TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 164

05 Ağustos 2016 Cuma

 

Kanun Hükmünde Kararname

 

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/751) (Adalet;   İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe     ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2016)