TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 159

28 Temmuz 2016 Perşembe

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/747) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 13 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1311) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

2.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın; 15/07/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı “Pasaport Kanunu”nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1312) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

3.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1313) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1314) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.07.2016)

 

Sözlü Soru Önergesi

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR tarafından bazı illerde istihdam edilen kişilere ve açılan kurslara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, TBMM binalarında sığınak bulunup bulunmadığına ve muhtemel saldırılara karşı alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7063) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2016)

2.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kişinin Cumhuriyet Gazetesi'ni telefonla arayarak tehditlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7064) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yargıtay Başkanı'nın kızı ve damadı hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7065) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki Augustus tapınağının restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7066) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

5.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan MEB personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7067) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

6.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, terör saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7068) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

7.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bir milletvekilinin sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7069) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7070) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

9.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, son bir yıl içinde gerçekleştirilen terör eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7071) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun, Cumhurbaşkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7072) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Başbakanlığın güvenliği için alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7073) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, Beyoğlu'nda altı mahallenin riskli alan ilan edilmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7074) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

13.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bir rektörle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7075) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

14.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Madımak olayına ve yapılan yargılamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7076) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

15.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Türkiye ve İsrail ilişkileri ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7077) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

16.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, haklarında soruşturma ve dava dosyası bulunan avukatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7078) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da bazı ilçelerde uygulanan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2016)

18.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da çeşitli sebeplerle zarara uğrayan çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7080) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

19.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında malvarlığının dondurulması talep edilen kişilere ve kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7081) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7082) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlığı sırasında yapılan ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7083) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli bir mahkuma cezaevinde şiddet uygulandığı ve kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7084) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Fatih'te kayıtsız evlerin bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7085) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir bildiriye imza attığı gerekçesiyle cezalandırılması talep edilen emekli bir akademisyene ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7086) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye illegal olarak getirilen bazı teröristlerin Mersin'de tedavi edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7087) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSPARK'ın 2015 yılında zarar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7088) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7089) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadroya geçirilmesi planlanan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7090) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atama bekleyen üniversite mezunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7091) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

30.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, terör örgütüne destek veren belediyelere karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7092) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

31.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı bir mahallenin içme suyu ve elektrik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7093) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

32.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, esnaflara verilen kredi desteklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7094) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

33.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Suriyeli sığınmacılara sağlanan konut imkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7095) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, bazı ilçelerin il olacağı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7096) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki tarihi bir hamamın restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/7097) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

36.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, TRT Spor kanalında yayınlanan bir habere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7098) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

37.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TRT'de yayınlanan bir programdaki konuğun ifadelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7099) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

38.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası final maçının TRT tarafından şifrelenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7100) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

39.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, İzmir'de Alevi bir vatandaşın cenazesinde imamın cemevi ibaresini kullanılmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7101) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, bir yayınevinin kitaplarına el konulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7102) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ne ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7103) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2016)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sivas Madımak Oteli katliamına ve yargılamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2016)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli maaşı kesilen bir kişiye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde küçük yaşta yapılan evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7106) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

45.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7107) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

46.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, İş-Kur Bitlis İl Müdürlüğünün  kısa süreli personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıtdışı kadın istihdamının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

48.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, son bir yıl içinde Gaziantep'te kesilen ağaçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7110) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

49.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da toplu konut alanı ilan edilen bir araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

50.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Derince Safi Port Limanı ile ilgili Danıştay kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7112) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki doğal yaşam alanlarına ve korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7115) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki milli park alanlarına ve korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pet shoplarda yapılan evcil hayvan satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Almanya'nın sözde soykırım yasasını kabulüne ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Papa'nın Ermenistan ziyaretinde soykırım ifadesi kullanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

58.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, tarım danışmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Nargöl göletinde yaşanan balık ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

60.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, besiciliğe yönelik destek ve teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

61.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, son kullanma tarihi geçen bazı gıda maddelerinin tekrar piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

62.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması nedeniyle kesilen ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7124) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

63.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir yarbay hakkında yaptığı konuşma nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7125) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

64.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Çiğili Kaymakamlığı tarafından Çiğili Belediyesi'ne gönderilen bir resmi yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7126) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

65.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da ulaşım ücretlerine yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7127) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

66.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, bir yayınevinin kitaplarına el konulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7128) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

67.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bakanlığı süresince meydana gelen terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7129) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

68.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Suriye sınırında gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

69.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Mardin'de kamu çalışanları hakkında açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7131) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

70.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7132) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

71.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir siyasi parti binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

72.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Mamak'ta EGO otobüslerinin kullanımına tahsis edilen bir alana ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

73.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, anti-personel mayınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

74.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı İl Özel İdaresi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

75.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bir turizm firmayla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7137) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarihi tuluk oyununun yaşatılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7138) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

77.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bazı lise öğrencileri tarafından okul yönetimleri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

78.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da bir ortaokulda öğrencilere dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

79.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, öğretmenlerin seminer eğitimi sırasında incelemeleri için seçilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7141) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

80.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7142) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

81.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Bakanlık tarafından öğretmenlerin yaz seminerlerinde incelemesi için belirlenen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

82.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, okullara dağıtılan kitapların içeriğine ve denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7144) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

83.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, inşaatta çalışırken düşerek hayatını kaybeden bir atanamayan öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7145) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

84.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bursa'da bir okulda üç öğrenci hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

85.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bolu İl Milli Eğitim Müdürünün bir talimatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7147) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

86.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, eğitim politikalarına ve öğretmenlerin seminer çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2016)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlere yönelik verilen seminerlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7149) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7150) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

89.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7151) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

90.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, 2002-2016 yılları arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7152) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki milli parklardaki doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7153) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki endemik hayvanların doğal yaşam alanlarında korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğal yaşam alanlarının korunmasına ve bitki kaçakçılığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hatay Cilvegözü Gümrük Sahasında tespit edilen kuş kaçakçılığı olayına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımsal amaçlı su kuyusu açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki ağaç dikim ve sulama çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Bereket Ormanı alanındaki ağaçlandırmaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7160) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de uygulanan Badem Eylem Planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

100.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'taki hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

101.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, fizyoterapistlerin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2016)

102.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da hizmet veren ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık sektöründe atama bekleyen kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

104.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, az gelişmiş bölgelerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

105.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

106.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, sosyal medya paylaşımları sebebiyle iş akdi feshedilen THY personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

107.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Ramazan Bayramı boyunca Osman Gazi Köprüsü'nden yapılan geçişlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir Havaalanı'nın bakıma alınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul 3. havalimanı için yapılan teknolojik cihaz alımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7171) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

110.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Muş-Kulp-Diyarbakır Karayolunun kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 19 milletvekilinin, bir yargı kararının idare tarafından uygulanmadığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin kredi borçları nedeniyle içinde bulundukları durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)