TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 149

13 Temmuz 2016 Çarşamba

 

Tezkere

1.- Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 24 milletvekilinin, Elazığ ve çevre illerde yaşanacak olası bir depremle ilgili yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 24 milletvekilinin, çocuk yaşta yapılan evliliklerin ve çocuk istismarının önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 milletvekilinin, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)