TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 168

12 Ağustos 2016 Cuma

 

Tasarı

1.- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı (1/753) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2016)

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1331) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1332) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Anakarayla Bağlantısı Olmayan Ada ve Adalar Grubundan Oluşan Yerleşim Yerlerindeki İlçe Belediyelerinin Gelirleri Konusunda Yaşadığı Sorunların Çözümü Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1333) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

4.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in; Darbe Mevzuatı ve Kurumlarının Lağvedilmesi ile İlgili Komisyon Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1334) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.08.2016)

5.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1335) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

6.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1336) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1337) (İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 23.07.1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1338) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1339) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2016)