TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 17

24 Aralık 2015 Perşembe

 

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/291) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/292) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

3.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/293) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının Artırılmasına İlişkin ) Kanun Teklifi (2/294) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Adları Askeri Darbe ile Anılanların İsimlerinin Kamu Kurumları ile Kamusal Nitelikli Yer Adlarında Kullanılamayacağına Dair Kanun Teklifi (2/295) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/296) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/297) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/298) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/299) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/300) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/301) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Adli Kolluk Kanun Teklifi (2/302) (Avrupa Birliği Uyum; İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi (2/303) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/304) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

15.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/305) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

16.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/306) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

17.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/307) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

18.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/308) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Yaşanan Hadiselere İlişkin Kanun Teklifi (2/309) (Adalet; Plan ve Bütçe Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

20.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/310) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

21.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/311) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

22.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Alt İşveren Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/312) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

23.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/313) (Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/314) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinden İndirimli veya Ücretsiz Yararlandırılması) Hakkında Kanun Teklifi (2/315) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

26.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/316) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği           ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

27.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/317) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Köy Okullarının Açılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/318) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

29.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/319) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

30.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/320) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/321) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/322) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

33.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/323) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

34.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/324) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komiyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

35.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/325) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

36.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 4954 Sayılı Adalet Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/326) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

37.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/327) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/303) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 2) (Dağıtma tarihi: 24.12.2015) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 5) (Dağıtma tarihi: 24.12.2015) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/313) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 24.12.2015) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/315) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 24.12.2015) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/316) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 24.12.2015) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 46 milletvekilinin, silika kullanılan ve silikoz gelişme riski olan sektörlerde çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)