TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 171

18 Ağustos 2016 Perşembe

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/755) (Adalet; İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

2.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/756) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

 

Raporlar

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 14 Milletvekilinin Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1319) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 18.08.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/754) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 18.08.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filistin Devleti Arasında Eğitim ve Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/734) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 18.08.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/744) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: 18.08.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları iş yerlerinde mesleki eğitimlerini geliştirecek işlerde çalıştırılmalarının sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçilere normal çalışma süresinin üzerinde yaptırılan çalışmalara ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu iş sözleşmesinde yetki sisteminin değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yer alan teşmil sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikal yasaların ILO normlarına uygun hale getirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaf ve sanatkarlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, inşaatlarda meydana gelen asansör kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ve askeri eğitim veren bir şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

2.- Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, bir şirketin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

3.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2016)

4.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan darbecilerin cenaze namazlarının kılınmayacağına dair açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2016)

5.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, silah ruhsatı alımının kolaylaştırılacağı yönündeki açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2016)

6.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülecek çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2016)

7.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işten çıkarılan veya hakkında soruşturma açılan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2016)

8.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında istihbarat zafiyeti yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2016)

9.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan operasyonlarda ekili arazilerin ve ormanlık alanların yakıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

10.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, TRT'nin yayın politikasına, yapım ve programlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, OHAL süresi içinde açığa alınan memurlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

12.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Bala Belediyesine ait bazı araç ve iş makinelerinin usulsüz şekilde satıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

13.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişime katılan askerlerden daha önce yapılan Yüksek Askeri Şura'larda ihracına şerh konulanların olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

14.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 2010 KPSS sınavı ile atanan memurların durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK tarafından temin edilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

17.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan üniversitelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurtdışındaki şirket veya ortaklıklarının denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

19.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, 2011 yılından beri Türkiye'ye giriş yapan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

20.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda toplam tasarruf mevduatı tutarlarındaki değişime ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

21.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bulunan Meska Evlerinin afet toplanma merkezinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

22.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki bir camiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

23.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, evde engelli bakımı için sosyal yardım alan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan ve meslekten atılan kamu personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

25.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TRT Ana Haber sunucusunda değişikliğe gidilmesine ve yeni sunucu ile yapılan sözleşmeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

26.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TRT ana haber bülteninin sunucusuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

27.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Merkez Bankası ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

28.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, OHAL kararının cezaevlerindeki uygulamalara etkisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

29.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Adalet Akademisi yazılı sınavlarında başarılı olanlar için yapılacak sözlü sınavlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

30.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, KCK davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan, gözaltına alınan veya tutuklanan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

32.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Silivri Cezaevi'yle ilgili işkence ve taciz iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

33.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'yle ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

34.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Amasya Cezaevi'nde bir kişiye işkence edildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7436) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

35.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Diyarbakır'da yapılan işten çıkarmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

36.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, engellilerin ve yaşlıların gelir testi ölçümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

37.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da işten çıkarılacağı iddia edilen sağlık çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2016)

39.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2016)

40.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7442) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

41.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bir elektrik dağıtım şirketinin performans düşüklüğü gerekçesi ile yaptığı işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

42.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, sağlık hizmetlerinden yararlanılması hususunda yapılan bir düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7444) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

43.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de arazi satın alan yabancılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bazı mahalleler için alınan acil kamulaştırma kararıyla ilgili yaptırıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7446) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

45.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de heyelan sebebi ile TOKİ afet konutlarına yerleştirilen ailelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

46.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, ABD'den yapılan pamuk ithalatına anti damping vergisi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

47.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, iplik ithalatında uygulanan anti damping vergisine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7449) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

48.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de işletilmekte olan veya başvurusu yapılan maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2016)

49.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bir hidroelektrik santralinin inşasında yapılan kamulaştırmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7451) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

50.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta bazı mezra ve köylerde buğdayların biçilmesinin engellendiğine dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7452) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2016)

51.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, hayvan yetiştiriciliğinde melezleme çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7453) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

52.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TARSİM kapsamında mecburi kesime gönderilen hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

53.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yürütülen toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7455) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

54.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki mezbahalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7456) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7457) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

56.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, et üretiminde maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7458) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

57.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir kaymakamın sosyal medya hesabından yaptığı şahsıyla ilgili paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7459) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

58.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da bazı geleneksel kıyafetlerin satışının yasaklandığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7460) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

59.-  Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7461) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2016)

60.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket eden bir heyetin güvenlik kontrolü sırasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7462) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2016)

61.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, provokasyon yaratmak isteyen bazı grupların Alevi vatandaşlara yönelik saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7463) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2016)

62.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Diyarbakır'da bir derneğe yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

63.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli ili Merkezefendi Belediyesi'nin 2016 yılı bütçesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7465) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

64.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'da bir kişinin darp edildiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7466) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

65.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, 19 Temmuz 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesine giden kendisinin de içinde bulunduğu heyete güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7467) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

66.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7468) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriyeli çocuk işçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7469) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

68.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş'un Bulanık ilçesi girişinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7470) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

69.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Beşyol Meydanı'nda düzenlenmek istenen bir mitinge izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7471) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

70.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'ye gelen geçici sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7472) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

71.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bulunan Ornaz Vadisi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7473) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

72.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7474) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

73.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, polislerin görev esnasında kullandıkları çeşitli teçhizatlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7475) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

74.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, belediye mülkleri üzerinde kiracı olup borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7476) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

75.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7477) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

76.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Emekli Sandığı iştirakçilerinin emeklilik ikramiyeleriyle ilgili bir düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7478) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

77.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da iki öğretmen hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7479) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2016)

78.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7480) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

79.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, felsefe grubu mezunu öğretmenlerin istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7481) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

80.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, atanmış engelli öğretmenlerden sağlık raporu istenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7482) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

81.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye'deki geçici eğitim merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7483) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

82.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ifadesi alınan öğretmen ve öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7484) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

83.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de staj gören sağlık meslek lisesi öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7485) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

84.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2014 yılı itibari ile Denizli'de bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7486) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

85.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7487) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

86.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7488) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

87.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, öğretmenlere yıpranma payı verilmesi hususunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7489) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

88.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin İncilipınar Mahallesinde yeni inşa edilen bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7490) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

89.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de çıraklık eğitimi alan öğrenciler için sosyal güvenlik ve prim ödemeleri yapılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7491) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

90.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişimine katılan askeri personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7492) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

91.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki çiftçilerin tarımsal sulama maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7493) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

92.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan sulama sorununa karşı yapılacak baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7494) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

93.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan su taşkınlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7495) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

94.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7496) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

96.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Güney Devlet Hastanesi yapım ve inşa çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

97.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesindeki sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7499) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

98.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'ye şehir hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7500) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

99.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin ilçelerindeki hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7501) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

100.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'e havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7502) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

101.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Ankara-Balıkesir arasında yol çalışmaları nedeniyle iptal edilen tren seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7503) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

102.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım sorunlarına dair yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7504) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

103.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Acıpayam-Çameli-Fethiye yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7505) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

104.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Acıpayam-Dalaman arasında yürütülmekte olan yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7506) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

105.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7507) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

106.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yapılması planlanan bir toplu konut projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7508) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

107.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yıllık izinleri iptal edilen kamu görevlilerinin hac ibadeti için izin kullanabileceğine yönelik karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7509) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

108.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Hacıbektaş Veli anma törenlerine katılmak isteyen kamu personeli için yıllık izin verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7510) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

109.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen bağış kampanyalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7511) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

110.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, iptal edilen 2010 KPSS ile yerleştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7512) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

111.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, kapatılan vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7513) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

112.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihale alan FETÖ bağlantılı şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7514) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

113.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, çocuk istismarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7515) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

114.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Silivri Cezaevi'ndeki mahkumlara bazı gazetelerin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7516) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

115.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ezidi kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7517) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

116.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, görevine son verilen kamu görevlilerinin FETÖ bağlantısının tespit edilmesinde alınan tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7518) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

117.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Elazığ'da bir elektrik firması işçilerinin OHAL kapsamında gözaltına alındığına dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7519) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

118.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7520) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

119.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de toplanan katı atık bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7521) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

120.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7522) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

121.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim gören öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7523) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

122.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 15 Temmuz'dan sonra Samsun'da kapatılan öğrenci yurtlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7524) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

123.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriye'de öldürülen bir vatandaşın cenazesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

124.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, kurulması planlanan Türkiye Varlık Fonu ile ilgili hesaplamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7526) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

125.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Çivril'de imara açılan bir sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7527) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

126.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yapılması planlanan Boğazçiftlik Barajı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7528) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

127.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Radyoloji Anabilim Dalı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7529) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

128.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen bir olayın soruşturulmasına ve anadilde sağlık hizmetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7530) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

129.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı AFAD Tekel Kampı'na dair salgın hastalık iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7531) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

130.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Molla Ahmet köyünün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7532) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

131.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Bostanyeri köyünün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7533) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 21 milletvekilinin, hemşirelik mesleğinin ve hemşirelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 24 milletvekilinin, Tokat'ta gerçekleştirilmesi planlanan HES projelerinin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve 28 milletvekilinin, İşsizlik Sigortası Fonunun daha etkin kullanılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)