TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 154

21 Temmuz 2016 Perşembe

 

Tezkere

1.- Anayasa’nın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2016)

 

  Gelen Kağıt 154'e ek