TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 19

28 Aralık 2015 Pazartesi

 

 

Rapor

 

     1.- Konya Milletvekili Halil Etyemez ile 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/272) ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 28.12.2015) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, TBMM bünyesinde görev yapan personelin sendikal haklarına ve bu hakların kullanımı ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

2.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, milletvekili makam odalarındaki televizyonlarda izlenebilen kanallara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Dubai Emiri'nin gayrimenkul yatırımı için Türkiye'de bir şirket kurdurduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Türkiye'nin PYD ve YPG'ye müdahalede bulunmama konusunda ABD'ye güvence verdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da yaşanan terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kamu kurum ve kuruluşlarında naklen ve açıktan atamaların durdurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu altı öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Basın Kartı Yönetmeliği'ne ve basın kartı verilmeyen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

9.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ege Denizi'ndeki Türk adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

10.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, görevden alınarak başka kurumlara atanan emniyet mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kocaeli Üniversitesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı KPSS Lisans sınavının mayıs ayında yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

14.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ÖSYM'nin yapmaya yetkili olduğu sınavlardan sadece bazılarının yapılabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, muhtarların çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

16.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'da seçimlerden önce açıklanan çeşitli projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

17.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'dan yasa dışı yollarla başka ülkelere geçmeye çalışan sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

18.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Türkiye'de yaşayan Ezidilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

19.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, bazı illerde IŞİD irtibat büroları bulunduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

21.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

22.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

23.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, PKK terör örgütünün finans kaynaklarıyla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/650) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

24.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik kapsamında gelen ihbarlara ve verilen ödüllere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

25.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 7 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

26.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, askeri operasyonları valiliklerin iznine bağlayan Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

27.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

28.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında TOKİ'nin projesiz olarak gerçekleştirdiği ihalelere ve maliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/655) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

29.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kuzey Irak petrolünün Ceyhan Limanı'ndan ihraç edildiği ülkelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/656) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

30.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

31.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman vatandaşlar için yapılan toplu konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

32.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Anadolu Ajansı personel alım sınavları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

33.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bankaların mali denetimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

34.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, faizsiz esasa göre çalışan tüketici finansmanına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

35.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Diyarbakır, Suruç ve Ankara'da gerçekleştirilen terör eylemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

36.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, bazı rüzgar elektrik santrallerinin ÇED raporlarına aykırılığına dair şikayetlere bakan mahkemelere baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

37.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

38.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, cezaevlerine dair çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

39.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir dizinin çekimlerinin bir bölümünün cezaevinde yapılmasına izin verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

40.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, cezaevlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

41.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Darıca Gazeteciler Cemiyeti H. Memduh Kızılağaç Huzurevi binasının çökme riski nedeniyle boşaltılacağı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

42.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman vatandaşlar ile ilgili Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanması çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

43.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, zorla evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, atama bekleyen veteriner hekimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

45.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'deki kamu kurumlarında istihdam edilen engelli sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

46.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli maaşları ve tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi için anlaştığı bankanın seçimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

47.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da SGK'ya kayıtlı firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

48.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015 yılı bütçe açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

49.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da işsizlik sigortası için başvuruda bulunan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

50.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

51.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da SGK borçları nedeniyle haklarında haciz işlemi yapılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

52.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan rüzgar elektrik santraline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki Şişli Likör Fabrikası arazisinin imara açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

54.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, çevre politikasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

56.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

57.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Bakanlığın Arşiv Otomasyon Projesi'ne ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

58.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan rüzgar elektrik santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

59.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Atatepe'deki Atatürk heykelinin aydınlatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

60.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

61.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'ye doğal gaz ulaştırılması için yapılması gereken yapım ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

62.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

63.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Rusya ile yaşanan krize ve doğal gaz arz güvenliği için alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

64.-  Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, Rusya Futbol Federasyonunun Türk futbolcularla ilgili almış olduğu bir karara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

65.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Kaz Dağları civarında yapılması planlanan barajların tarım, hayvancılık ve doğal yaşama etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ayıplı olarak iade edilen gıda ürünlerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

68.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında gerçekleştirilen bitkisel üretim desteklemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

69.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında gerçekleştirilen tarımsal desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

70.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da bankalardan ve kooperatiflerden kredi kullanan üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

71.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

72.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, merkezi yönetim bütçesinde öngörülen ve gerçekleştirilen tarımsal desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

73.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında tarımsal desteklemelerle ilgili açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

74.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

75.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

76.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

77.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da miras nedeniyle bölünen tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

78.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

79.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik borcu olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

80.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da tarlaları ipotek altında bulunan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

81.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Rusya ile yaşanan krizin tarım sektörüne etkisine ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

82.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD üyelerinin Gaziantep'te insan ticareti yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

83.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yaptırılan bir ankete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

84.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

85.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana ve Mersin'de bir siyasi partinin binalarına yapılan bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütünün kadın ve çocukları Gaziantep'teki büro aracılığıyla internet üzerinden köle olarak sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

87.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

88.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Mardin'in Derik ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

89.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Türkiye'den IŞİD terör örgütüne olan katılımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

90.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, 2014 ve 2015 yıllarında Ankara'da meydana gelen yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

91.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'nın toplu ulaşım araçlarının ve yollarının engellilerin kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

92.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'nin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

93.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde yaptığı yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

94.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın otopark ve trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

95.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kredi borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

96.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde yapılan ev aramalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Yeşilgölcük'ün ilçe yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

98.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekiplerinin bir vatandaşa şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Üniversitesinde çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

100.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesinde gözaltına alınan bir öğrencinin gözaltı esnasında şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Teşkilatı mensuplarına yapılan taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

102.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

103.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

104.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki polisin şehit edilmesiyle sonuçlanan operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

105.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

106.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından hesaplanan bir ihale bedeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

107.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından yapılan otobüs alımı ihalesi için alınan maliyet tekliflerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

108.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son beş yıl içinde kalkınma ajansları tarafından destek verilen projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilburç Beldesinin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

112.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

113.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de tarımsal sulama amaçlı elektrik kullananların borçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

114.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık personeli arasındaki maaş farkına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

115.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarındaki personelin maaşları arasındaki farka ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

116.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, trafik cezalarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

117.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

118.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı bir mahallenin okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

119.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, FATİH Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

120.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında imzalanan bir protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

121.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ek ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

122.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

123.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmenlerin güvenlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

124.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

125.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

126.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

127.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da öğretmen açığı ve derslik eksiğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

128.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'daki iki okulun bahçesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

129.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

130.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, eğitim hakkından yararlanamayan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

131.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ÖSYM'nin sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerince sınav hizmetlerine yönelik olarak adaylardan tahsil edilen hizmet bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

132.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

133.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da elektrik ve su borcu olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

134.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okulların depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

135.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlığın Manisa'daki yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

136.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

137.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da ilk ve ortaöğretimde okullarını bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

138.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okullarda güvenlik görevlisi istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

139.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

140.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

141.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, doçent olmasına rağmen doçentlik dışındaki kadrolarda istihdam edilen akademik personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

142.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

143.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, branş öğretmeni açığına ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

144.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul Üniversitesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

145.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Suruç katliamında hayatını kaybeden iki öğrencinin adlarının Kocaeli Üniversitesinde bir amfi ve kütüphaneye verilmesine yönelik taleplere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

146.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Rus savaş uçağının düşürülmesine ve bölgeye olan etkisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

147.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'deki Gebze ve Darıca Askeri Kışlalarına ait arazilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredileceği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

148.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

149.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, uzman erbaş ve uzman jandarmaların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

150.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriye sınırındaki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

151.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığında görev yapan memurların maaşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

152.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 arasında çeşitli savunma sistemleri alımına yönelik yapılan anlaşmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

153.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ABD'li Skorsky firmasıyla yapılan helikopter alımına yönelik anlaşmaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

154.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığında yüklenici firma aracılığıyla istihdam edilen personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

155.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

156.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, savunma harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

157.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının bir şirket aracılığıyla personel istihdam etmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

158.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ulusal hava savunma sistemi projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

159.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Kaz Dağları civarında yapılması planlanan barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

160.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da DSİ'nin üstlendiği bir sulama projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

161.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'daki iki okulun bahçesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

162.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu doktor ve sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

163.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, kanser tedavisinde kullanılmak üzere satın alınan cihazlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/790) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

164.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde görevli bir doktorun bir partinin ilçe başkanının sözlü tehdidine maruz kaldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/791) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

165.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da devlet hastanesinde ve özel hastanelerde tedavi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

166.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, kamu özel ortaklığı yöntemi ile yapılan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

167.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, sağlık hizmetlerinde katılım payı ve ilave ücret uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

168.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağlık ocağı bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

169.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İstanbul'daki havalimanlarında yaşanan rötarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

170.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ve Gebze-Pendik banliyö hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

171.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, araç muayenelerinde bazı araç sahiplerinin yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

172.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de sıkça trafik kazası yaşanan bir çevre yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

173.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da bulunan balıkçı barınağı, barınma yeri ve çekek yerlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

174.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bakanlıkların tanıtım giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

175.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

176.-       İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, bir gazetenin arşivlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

177.-       İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, doğal gaz tedarikine ve tüketimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

178.-       İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Suriyeli sığınmacılara ve AB ile ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

179.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Kocaeli'deki bir okulda öğrencilere dağıtıldığı iddia edilen bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

180.-       Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Kamu Hastaneleri Birliğinin idari izinli olunan dönemde hastane personeline fazla çalışma ücretini ödemediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

181.-       İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, personel işlemleri ile ilgili 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

182.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, TDK sözlüğünde Romanlarla ilgili yer alan çeşitli ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

183.-       Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ezidilerin kaldığı AFAD kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

184.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Rus savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

185.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

186.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında PKK ile mücadelede yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

187.-       İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

188.-       Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, ülkemizde bulunan sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

189.-       Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı'nın uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

190.-       İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

191.-       İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, IŞİD'e patlayıcı madde temin ettiği iddia edilen yabancı bir şirketle ticari ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

192.-       İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, azınlık vakıflarının seçim yapabilmesine yönelik yönetmelik hazırlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

193.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Manisa'daki yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

194.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiraladığı taşınmazların kira miktarının güncellenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

195.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan hayrat taşınmazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

196.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce muhtaç aylığı bağlanan engelli ve yetimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

197.-       Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki vatandaşların kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

198.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da kredi kartı borcu bulunan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

199.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

200.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Merkez Bankasının döviz rezervlerine ve Türkiye'nin kısa vadeli dış borç rakamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

201.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hanehalkı borçluluk verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

202.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda vatandaşların bankalara yönelik yaptığı şikayetlere ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

203.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

204.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da kamu ve özel bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

205.-       Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

206.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, silah taşıdığı iddia edilen MİT tırlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

207.-       İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, hükümlü ve tutuklu sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

208.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa ili özelinde mahkemelerdeki icra takibi dosyaları ile kişilerin ticari ilişkilerinden doğan mahkeme süreçlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

209.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da bankalara olan borçları nedeniyle haklarında icra takibi başlatılan esnafa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

210.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, görme engelli vatandaşların oy verme işlemiyle ilgili bazı çalışmaların yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

211.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, tutuklu iki gazeteciye tecrit uygulandığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

212.-       Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, Ankara'da bir davanın stajyer hakim tarafından görüldüğüne dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

213.-       Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, talebi olmaksızın siyasi parti üyesi yapılan kişilere ve bununla ilgili verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

214.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çocuk yoksulluğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

215.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

216.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da sosyal yardım ve destek hizmetlerinden yararlanan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

217.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki yatırım ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

218.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, şiddet önleme ve izleme merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

219.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, evlilik ve boşanma istatistiklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

220.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, engellilerin erişilebilirliğini sağlamak üzere denetlenmesi gereken yapılara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

221.-       İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, engellilere yönelik hizmet veren bakımevlerinde yaşanan olayların konu edildiği soruşturmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

222.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

223.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

224.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki işletmelere KOSGEB tarafından sağlanan desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

225.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, inovasyon harcamalarının ve üretiminin değerlendirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

226.-       Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını toplatarak imha ettiği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

227.-       İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Türkiye'de yürütülen uzay çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

228.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TÜBİTAK bünyesinde çıkan bazı kitapların çeşitli kriterler çerçevesinde imha edilmesi kararına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

229.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

230.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

231.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da prim borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

232.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, sosyal güvenlik destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

233.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

234.-       Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'te Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

235.-       İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, KESK üyelerinin hak ihlallerine uğradığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

236.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında yabancı uyruklu kişiler tarafından satın alınan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

237.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

238.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

239.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kömür kullanımının hava kirliliğine etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

240.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

241.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ÇED sürecinden muaf tutulan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

242.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

243.-       Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satışları ile ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

244.-       Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Türkiye'nin Ege hava sahasında gerçekleştirilen sınır ihlallerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

245.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Yunanistan'da kapatılan Türk okullarına ve el konulan Türk vakıf arazilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

246.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriyeli muhaliflere yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

247.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

248.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik faturalarına yansıtılan ek bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

249.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasındaki petrol, doğal gaz ve elektrik ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

250.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

251.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da verilen madencilik ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

252.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

253.-       Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, doğal gaz arz güvenliğine ve Rusya ile yaşanan krizin doğal gaz ithalatına etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

254.-       Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki spor salonlarının fiziksel koşullarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

255.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yükseköğrenim yurtlarının bakım ve onarım giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

256.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

257.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

258.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

259.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

260.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, imara açılan mera alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

261.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kiraya verilen mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

262.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

263.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da ekonomik zorluk içinde olan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

264.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015'te TOBB bütçesinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aktarılan iç ticaret hizmetlerini geliştirme payına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

265.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da ekonomik zorluk içinde olan ve hakkında icra takibi başlatılan esnafa ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

266.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

267.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

268.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yabancı sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

269.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, PKK terör örgütünün şehirlerdeki eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

270.-       İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Mardin'de kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

271.-       İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüsün karıştığı kazaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

272.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, emniyet personeline yapılan taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

273.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki intihar ve cinayet vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

274.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

275.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında yabancı uyruklu personel istihdam edilmesinin yolunu açan düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

276.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, desteklenen derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

277.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Erzurum'da bir öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

278.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesinde meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

279.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

280.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde öldürülen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

281.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

282.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin malvarlıklarının devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

283.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son on yılda ülkemize yapılan kalkınma yardımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

284.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

285.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Onuncu Kalkınma Planı döneminde yapılması planlanan yatırım miktarlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

286.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, restore edilen kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

287.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

288.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki sit alanları ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

289.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

290.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, arkeolog kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

291.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde arkeolojik kazılar yapılan alana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

292.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, defterdar yardımcılarının özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

293.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 4/C'li personele yapılan aile ve çocuk yardımından gelir vergisi kesilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

294.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlığın merkez teşkilatındaki müdürlerle taşra teşkilatındaki müdürlerin özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

295.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan vergi kimlik numarası alanların sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

296.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kurum içerisinden gelir uzmanı alınması için sınav açılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

297.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, vadesi geçmiş vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

298.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, yeni nesil yazar kasa ve elektronik tebligat uygulamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

299.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'te kamu kurumlarının kiraladıkları binalara ve kira bedellerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

300.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, görevlendirme usulü ile çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

301.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okulların ısınma sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

302.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

303.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki okulların fiziksel koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

304.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

305.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, engellilere yönelik eğitim veren kurumlarda yaşanan taciz, istismar, şiddet, kötü muamele gibi olayları konu edinen soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

306.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TEOG sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

307.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde reddedilen ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

308.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

309.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da doğal ve beşeri sebeplerle yok olan ormanlık alanlar ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

310.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Meriç ilçesindeki bir belde belediyesine ağaçlandırma için tahsis edilen yerlerin özel bir firmaya devrine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

311.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, SABİM'e yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

312.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

313.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki çocuk doktoru sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

314.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

315.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yanlış tedavi ve tetkikler ile bunlara yönelik denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

316.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hastanelerdeki hasta hakları birimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

317.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, doktor açığına ve yabancı doktor istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

318.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, acil servis hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

319.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında uyuşturucu madde kullanımından dolayı tedavi gören veya hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

320.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da görülen kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

321.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ilaç üretim ve tüketimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

322.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da görülen meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

323.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'deki hastane inşaatını zamanında bitirmeyen yüklenici firma ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

324.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

325.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında yeni yol yapımı için gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

326.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

327.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, ulaşım ana planına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

328.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ve Türkiye genelindeki intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özelleştirilen kamu taşınmazlarına ve yapılan imar planı değişikliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3)

3.-      Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Kandilli Alacaağzı Kömür İşletmesinin yaşanan el değişikliği nedeniyle atıl kalmasına ve zarar görmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4)

4.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin helikopter kiralama işleminde usulsüzlük bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5)

5.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, şeker ölçüm cihazlarında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılında yapılacak lisans düzeyindeki KPSS'nin tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7)

7.-      Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da düzenlenen bir etkinliğin iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11)

8.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir imamın yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12)

9.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yerli uçak yapımıyla ilgili açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13)

10.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir belediyenin düzenlediği ankete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir futbol müsabakası esnasında Ankara'daki terör saldırısını protesto eden taraftarlara ceza verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15)

12.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Cumhurbaşkanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü arasında imzalandığı iddia edilen bir protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/17)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütüne yönelik olarak Gaziantep'te yürütülen adli ve idari işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19)

14.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da Paris Caddesi'nin belirli saatlerde trafiğe kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20)

15.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da yaşanan patlama sonrası emniyet güçlerinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21)

16.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sonlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, evlilik için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Üniversitesinde hakkında taciz iddiaları bulunan bir güvenlik görevlisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir holdinge bağlı şirketlere yapılan kayyum atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/26)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engelli vatandaşlara ayrılan kadro kontenjanlarında engellilik durumlarının göz önünde bulundurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/27)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir milletvekilinin yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/28)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'da düzenlenen G-20 Zirvesi için akreditasyon uygulanan basın kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/29)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetenin basımının yapıldığı yere gerçekleştirilen polis baskınına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/30)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YÖK'ü protesto gösterilerinde bazı öğrenciler ile bir muhabirin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/31)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, üç askeri şehit eden teröristlerin yakalandığı beyanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/32)

26.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, batık bir otelin bir kamu bankası tarafından satın alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/33)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sonlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/34)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan ilçesinde bazı evlerin duvarlarına yazılan yazılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/35)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan ilçesinde bir kahvehanenin uzun namlulu silahlarla tarandığı iddiası ile hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/36)

30.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ödemeler dengesindeki net hata noksan kaleminin artışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/37)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir köye mermer işleme tesisi açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/38)

32.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39)

33.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/41)

34.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da düzenlenen G-20 Zirvesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42)

35.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Suriye'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin Türkiye'ye sokulmadığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/43)

36.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Ankara'da düzenlenen Barış Mitingine katılan sivil toplum örgütü üyelerinin gözaltına alınmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/44)

37.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Antalya'da düzenlenen G-20 Zirvesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/45)

38.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesinde yapılan TOKİ konutları hakkında yaşanan mağduriyet iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/47)

39.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, şiddet ve istismara maruz kalan çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50)

40.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, bir belediyeye gerçekleştirilen haciz işlemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51)

41.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, emekli aylıklarının ödenmesi konusunda bir özel banka ile imzalandığı iddia edilen protokole ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52)

42.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yapılan işçi alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53)

43.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulması planlanan termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 1 Kasım seçimleri ile ilgili Ümraniye Belediye Başkanı tarafından vatandaşlara gönderilen mektuplara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da deniz taşımacılığı yapılan vapurlarla ilgili çeşitli sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan bir otobüs durağındaki çeşitli eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan bir otobüs durağındaki çeşitli eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan bir otobüs durağındaki çeşitli eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/63)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/64)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Kültür Derneklerinin IŞİD'e karşı kendi güvenliklerini sağlamalarının istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/65)

51.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da katıldıkları bir basın açıklaması nedeniyle bazı doktorlara meslekten men cezası verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/66)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da yer alan İspark tabelalarının baz istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/67)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/68)

54.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir tarihi sit alanı yanında yapılan inşaat faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/69)

55.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesine ve Türk istihbaratıyla ilişkileri konusundaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/70)

56.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, bir belediyeye gerçekleştirilen haciz işlemine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/72)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adalar Belediyesinin bütçesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/73)

58.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu arazilerinde satış sonrası imar planı değişikliği yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/74)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarında çalışan avukatların maaşlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/75)

60.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bir milli eğitim müdürünün sosyal medya hesabından siyasi yorumlar yapmasının hukuki yaptırımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/76)

61.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, sendika üyesi bir öğretmenin okuduğu bildiri nedeniyle açığa alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/77)

62.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, iki farklı eğitim kurumunun aynı binada hizmet vermesi nedeniyle eğitim öğretimin aksadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/78)

63.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın bir mahallesindeki öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/79)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bilgisayar öğretmenlerine demirbaş sayımı yaptırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/80)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okullarda açılan takviye kurslar için öğrencilerden ücret istendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/81)

66.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, okullarda Zazaca ve Kurmanci eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/82)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'daki bazı okulların depremde yıkılma riski taşıdığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/83)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bazı okullarda seçim propagandası yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/84)

69.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, TEOG sınavı öncesi müfredatın gerisinde kalan öğrenciler için önlem alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/85)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, piyasadaki şeker ölçüm cihazları ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/86)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/87)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/88)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesine bir diyaliz merkezi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/89)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da yer alan İspark tabelalarının baz istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/90)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vatandaşların işlenmiş et tüketimi hakkında bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/91)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adalar ile İstanbul arasındaki vapur seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/92)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, havalimanı projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/93)

78.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'dan Adalar'a ulaşımı sağlayan iskele ve vapurlara rampa konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/94)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sayıştay'ın TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemelerle ilgili bir raporuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/95)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Marmaray Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/96)