TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 167

10 Ağustos 2016 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; “Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Gümüşdere Kışlası”nın “Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Yarbay Ali Tatar Kışlası” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1320) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

2.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın; 3 Ağustos Tarihinin Şengal-Êzıdî Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1321) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 189 Sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1322) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

4.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay’a İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1323) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

5.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1324) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1325) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler;        İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1326) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

8.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1327) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1328) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

10.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; "Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin, Bu Kanun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Olan Dönemdeki Senet Protestoları, Karşılıksız Çekleri ile Zamanında Geri Ödeyemedikleri Nakdi ve Gayri Nakdi Kredilerinin Nazara Alınmaması" Hakkında Kanun Teklifi (2/1329) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

11.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile 5 Milletvekilinin; 6191 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan FETÖ Mağduru Askeri Lise Öğrencilerin Mağduriyetlerinin Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1330) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2016)

 

Rapor

1.- Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/752) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 10.08.2016) (GÜNDEME)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları sebebiyle yaşandığı iddia edilen hak ihlalleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 25 milletvekilinin, Kur'an kurslarında yaşanan denetim eksikliği ve diğer eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 23 milletvekilinin, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)