TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 22

31 Aralık 2015 Perşembe

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/339) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/340) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/341) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/342) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Küçük Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Birleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/343) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/344) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Çölyak ve Fenilketonüri Hastaları Hakkında Kanun Teklifi (2/345) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/346) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

9.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Madencilerin Bankalardan Kullandıkları Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

10.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; 18/04/2006 Tarihli ve 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/348) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

11.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın; 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/349) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

12.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/350) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

13.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/351) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

14.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/352) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

15.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/353) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

16.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/354) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın; İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/355) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/356) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

19.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in; İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/357) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in; 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Bir Madde Eklenmesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/358) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

21.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in; 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/359) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2015)

22.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/360) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

23.-  Mersin Milletvekilleri Oktay Öztürk ve Baki Şimşek’in; 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/361) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin’in; 1/7/1976 Tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 24/5/1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/362) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

25.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 3 Milletvekilinin; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/363) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/299) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 31.12.2015) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/300) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 14) (Dağıtma tarihi: 31.12.2015) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/301) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 15) (Dağıtma tarihi: 31.12.2015) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/302) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 16) (Dağıtma tarihi: 31.12.2015) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Jamaika Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/306) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 31.12.2015) (GÜNDEME)

6.- Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/386) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 31.12.2015) (GÜNDEME)

7.- Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/387) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 31.12.2015) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, zorunlu trafik sigortalarına yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni konutlar için uygulanan KDV oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Suriyeli sığınmacılar için çadır kent kurulacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, hayvanlara yönelik şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Avrasya Tüneli Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Piyalepaşa Camii yanındaki tarihi bostana yapılan otoparka ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Tekfur Sarayı'nın restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, çiftçilerin desteklenmesine ve sulama projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü'nün durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Şile Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, sürücü sertifikalarının sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için ek süre verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, maganda kurşunu ile yaralanan veya yaşamını yitiren vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

15.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik'in yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

16.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cemevlerinin statüsüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

17.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir vakıf üniversitesinde düzenlenen panelde terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

18.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

19.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

20.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, çocuk işçiliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

21.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Ilgın Şeker Fabrikasının bir hizmet alım ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

22.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir firmanın kamu ihalelerine katılmaktan bir yıl süreyle yasaklanması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan)  yazılı soru önergesi (7/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AİHM kararları sonucu ödenen tazminatların sorumlu kamu görevlilerine rücu edilip edilmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, cezaevinde bulunan gazetecilere ve basın-yayın kurumlarına kesilen cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

27.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

28.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, cezaevi personeline ve mahkumlara seminer verdiği iddia edilen bir şahsa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

29.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'de 65 yaş aylığı ve evde bakım aylıkları kesilen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

30.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

31.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, 2015 yılı içinde Adıyaman'da dağıtılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

32.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen araç kiralamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

33.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bilişim Vadisi Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

34.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bir maden şirketinin İş Kanunu'na aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

35.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma Holding bünyesindeki bazı işçilerin iş yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

36.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, taşeron işçilerle ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın resen verdiği ruhsat ve yapı kullanma izinlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

38.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir taş ocağının çevreye ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

39.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de bulunan bir altın madeninin çevreye ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

40.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki siyanürle altın ve gümüş arama çalışmalarının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

41.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'da meydana gelen hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

42.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, hava kalitesi izleme istasyonlarına ve gerçekleştirilen ölçümlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

43.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ülkemizde bulunan Suriyelilerin çalışma haklarına ve çocuk işçilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

44.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi ürünlerini ticaret borsalarında satan üreticilerin tarımsal destekten faydalandırılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

45.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden alınan dosya ücretine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

46.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarında ortaya çıkan halkalı leke hastalığıyla mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

47.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında narenciye üreticilerine yapılacak desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

48.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'de ekmek fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

49.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, iç pazara sunulan yaş meyve ve sebzelerdeki pestisit oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Fatih'te bulunan tarihi bir alana ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

52.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yaşlı bakım evlerinde verilen yemeklerin yaşlıların beslenmelerine uygun olmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

53.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Suriyeli sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

54.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Ankara'nın trafik sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

55.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Suriyeli sığınmacıların aralarına IŞİD militanlarının sızarak ülkemize girdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

56.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İzmir'de gözaltına alınan bazı kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

57.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, güvenlik güçlerinin kişisel silahlarıyla göreve çıkabilmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

58.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, son beş yıl içinde meslekten ihraç edilen polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

59.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, cemevlerinin bakım, onarım, elektrik ve su giderlerinin belediyelerce karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Fertek yerleşmesiyle ilgili yapılabilecek çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Bozköy Peribacalarının ve Kula Mağaralarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir arkeolojik sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü'nün tarihi yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Kasabası'ndaki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Sülün ve Kemik Kuyusu Mağaralarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de taşımalı eğitime geçilen yerlerde kapatılan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

69.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, zorunlu din dersi ile ilgili AİHM tarafından verilen bir kararın uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

70.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

71.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

72.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari Üniversitesinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

73.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'da bir okul idaresinin keyfi uygulamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

74.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 2016 yılında gerçekleştirilecek lisans düzeyindeki KPSS'nin tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

75.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

76.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, okullarda verilen yemek hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

77.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bazı köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirilmesinin ASKİ tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

78.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesinde hematoloji ve onkoloji dallarında yaşanan doktor yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asistan hekimlerin eğitim ve özlük hakları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kapanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Uyuz Göleti'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

82.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

83.-  Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas Numune Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

84.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'da Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki yollarda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

85.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ-Muratlı Karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

86.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, havalimanlarında bazı gazetelerin bulundurulmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

87.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa-Keles-Orhaneli arasında devam eden yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

88.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun yapımına ve Nilüfer - Karacabey civarındaki kamulaştırmalarda bedellerin köylülere ödenmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

89.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana'nın Ceyhan ilçesi arasındaki yolun genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)