TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 153

20 Temmuz 2016 Çarşamba

 

Tasarı

1.- AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

 

Teklifler

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1302) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1303) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

3.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1304) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

4.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1305) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

5.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1306) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

6.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1307) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

7.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1308) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

8.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1309) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2016)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hızlı Geçiş Sistemi'nden 2015 yılında etiketsiz geçen araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

2.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu iktisadi teşebbüslerinin yurt dışında kurduğu şirketlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

3.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılım projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

4.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

5.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde iline bağlı köylerde yaptırılan spor sahalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, tavukçuluk sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 23 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından muhtaç vatandaşlara yapılan yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)