TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 150

14 Temmuz 2016 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 milletvekilinin, Artvin'in Borçka ilçesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Karadeniz bölgesinde yaşanan kanser vakalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin şehir merkezindeki madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; sokağa çıkma yasakları nedeniyle oluştuğu ileri sürülen hak ihlalleri, mağduriyetler, yaşanan ölümler ve sivillere yönelik bombalı saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınmamasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 11/07/2016) (Dağıtma Tarihi: 14/07/2016)