TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

GELEN KAĞITLAR

No: 2

03 Aralık 2015 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik'in, koruyucu aile sistemi ile ilgili verilere ve koruma altında bulunan çocukların eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın, sosyal yardım programları ile suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın, çocuklara ve engellilere yönelik hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

4.- Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik'in, çocuk koruma hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

5.- Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik'in, koruyucu aile sistemi ile ilgili verilere ve koruma altında bulunan çocukların eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın, kadına yönelik şiddetle mücadele ile şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın, uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın, sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın, evde bakım hizmetleri ile engellilere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın, kız çocuklarının eğitimi ile ailenin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

11.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, kamu personeli ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

12.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, çeşitli gerekçelerle memuriyetine veya aday memurluğuna son verilenlerin kamuda tekrar istihdamı ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

13.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, memur maaşları ile aile yardımı ödeneğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin, kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin, asgari ücret ile emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

16.-  Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın, istihdam teşviklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

17.-  Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın, genel sağlık sigortası ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

18.-  Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın, istihdam artışının sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin, sosyal güvenlik prim borçları ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

20.-  Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün, kamu personelinin hakları ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

21.-  Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün, istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

22.-  Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün, istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

23.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, enerji yatırımları ve kaynak çeşitlendirmesi konularında yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

24.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

25.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, son yıllarda yapılan petrol ve doğal gaz sondajlarının miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

26.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinden elde edilmesi planlanan elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

27.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, son on üç yılda elektrik üretimindeki artış düzeyine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

28.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, TANAP Projesi'ne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

29.-  Karaman Milletvekili Recep Konuk'un, hayvansal üretimin artırılması amacıyla geliştirilen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

30.-  Karaman Milletvekili Recep Konuk'un, organik tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

31.-  Karaman Milletvekili Recep Konuk'un, son on yılda toplulaştırılan tarım arazisi miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

32.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, 2002-2015 yılları arasında gerçekleşen tarımsal ihracata ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

33.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

34.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, 2002-2015 yılları arasındaki tarımsal büyüme düzeyine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

35.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, 2002 ve 2015 yılları itibarıyla sağlık harcamalarının miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

36.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, 2002 ve 2015 yılları itibarıyla sağlık personeli sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

37.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, 2002 ve 2015 yılları itibarıyla acil servis ve ambulans sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

38.-  Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un, 2002 ve 2015 yılları itibarıyla hastane sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

39.-  Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un, 2002 ve 2015 yılları itibarıyla sağlık merkezlerine yapılan müracaatlara ve muayene sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

40.-  Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un, kanserle mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

41.-  Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un, 2002 ve 2015 yılları itibarıyla kamu hastanelerindeki tıbbi cihaz sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

42.-  Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'un, evde sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

43.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, 2002 ve 2015 yılları itibarıyla Türkiye'deki ortalama yaşam sürelerine ve anne-bebek ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

44.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

45.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, 2003 ve 2015 yılları itibarıyla vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

46.-  Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, aile hekimi sayısına ve aile hekimliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, telekomünikasyon, internet ve bilişim sektöründe kaydedilen gelişmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, akaryakıt desteklerinden faydalanan balıkçı gemilerine ve yenilenen balıkçı barınakları sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, deniz ticareti istatistiklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, havayolu sektörü ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, İstanbul'da yapımı devam eden 3. köprünün çevreye etkisine ve köprünün proje maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

52.-  İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in, 2003-2014 yılları arasında yenilenen demir yolu hatlarına ve demir yollarında yaşanan kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

53.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, 2002-2005 yılları arasında ulaştırma, depolama, bilgi ve iletişim sektörlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

54.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri alanında yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

55.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

56.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, 2003-2015 yılları arasındaki kara yolu taşımacılığı verilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

57.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, kara yollarındaki denetim ve araç muayene istasyonu sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

58.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un, 2003-2015 yılları arasındaki demir yolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)