TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 162

02 Ağustos 2016 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 milletvekilinin, başta Antalya'dakiler olmak üzere koruma altındaki alanlarda oluşan tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 24 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, belediye başkanlarının malvarlıklarında usulsüz artış olup olmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)