TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 158

27 Temmuz 2016 Çarşamba

 

Rapor

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/839) ve İçtüzük'ün 37'nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi: 27.07.2016) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5643)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, Bolu ve Düzce illerinin olası bir depreme ne kadar hazır olduklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ve 19 milletvekilinin, Zonguldak'ta gerçekleşmiş maden kazaları sebebiyle yaşamını kaybeden madencilerin ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)