TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 172

19 Ağustos 2016 Cuma

 

Rapor

1.- 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/748) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 19.08.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 milletvekilinin, Geri Gönderme Merkezlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, TRT sınavlarındaki torpil iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, Habur Sınır Kapısında bekletilen kamyon ve tır şoförlerinin mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki caminin müezzin ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6119)

2.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretlerine davet edilen ve edilmeyen basın kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan  yazılı soru önergesi (7/6243)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6284)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6285)

5.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Merkez Çiftlik Lokantası'nın kira ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6770)

6.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Türkiye'den IŞİD terör örgütüne katılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6771)

7.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Cumhurbaşkanının ABD ziyaretinin masraflarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6772)

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Çanakkale Belediyesi'nin bir çalışanı hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6773)

9.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından sosyal medyada yapılan bir ankete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6774)

10.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, TRT'de yayınlanan bir programda kullanılan ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6775)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir jandarma istihbarat elemanının hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6776)

12.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilen bir yurtdışı ziyareti ve iftar davetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6777)

13.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, El- Kaide üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin bir savunma sanayi kuruluşunda işe alındığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6778)

14.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, RTÜK tarafından bazı basın kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6779)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanı hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6780)

16.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, bilinci kapalı hastalar için Türkiye'de fizik tedavi olanağı bulunmamasına ve bu durumdaki bir hastanın tedavi için yurt dışına gönderilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6781)

17.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van'ın Yeşilköy Mahallesi'nde özel harekat polislerinin iki kişiye işkence uyguladığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6782)

18.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6783)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı-Haymana yolunda yaşanan trafik kazalarına ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6784)

20.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, özel bir güvenlik şirketinin askeri operasyonlara katkı sağladığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6785)

21.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Cumhurbaşkanı'nın İsrail Enerji Bakanı ile yaptığı iddia edilen görüşmeye ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6786)

22.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Milli Savunma Bakanı'nın bazı ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6787)

23.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir banka hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6788)

24.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6789)

25.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6790)

26.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Kültürel Kalkınma Eylem Planı kapsamında yapılan işe alımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6791)

27.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, esnaf ve sanatkarların çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6792)

28.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da metan gazı sıkışmasına bağlı olarak meydana geldiği iddia edilen patlamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6793)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da tarihi bir mağaranın restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6794)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6795)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı ile ilgili bir projeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6796)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bir il müdürlüğünün yaptığı işe alım mülakatında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6797)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü mensubu bazı kişilerin konuşma kayıtlarının silindiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6798)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17-25 Aralık soruşturmaları sebebiyle Ziraat Bankasının New York Şubesinde işlem yapılamadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6799)

35.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Milli Savunma Bakanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6800)

36.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun toplantılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6801)

37.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ın Kağızman ilçesinin Yukarı Karagünen köyünde yaşanan heyelan afeti sonrası yapılan konutlar için ücret talep edildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6802)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yasaklanan ve toplatılan kitaplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6803)

39.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, İstanbul'da deprem riskine karşı yapılan hazırlıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6804)

40.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Suriye ve Irak sınırında bulunan bazı ilçe, köy ve mezraların yerlerinin değiştirileceğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6805)

41.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, son on yılda devlet aleyhine açılan tazminat davalarına ve rücu oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6806)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çöplerden atık kağıt toplayıcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6807)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Elazığ'da bulunan Maden Camiikebir ve Minaresi'nin restorasyon işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/6808)

44.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na TRT tarafından gönderilen personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6809)

45.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, TRT'de yayınlanan bir programa konuşmacı olarak katılan bir kişinin açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6810)

46.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasına TRT'den görevli olarak katılan kişi sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6811)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, televizyon programlarında yer alan ve halkı kin, nefret ve düşmanlığa iten ifadelerin incelenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6812)

48.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, TRT'deki bir programa konuşmacı olarak katılan bir kişinin bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6813)

49.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6814)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi uyarınca haklarında soruşturma açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6815)

51.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SGK Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6816)

52.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın ilçelerinden merkezdeki hastanelere sevk edilen hastaların yolluk ve gündeliklerinin ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6817)

53.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, kamuda ve özel sektörde engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6818)

54.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, bir kafenin çalışanlarına yönelik uygulamalarına dair çeşitli iddialara ve kafe ve eğlence yerlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6820)

55.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, söküm için İzmir Aliağa Limanı'na getirildiği iddia edilen bir likit doğal gaz tankerine ve hurda gemi söküm işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6821)

56.-  Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Menderes Nehri'ndeki kirlenmeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6822)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de bir köye yapılması planlanan çimento fabrikasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6823)

58.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, kentsel dönüşüm kredisi ve kira yardımı başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6824)

59.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Birecik, Harran, Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerindeki su ve altyapı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6825)

60.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, jeotermal santrallerin çevreye verdikleri zararlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6827)

61.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6828)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bazı kişilerin Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na devlet bütçesinden götürüldüğü iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6829)

63.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Ereğli ilçesindeki kiraz üreticilerinin pazarlama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6830)

64.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, arpa ve buğday alım fiyatlarının açıklanmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6831)

65.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, tarım sigortalarının hasar kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6832)

66.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, tek kat ve çoklu tek kat misina ağlarının kullanımıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6833)

67.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 yılında ithal edilen ve 2016 yılında ithal edilecek olan canlı hayvan miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6834)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 yılında ithal edilen ve 2016 yılında ithal edilmesi planlanan pirinç, ayçiçeği, buğday ve mısır miktarının değerlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6835)

69.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli, Erzincan, Elazığ ve ilçelerinde yapılan bazı operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6836)

70.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı bir köyde düzenlenen piknikte yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6837)

71.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından sosyal medyada yapılan bir ankete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6838)

72.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Suriye'ye geri dönmek için Suriye Büyükelçiliğine başvuran IŞİD üyesi teröristlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6839)

73.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, polisin İstanbul Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki uygulamalarına dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6840)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Garı'nda düzenlenen terör saldırısının sorumluları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6841)

75.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, 29 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapılan bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6842)

76.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Hatay'da Musevi vatandaşların mezarlıklarına saldırılar yapıldığına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6843)

77.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir yarbayın bazı açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6844)

78.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Hatay'da bulunan bir mezarlığın tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6845)

79.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak yapılan kira yardımı başvurularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6846)

80.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Türkiye'deki mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6847)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün idari yapılanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6848)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sınır dışı edilen yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6849)

83.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, geri gönderme merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6850)

84.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriyeli sığınmacıların geçici koruma hükümlerinden yararlanıp yararlanamadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6851)

85.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün çalışanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6852)

86.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın köylerinde köy vakıflarına bağışlanan arazilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6853)

87.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ta evlerde şebeke suyu bulunmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6854)

88.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, gençlerde uyuşturucu kullanımına ve alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6855)

89.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2016 yılları arasında vatandaşlıktan çıkarılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6856)

90.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'in Şirvan ilçesinde bağlı Cevizlik köyünün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6857)

91.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son bir yıl içinde görevinden istifa eden güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6858)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bir caddenin sürüş güvenliği açısından iyileştirilme ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6859)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki yurt dışı kardeş belediye uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6860)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyeler tarafından 2015 yılında düzenlenen yurt dışı gezilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6861)

95.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü'nün etrafında yapılaşma olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6862)

96.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, TÜİK'in ticaret ve hizmet endeksi ile işgücü istatistiklerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6863)

97.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki işsizlik sorununa ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6864)

98.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'de bulunan tarihi bir heykelin onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6865)

99.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan Augustus Tapınağı'nın yıkıldığı yönündeki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6866)

100.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, halk ozanlarının sorunlarının çözülmesi ve aşıklık geleneğinin devam ettirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6867)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemiz genelinde TAY Projesi ile saptanan tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6868)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Altay köyündeki tarihi eser araştırmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6869)

103.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, 2002-2016 yılları arasında banka kredisiyle konut alan kişilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6870)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 yılından itibaren şans oyunları ile ilgili istatistiklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6871)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şans oyunlarının toplumdaki olumsuz etkilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6872)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanal ortamdaki yasadışı oyunlara erişimin engellenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6873)

107.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, gelir uzmanlarının özlük haklarının iyileştirilesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6874)

108.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, hakkında çeşitli iddialar bulunan bir vakfın denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6875)

109.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da bir okul müdürünün oruç tutmayan öğretmenlere yönelik tutumu ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6876)

110.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki bir ilkokulun yaz döneminde bir vakıf tarafından kullanılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6877)

111.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'in Alsancak ilçesinde bir ilköğretim okulunun kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6878)

112.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan güvenlik güçlerine dair bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6879)

113.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, maarif müfettişleri ile ilgili bir düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6880)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Suriyeli sığınmacılara Türkçe öğretmek için öğretmen alımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6881)

115.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Bakanlık tarafından öğrencilere tavsiye edilen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6882)

116.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Kilis'te rapor ve izin kullanarak görev yerlerine gitmeyen eğitimcilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6883)

117.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, mesleki eğitim ve teknik eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6884)

118.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 2016 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6885)

119.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, öğrencilere bedava süt dağıtımına ve Adana'da yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6886)

120.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de bir sendikaya üye eğitim çalışanları hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6887)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Öğretmenevi'nin taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6888)

122.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 12 Haziran 2016 tarihinde Tunceli'de meydana gelen mayın patlaması olayına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6889)

123.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Cumhurbaşkanı'nın askerlikte beyan ettiği diplomasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6890)

124.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TOKİ'ye devredilen askeri kışla arazilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6891)

125.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'taki Gediz Çayı'nın üzerine köprü yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6892)

126.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6893)

127.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Siverek, Viranşehir, Akçakale ve Suruç ilçelerinde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6894)

128.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, mermer ve taş ocaklarının çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6895)

129.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'daki sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6896)

130.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, yoğun bakım rehabilitasyon tedavisi için yurt dışı tedavi raporu bulunan bir hastanın tedavi için Almanya'ya gönderilmesinin reddedilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6897)

131.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6898)

132.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6899)

133.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık sorunlarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6900)

134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı bir mahallede sağlık merkezi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6901)

135.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapılması planlanan devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6903)

136.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6904)

137.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İstanbul'a yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6905)

138.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, havaalanlarındaki otopark ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6906)