TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 173

22 Ağustos 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in; Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1346) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1347) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

3.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel'in; Demokratik Cumhuriyetin İnşası Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1348) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 8 Milletvekilinin; Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile Kapatılacak veya Şehir Dışına Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1349) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1350) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Aksaray İlinde Sultanhanı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1351) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

7.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1352) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1353) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

9.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1354) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

10.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1355) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1356) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

12.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1357) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

13.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 49 Milletvekilinin; Şebinkarahisar Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1358) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1359) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

15.-  Ankara Milletvekili Şefkat Çetin'in; Ankara İli Kazan İlçesine Kahramanlık Unvanı Verilerek "Kahraman Kazan" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1360) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

16.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1361) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1362) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

 

Rapor

1.- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı (1/753) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 22.08.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karamahmutlu Köyü'ndeki mağaralarla ilgili bilimsel çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bilimsel kazı çalışmaları ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bolkar Dağları üzerinde kayak tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'ndeki tarihi Hasan Paşa Konağı'nın onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ballı Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ballı Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Hasaköy Kilisesi'nin onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelliler için kütüphanelerde kitap okuyan gönüllülere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2015 yıllarında Bakanlık tarafından basılan kitaplara ve abone olunan süreli yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde tespit ve tescil edilmiş taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de halıcılığın korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Dündarlı Kasabası'ndaki tarihi alanlar ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Damlataş Mağarası'nın turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Kiçiağaç ve Çamardı Kiliselerinin onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Dündarlı Kasabası'nda bulunan bir taşla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bir bedesten ile konağa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kalesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki bir tarihi yapının restore edilerek müzeye dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

24.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TSK bünyesinde gerçekleşen asker intiharlarına ve alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Murtandı Kalesi'nin onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Darboğaz Sıdıran Kalesi'nin tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

27.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere devlet desteği sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ballı Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan H. Prodromos Manastırı'na ait kilise binasının onarılarak müzeye dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

31.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, aile sağlığı elemanlarının sorunlarına ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi Yeraltı Karız Su Kanalları ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Osmanlı dönemine ait cami ve kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Alaaddin Camii ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

36.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yapılan direkt uçuşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan tarihi yapı ve alanlarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Alaaddin Camii'nin tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

39.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, son on yılda meslek hastalığı sebebiyle yaşamını yitiren ve tedavi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Tepeköy Köyü'nde yapılan kaçak kazılara ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kalesi'nin bulunduğu alanda bilimsel kazı çalışması yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

43.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyelere ayrılan kontenjanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

47.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TSK bünyesindeki Kabul Toplama Merkezlerinin fiziki koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Gösterli Köyü'nde bilimsel kazı çalışmaları yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

49.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, otizmli çocukların eğitimi için sağlanan devlet desteğinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Gösterli yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Hamamlı Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Hamamlı ile Kumluca arasında kalan bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı mezar ve tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çavdarlı Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilgölcük Beldesi'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinin Sokubaşı Mahallesi'nde bulunan yer altı şehrine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir yer altı şehri ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki yer altı şehirleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilgölcük Beldesi'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aladağlar ve Bolkarlar'ın Niğde ili sınırları içinde kalan kısımlarındaki mağaralara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aladağlar ve Bolkarlar'ın Niğde ili sınırları içinde kalan kısımlarındaki antik dönem yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Uluağaç Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Uluağaç Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Bağlama Yeraltı Şehri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin İçmeli yerleşmesinde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Orhanlı Kasabası'nda bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kiçiağaç Köyü'ndeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Çınara yerleşmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Değirmenli Kasabası'nda bulunan mağara ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü'ndeki tarihi eserlerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Edikli Beldesi'nde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamuk üretimine ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında sigortalı olan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarımsal sigorta uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal ürünlerin pazarlama sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Ankara Otoyolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Pozantı-Çiftehan-Ulukışla-Zengen yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 1/752 esas numaralı Kanun Tasarısı'na ve torba kanun uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

2.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Fetullahçı terör örgütünün kurum sınavlarında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7535) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

3.-      İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından taşınması planlanan askeri alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7536) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

4.-      İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7537) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

5.-      Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan açığa almalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7538) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

6.-      Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Ankara Üniversitesi'nde yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7539) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

7.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan açığa almalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7540) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

8.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7541) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

9.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, devlet kurumlarında çeşitli dini grupların örgütlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7542) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

10.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak ve Hakkari'nin il statüsünden çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7543) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

11.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan üniversitelerde okuyan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7544) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

12.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, FETÖ'nün faaliyetleri neticesinde askeri okullardan ayrılmak zorunda kalan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7545) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

13.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, fetullahçı terör örgütüne finansal destek sağladığı gerekçesiyle Bursa'da gözaltına alınan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7546) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

14.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 1989'da Türkiye'ye gelen soydaşlarımızın göçmen konutları için ödedikleri peşinatlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7547) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

15.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Fetullah Gülen'in iadesi için Türkiye tarafından ABD'ye yapılan resmi başvuruya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7548) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

16.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, kapatılan vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik alınan karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7549) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, SGK tarafından 2014 yılında yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7550) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kapatılan askeri okul ve kışlalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7551) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

19.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Ardahan'da darbe kalkışmasıyla ilgili yapılan operasyonlara ve görevden uzaklaştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7552) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Kale köyünde kömür tesisinden kaynaklanan çevre sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7553) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

21.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, askeri okulların kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7554) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

22.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, BDDK ile PayPal arasındaki görüşmelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/7555) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

23.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, KCK davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7556) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2016)

24.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Aliağa 4 Nolu T Tipi Cezaevi'ne dair işkence ve hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7557) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

25.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7558) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

26.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, KCK davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7559) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

27.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Fetullah Gülen'in iadesi için Türkiye tarafından ABD'ye yapılan resmi başvuruya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7560) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

28.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Erzurum'un Karayazı ilçesinde yapılan bazı operasyonlara ve gözaltılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7561) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

29.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Antalya Cezaevi'ne dair işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7562) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülerin hapishanede kalmasında sakınca olmadığına dair Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporların yeniden gözden geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7563) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

31.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, FETÖ mensubu hakim ve savcıların yürüttükleri davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7564) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asansörlerin kontrolüne dair yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7565) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

33.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7566) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çay toplamada çalışan mevsimlik işçilerin işsizlik sigortalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7567) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7568) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçi sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7569) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçi vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7570) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7571) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

39.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, bir üst vergi dilimine geçiş nedeniyle 2016 yılı Ekim ayında asgari ücrette meydana gelecek kesintinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7572) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

40.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7573) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

41.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da bulunan Çaldağ Tepesi'nin kentsel dönüşüm projesine dahil edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7574) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

42.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü çevresinde dolgu çalışması yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7575) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FETÖ/PDY ile bağlantılı kişilerin tapu müdürlükleri tarafından malvarlıklarının araştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7576) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

44.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Tavas ilçesine termik santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7577) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

45.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kaletepe köyünün elektrik ve su sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7578) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

46.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7579) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

47.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çameli ilçesinde dolu nedeniyle zarara uğrayan ilçe halkına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7580) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

48.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Ovasında yaşanan kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7581) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7582) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki devekuşu eti üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7583) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki çilek üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7584) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gümrük kayıtlı ithal araba satışlarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7585) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

53.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak ve Hakkari'nin il olmaktan çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7586) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

54.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'nin Hozat ilçesinde jandarma karakolundan açılan ateşle bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7587) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

55.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2002-2016 yılları arasında belediyeler tarafından FETÖ'ye bağlı okullara ve işletmelere yapılan yer tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7588) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

56.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7589) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

57.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pasaportuna el konulan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7590) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

58.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, pasaportlarına el konulan veya pasaportları iptal edilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7591) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

59.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, ABD'de yargılanan bir kişinin Türkiye'deki bir derneğe yapmış olduğu bağışlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7592) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde son beş yılda suç işleyen yabancıların sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7593) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7594) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Rumeli Hisarı'na yapılan mescide ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7595) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, turizm gelirlerindeki azalmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7596) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Beşiktaş-Kabataş metro çalışmaları sırasında yer altından çıkan tarihi yapıya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7597) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Kadıköy Lisesinde bir tiyatro oyunun iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7598) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

66.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan atamalara ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7599) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

67.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve tutuklanan okul yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7600) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

68.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, çalınan sınav soruları sebebiyle ÖSYM'de soruşturma açılan yetkililere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7601) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

69.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, inşası tamamlanmayan bazı imam hatip okulları için başka okullarda sınıf tahsisi yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

70.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınan okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7603) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kapatılan üniversitelerdeki öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7604) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

72.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, kapatılan üniversitelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7605) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

73.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Işıklı Gölü'nün kurumaması için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7606) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin bazı köylerindeki sulama göletlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7607) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

75.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, bir kişinin uzmanlık eğitimi olmadığı halde uzman hekim olarak atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7608) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2016)

76.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, hastanelerin acil servislerindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7609) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

77.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

78.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ereğli Devlet Hastanesi'nin çeşitli sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7611) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

79.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Evde Hasta Bakım Teknikerliği mezunlarına ve mezunların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7612) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin çeşitli bölgelerindeki üst geçit ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, telefon aboneliklerinde uygulanan bazı prosedürlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

82.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İstanbul ve Bursa'da yapılması planlanan Ro-Ro limanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

83.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına yapılan bir atamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7616) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

84.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, FETÖ/PDY'nin devlet içinde yapılanmasında sorumluluğu olan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7617) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

85.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Anadolu Üniversitesi'nde yirmi akademisyenin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7618) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

86.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, son bir yıl içinde Kürt vatandaşlara yönelik gerçekleştiği iddia edilen linç girişimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7619) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

87.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul Kadıköy Lisesinin Dostlar Tiyatrosu ile olan sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7620) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

88.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alınan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

89.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 2010 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavının iptalinden sonra işletilecek sürece ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

90.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Çıldır Gölü'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

91.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da iki çocuğun boğularak hayatını kaybettiği olaya ve AFAD'a ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

92.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da taşınması planlanan askeri alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7625) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren pasaportları iptal edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

94.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TRT'nin olimpiyatların yayın hakkı için ödediği bedele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

95.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren hakkında soruşturma açılan, görevden el çektirilen, gözaltına alınan ve tutuklanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

96.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ülkemizde faaliyet gösteren cemaatlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

97.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, bir şarkıcının konserlerinin iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7630) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

98.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin ilçe yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7631) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

99.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, bireysel emeklilik sistemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7632) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

100.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7633) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

101.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2016 Rio Yaz Olimpiyatlarının Türkiye'deki yayınına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7634) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

102.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Büro-Sen tarafından gönderilen bir mektuba ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7635) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Antalya L Tipi Cezaevi'ne dair işkence iddialarının incelenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7636) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

104.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, son on yılda cezaevlerinde bulunan tutukluların ve hükümlülerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7637) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

105.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilerek ve vurularak öldürüldüğü iddia edilen askerlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7638) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

106.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Diyarbakır'da dört gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7639) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

107.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Curali köyünde zihinsel engelli bir kadına tecavüz edilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7640) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

108.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, 2016-2017 akademik yılı Jean Monnet burs programının iptal edilmesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7641) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

109.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, metal iş kolunda yapılan işten çıkarmalara ve Yargıtay tarafından reddedilen işe iade taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7642) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

110.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bafa Gölü'nün kirlenmesine ve Büyük Menderes nehrine bırakılan zehirli atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7643) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

111.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı bazı köylerdeki elektrik dağıtım sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7644) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

112.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, TMO'nun mısır alım fiyatlarını açıklamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7645) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

113.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, topraksız tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7646) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

114.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Pazarlama Bilgi Sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7647) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

115.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Bayburt'ta yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7648) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

116.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Hatay'da bulunan geri gönderme merkezinden bir grubun Suriye'ye gönderileceğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

117.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

118.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ta yayla turizminin geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

119.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Pamukkale Belediyesinin bir otopark projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

120.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Büyükşehir Yasasından kaynaklanan çeşitli sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7653) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

121.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, İBB Şehir Tiyatrolarında görevli bazı oyuncuların görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

122.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7655) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

123.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7656) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

124.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, öğretmenlere yönelik düzenlenen bir seminere ve seminerde dağıtılan bir dergiye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7657) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

125.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya 7. Ana Jet Üssü'nün kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

126.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Çal Ovasına su verilememesinin ortaya çıkardığı sorunların çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Yalova Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından gönderilen bir mesaja ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

128.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bakanlık üst düzey yöneticilerinin atanmasında bir dini cemaatin etkili olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7661) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

129.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla yapılan saldırıların nefret suçu kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

130.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine geri çekilen suç duyurusu, soruşturma ve davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

131.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, kapatılan askeri kışlalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7664) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

132.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sınır güvenliğindeki duruma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7665) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

133.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan görevden almalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

134.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Atatürk Orman Çiftliğindeki bir bölüm arazinin ABD Büyükelçiliğine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

135.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, askeri okulların kapatılması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7668) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

136.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında işlem yapılan kolluk görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

137.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, savunma alanında faaliyet gösteren bir şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7670) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

138.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Uludere olayı ile ilgili basında çıkan haberlere ve davanın tekrar açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

139.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, BM İnsan Hakları Komitesine sunulacak ikinci periyodik raporun hazırlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

140.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir tarikatın devlet içinde yapılandığı yönündeki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7673) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Haydarpaşa Garı ve liman sahasının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7674) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurumlarında personelin FETÖ üyesi olup olmadığının tespiti için yapıldığı iddia edilen çeşitli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

143.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan tutuklamalara, gözaltına ve açığa almalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7676) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

144.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışındaki Türk derneklerine aktarılan ödeneklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

145.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılan akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7678) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

146.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 15 Temmuz 2016'dan itibaren Bingöl'de açığa alınan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

147.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, adli yargı, hakim ve savcı adayları mülakatlarında yaşandığı iddia edilen FETÖ bağlantılı usulsüzlüklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

148.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, bir gazetenin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7681) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

149.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Milli Eğitim Bakanlığında yürütülen FETÖ operasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

150.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7683) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

151.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hükümetin Suriye politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7684) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7685) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

153.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir derneğe ve SADAT askeri danışmanlık şirketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7686) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

154.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, SADAT askeri danışmanlık firması ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7687) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

155.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Uludağ Üniversitesi'nde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarına ve Rektör ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7688) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

156.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Haydarpaşa Garı'nın ve bazı tarihi binaların satılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7689) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ operasyonları kapsamında delil olarak kabul edilen çeşitli CD'lere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7690) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay yetkilileri ile bir askeri danışmanlık şirketinin yetkilileri arasında yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7691) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

159.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerine gönderilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7692) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, camilerde Atatürk ve silah arkadaşlarına dua edilmesi yönünde uygulama birliği oluşturulması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7693) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

161.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak T Tipi Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin görüş haklarının ellerinden alındığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7694) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

162.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7695) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

163.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, OHAL kapsamında yapılan bazı gözaltılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7696) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

164.-   Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, 16.08.2016 tarihi itibariyle cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7697) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

165.-   Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan'ın, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün personel alımı için açmış olduğu sınavda belirtilen yaş sınırına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7698) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

166.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Ceza İnfaz Kurumu'ndan Gümüşhane Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen bir tutuklunun sevkiyle ilgili şikayetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7699) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

167.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Gümüşhane E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na ve bir tutuklunun tecrit altında tutulduğuna dair şikayetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7700) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

168.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, TÜBİTAK tarafından verilen çeşitli burslara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7701) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

169.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da biber alımı yapan ve kayyum atanan firmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7702) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

170.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 40 yaş ve üzerinde olup bir işte çalışmayan vatandaşların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7703) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

171.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7704) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

172.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Evreşe Belediyesi'nin mücavir alanına dahil edilen bazı köylere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7705) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

173.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Maltepe Küçükyalı'da bulunan Karayolları arazisin TOKİ'ye devredilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7706) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

174.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa'da yapılan kadastro çalışmalarında yaşanan mağduriyetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7707) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

175.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, DOSAB yönetimi tarafından yapılması planlanan termik santrale ve FETÖ bağlantısı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7708) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında verilen yoğunluk artışlı plan tadilatlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7709) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Misli ovasında sulama suyu elde etmek amacıyla kullanılan trafolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7710) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

178.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, anarşi ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla bursları kesilen öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7711) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

179.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da inşa edilmekte olan stada verilecek isimle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7712) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

180.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de bulunan Mahmudiye Harası'nın kapatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7713) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

181.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Adapazarı Şeker Fabrikasının özelleştirme sürecinde yaşandığı iddia edilen çeşitli usulsüzlüklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7714) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, transgenik bitki üretimi ile ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7715) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7716) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates üretimindeki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7717) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarımsal Elektrifikasyon Programının sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7718) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

186.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, OHAL kapsamında otuz güne çıkarılan gözaltı uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

187.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, iki kadına polis tarafından işkence edildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7720) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

188.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bazı belediyelere kredi verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7721) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

189.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, iki kadına polis tarafından işkence edildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7722) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

190.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın İpekyolu Belediyesine bağlı bazı mahallelerinde güvenlik nedeniyle çöp toplanmasının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7723) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2016)

191.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki çocuğun öldürüldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

192.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un bazı belediyelerinin bir belgelendirme şirketinden almış olduğu hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7725) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

193.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Tuzla sahil bandında deniz dolgusu yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7726) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

194.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta bir kişinin gözaltına alındığını iddia eden bir sosyal medya hesabına ve söz konusu kişinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7727) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

195.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7728) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

196.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7729) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

197.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, FETÖ dernek ve vakıfları arasında yer alan ve kapatılan Alevi derneklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7730) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

198.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7731) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

199.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli-Ovacık karayolunun ulaşıma kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7732) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

200.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı ve Ortasu köylerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7733) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

201.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Şırnak'ta kendisinden haber alınamayan bir siyasi parti yöneticisinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7734) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

202.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, atamaları yapılmayan polis okulu mezunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7735) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

203.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen bir firmanın çeşitli faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7736) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

204.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, zabıtalarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7737) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

205.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 17 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul'da bulunan Garip Dede Cemevine yapılan saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7738) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

206.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kurban derilerini toplama yetkisini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7739) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

207.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Türkiye Kültür Politikaları Ulusal Raporu'na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7740) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

208.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yapılan görevden uzaklaştırmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7741) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

209.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Milli Piyango İdaresi'ne bağlı şans oyunlarının çekilişlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7742) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

210.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, FETÖ soruşturması nedeniyle kamudan atılacak personel yerine yapılacak olan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7743) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

211.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kurban derilerini toplama yetkisini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7744) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

212.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Dicle Üniversitesi'nde kurulan bir sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7745) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.08.2016)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖYP sistemi ile araştırma görevlisi alımında yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7746) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

214.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kapatıldıktan sonra imam hatip okullarına dönüştürülen özel okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7747) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

215.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7748) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

216.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7749) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

217.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, 2014 yılı Haziran ayından itibaren görevden alınan okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7750) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

218.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan özel okulların yerine açılan devlet okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7751) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2016)

219.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilere kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7752) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

220.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7753) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

221.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan iki olayın soruşturulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7754) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

222.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Paralel Devlet Yapılanması tarafından fişleme ve tasfiyeye uğrayan subaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7755) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

223.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, PKK terör örgütü ile girilen çatışmalarda yaralanan ancak gazi sayılmayanlara tanınan haklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7756) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

224.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, orman yangınlarına, yangın söndürme uçak ve helikopterlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7757) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

225.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7758) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

226.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7759) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

227.-   Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun, Şanlıurfa'da sulama birliklerine elektrik verilememesi nedeniyle yaşanan sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7760) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

228.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da yaşanan su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7761) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2016)

229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7762) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2016)

230.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Ezidilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7763) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

231.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Ezidilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7764) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

232.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7765) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

233.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, lisans mezunlarına tanınan bir alt öğrenim düzeyinden KPSS tercihi yapma hakkının iptal edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7766) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

234.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Şanlıurfa'da kapatılan özel hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7767) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

235.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde yapılması planlanan bir devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7768) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

236.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Gündoğmuş-Antalya yolu ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7769) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2016)

237.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, görevden uzaklaştırılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7770) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2016)

238.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'a bağlanan veya Batman'da bulunan sathi kaplamalı yollara ve trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7771) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

239.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Söke-Bodrum karayolunun Bafa kısmındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7772) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, hapis cezalarının ertelenmesine gerekçe olan hastalık veya sakatlık halinin tespitine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6125)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundaki çeşitli uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6126)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 FİFA Dünya Kupası yayın hakkının TRT tarafından satın alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6907)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana E Tipi Cezaevinde çocuklara işkence ve kötü muamele yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6908)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Kurdi'de program yapan bir kişinin açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6909)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6910)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zonguldak'ta iki maden şirketine kayyum atanmasının ardından maaşlarını alamayan işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6911)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesinde turistik bir mevkide taş çıkarıldığı ve ağaç kesildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6912)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin inceleyip tartışmasını zorunlu tuttuğu bir kitaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6913)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cami imamlarına Alevi vatandaşlarla ilgili verildiği iddia edilen bir talimata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6914)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, açılması planlanan bir maden ocağının çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6915)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cami imamlarına Alevi vatandaşlarla ilgili verildiği iddia edilen bir talimata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6916)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin inceleyip tartışmasını zorunlu tuttuğu bir kitaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6917)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 Mayısından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki il müdürlüklerinden yapılan tayinlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6918)

15.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, gezi parkı olaylarında yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6919)

16.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, emeklilere banka promosyonu verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6920)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edinme Merkezi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6921)

18.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden geçen yolun yeraltına alınması projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6922)

19.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, sürekli basın kartı verilmeyen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6923)

20.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir sanatçının şarkılarının çalınmaması yönünde TRT'ye talimat verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6924)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda eczacılara yönelik uygulanan şiddet olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6925)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin görevde yükselmesiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6926)

23.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Diyarbakır'da bir operasyonda yaralanan özel harekat polislerinin 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6927)

24.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TRT'nin bandrol gelirlerinin artışı için alınan karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6928)

25.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6929)

26.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Bakanlar Kurulunun bandrol ücretlerinin artırılmasına yönelik bir kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6930)

27.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'deki kamu binalarının depreme dayanıklıklarına ve halkın depreme yönelik bilinçlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6931)

28.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da inşa edilmesi planlanan Mülteci Kabul ve Geri Gönderme Merkezine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6932)

29.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, milli yas ilan edilen günlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6933)

30.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, cazibe merkezi ilan edilmesi planlanan illere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6934)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6935)

32.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, resmi nikah kıyma yetkisi ile ilgili yapılması planlanan bir mevzuat değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6936)

33.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, bir bildiriye imza attıkları için haklarında soruşturma açılan akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6937)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tarım ve hayvancılık alanında verilen AB hibelerinin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6938)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulanmasına ve Türkiye'nin çekincelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6939)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş'un bir ilçesinde asbestli boru kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6940)

37.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik'in uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6941)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanalistanbul Projesi'nin yapılacağı bölgedeki arsa satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6942)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2016 yılları arasında AMATEM'e yapılan tedavi başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6943)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM'nin ve Bakanlıkların araç ve bina kiralama ve alım giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6944)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İşsizlik Fonunun 2013-2016 yılları arasındaki kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6945)

42.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Maşuk bölgesinde yapılan TOKİ konutlarına ve sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6946)

43.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesinin kanalizasyon ve su sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6947)

44.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, camilerden yapılan anonslarda cemevi ifadesinin kullanılmayacağı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6949)

45.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de Alevi bir vatandaşın cenazesi için imamın sala okumadığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6950)

46.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, haklarında inceleme yapılan bazı imamlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6951)

47.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, zorunlu trafik sigortası poliçelerinden yapılan kesintilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/6953)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6954)

49.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde bulunan mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6955)

50.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kadına karşı şiddet vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6956)

51.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, kadın konukevleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6957)

52.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6958)

53.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, AB Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Savunma Bürosu tarafından Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye aktarılması planlanan fona ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6959)

54.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, çalışma izni verilen ve geçici koruma sağlanan Suriye vatandaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6961)

55.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6962)

56.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yerlerinde uygulanacak prosedüre ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6963)

57.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur'lulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6964)

58.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, geçici koruma statüsündeki yabancılara ait reçete ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6965)

59.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da açılması planlanan bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6966)

60.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde çimento fabrikası kurulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6967)

61.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye'nin atmosfere saldığı sera gazına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6968)

62.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yürütülen bir inşaat projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6969)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesinde 2B düzenlemesine göre orman sınırı dışına çıkartılan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6970)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da deprem anında toplanma ve yardım merkezi olarak belirlenmiş alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6971) İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir apartman için yapılan riskli yapı tespitine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6972)

65.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de el değiştiren arazilere ve arazi alan kişi ve şirketlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6973)

66.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6974)

67.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'teki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6975)

68.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa Oto Galericiler Sitesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6976)

69.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, elektrik sektöründeki özelleştirmelere ve elektrik arızalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6977)

70.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, cevap vermediği soru önergelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6978)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki doğalgaz hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6979)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da elektrik dağıtım firması tarafından çiftçilerin destekleme hesabına bloke konulduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6980)

73.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı köylerde çiftçilerin elektrik sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6981)

74.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6982)

75.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Avrupa Futbol Turnuvasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan katılıma ve harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6983)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, çimento fabrikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6984)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat desteklemesi alan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6985)

78.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, narenciye üreticilerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6986)

79.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2002 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin işlenen tarım alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6987)

80.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, şeker ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6988)

81.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da dolu sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6989)

82.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, güneş yanığı sebebiyle zarar gören üzüm üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6990)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2016 yılları arasında pamuk üreticilerine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6991)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun,  pamuk üreticilerine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6992)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu binalarının depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6993)

86.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'daki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6994)

87.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde bir polisin bir kadına tecavüz ettiğine dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6995)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6996)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda şirket kurma izni verilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6997)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da imar ve iskan planına uygun olmayan yapılara ruhsat verildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6998)

91.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Hekimbaşı Çöplüğüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6999)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da cadde ve sokaklarda otopark ücreti alınmasına ve otopark yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7000)

93.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'da yapımı devam eden Ankapark'taki oyuncakların garanti sürelerinin dolduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7001)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, göç idarelerinde kullanılan afişler ve bilgilendirme broşürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7002)

95.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, bazı kişilerin mezar yerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7003)

96.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir apartman için yapılan riskli yapı tespitine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7004)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki köylülere imarlı arsa verileceği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7005)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yapılması planlanan teleferik projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7006)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il özel idareleri tarafından çıkarılan tanıtım kitapçıklarının basım maliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7007)

100.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ismi değiştirilen bir köye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7008)

101.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Hatay Geri Gönderme Merkezinden bazı teröristlerin kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7009)

102.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Çubuk-Ankara güzergahındaki otobüs seferlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7010)

103.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Suriye'deki Türkmen Cephesine Türkiye'den katıldığı belirtilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7011)

104.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Ankara'daki toptancı halinde yardım amaçlı para topladığı iddia edilen bir kişiye ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7012)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2016 yılları arasındaki gaz bombası kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7013)

106.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kars Kalesi'nin restorasyon ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7014)

107.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, bölücü terör örgütü üyeleri tarafından tahrip edilen tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7015)

108.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yüksek Askeri Şura kararları ile ordudan atılan ve daha sonra memuriyete alınan kişilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7016)

109.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, bir bankayla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7017)

110.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'de bazı okulların imam hatip orta okuluna ve lisesine çevrileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7018)

111.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Uludağ Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi hakkında görüşleri nedeniyle soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7019)

112.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Eğitimde Toplumsal Cinsiyetin Geliştirilmesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7020)

113.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2015-2016 TEOG sınavında iptal edilen sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7021)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın öğretmenlerin inceleyip tartışmasını zorunlu tuttuğu bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7022)

115.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'da bir ortaokulda dağıtılan kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7023)

116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık tarafından öğretmenlerin incelemesi ve araştırması için belirlenen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7024)

117.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de iki okulun kapatılarak yerine imam hatip okulları yapılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7025)

118.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2014-2016 yılları arasında Şırnak ve Hakkari illerine atanan ve ayrılan doktor sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7026)

119.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir işlemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7027)

120.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, ülkemizdeki okulların deprem dayanıklılık testlerinin yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7028)

121.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da bir okulda haklarında disiplin soruşturması başlatılan üç öğrenciye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7029)

122.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, öğretmenlerin incelemesi zorunlu tutulan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7030)

123.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, engelli çocukların eğitimine ve bu alanda yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7031)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki askeri lojmanlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7032)

125.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yüksek Askeri Şura kararları ile ordudan atılan ve daha sonra memuriyete alınan kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7033)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi Karanlıkdere köyünde yapılması planlanan gölete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7034)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyündeki gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7035)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde bazı köylerde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7036)

129.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7037)

130.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yer alan 2B arazilerine ve bir kısım arazinin bir Belediye Meclisi üyesinin yakınlarına tahsis edildiğine dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7038)

131.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7039)

132.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7040)

133.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın bir köyünde yaşanan su kesintisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7041)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin içme suyu sorunu olan köylerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7042)

135.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Eskişehir'de bir hastadan bıçak parası alındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7043)

136.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Bodrum Devlet Hastanesi Bekir Kalın Sağlık Biriminin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7044)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2016 yıllarında yaşanan mantar zehirlenmesi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7045)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi Balcı köyündeki Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7046)

139.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2012 yılından itibaren izinsiz sağlık hizmeti verdiği saptanan Suriyelilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7047)

140.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, dört kişinin hayatını kaybettiği bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7048)

141.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'daki sağlık kuruluşlarının stoklarında bulunan çocuk aşılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7049)

142.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, son kullanma süresi dolmuş ilaçların imhasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7050)

143.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2014-2016 yılları arasında Şırnak ve Hakkari illerine atanan ve ayrılan doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7051)

144.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, AMATEM'lere ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7052)

145.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Yatağan-termik santral arasındaki yol çalışmalarının durdurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7053)

146.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Birinci ve İkinci Göcek Tünellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7054)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7055)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinin bazı köylerinde yaşanan mobil iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7056)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mersin'in Silifke ilçesindeki bir köy yolundaki iyileştirme ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7057)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köy yolundaki iyileştirme ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7058)

151.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul-Şile otoyoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7059)

152.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, demiryolu hemzemin geçitlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7060)

153.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir Tire-Selçuk Karayolunun Belevi mevkiinde yapılan yol çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7061)

154.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik uygulamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7062)