TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 152

19 Temmuz 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/743) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/744) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

 

Teklifler

1.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in; Silikoz Hastalığına Yakalanan Vatandaşların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1295) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1296) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1297) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

4.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; Develi Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1298) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

5.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın; 22/02/2005 Tarihli ve 5302 Sayılı "İl Özel İdaresi Kanunu"nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1299) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

6.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; 08.01.2002 Tarih ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1300) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1301) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin'in Ardanuç ilçesinde yapılan çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin'in Damar Beldesinde madenlerden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin Artvin'deki uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

 

Geri Alınan Gensoru Önergesi

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; sokağa çıkma yasakları nedeniyle oluştuğu ileri sürülen hak ihlalleri, mağduriyetler, yaşanan ölümler ve sivillere yönelik bombalı saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınmamasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 30/06/2016) (Geri Alma Tarihi: 19.07.2016)