TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 148

12 Temmuz 2016 Salı

 

Rapor

1.- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/728) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 12.07.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, Sarp sınır kapısında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan kara yolu inşaatının tamamlanamamasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 25 milletvekilinin, kamu ihalesi mevzuatının değiştirilmesine yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)