TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 170

17 Ağustos 2016 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/754) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2016)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, ihracatta yaşanan düşüşün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, Dahilde İşleme Rejimi uygulamasının oluşturduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 milletvekilinin, sağlık sektöründeki kamu özel ortaklığı projelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)