TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 163

03 Ağustos 2016 Çarşamba

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750) (Adalet; İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2016)

 

Teklif

 

1.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1316) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.07.2016)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 21 milletvekilinin, turizmin canlandırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 24 milletvekilinin, atık yağların neden olduğu su ve çevre kirliliğinin boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, sahte içki üretimi ve satışı dolayısıyla meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)