TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 21

30 Aralık 2015 Çarşamba

 

Teklifler

1.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın; 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 13/12/2004 Tarih ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/328) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

2.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/329) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/330) (Adalet; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

4.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın; 03.07.2005 Gün ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/331) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 26/04/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/332) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/333) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/334) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/335) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/336) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/337) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

11.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 35 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/338) (Anayasa; İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun sevkinin yapılmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

2.-      Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, beyaz et sektöründeki sorunlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

3.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir okulun ısınma sisteminde yaşanan soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

4.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hakim ve savcı adaylarının seçimi için yapılan mülakatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

5.-      Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, son dönemde Türkiye'nin dış politikasında yaşanan gelişmelerin turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

6.-      Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da kış aylarında yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

7.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde iline yönelik bazı ulaşım yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki bazı yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yapılması planlanan bir gölete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çamardı-Kışlakçı-Pozantı duble yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, seyahat acentalarının münhasır hizmetlerinde uygulanan vergi oranına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek gerilim hatlarının yer altına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dizüstü bilgisayarların insan sağlığına etkisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

15.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde burun estetiği olan bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

 

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 24'üncü Yasama Dönemi 680 Sıra Sayılı Araştırma Komisyonu Raporu konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye'de engelli bireylerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 milletvekilinin, Türkiye'de engelli bireylerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)