TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 147

11 Temmuz 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması (Öğrencilere Ulaşımın Ücretsiz Olması) Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1285) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi     (2/1286) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe    Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1287) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

4.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması (Ücretliler İçin Vergi Adaleti Sağlanması) Hakkında Kanun Teklifi (2/1288) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6665) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki İmrahor Vadisi'ndeki kirliliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6666) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

3.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, güvenlik nedeniyle gübre satışlarının yasaklanmasının olumsuz etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6667) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

4.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6668) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da mahalli seçimlerden önce taahhüt edilen projelere dair yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6669) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

6.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Maçka ilçesindeki bir barajın çevrede oluşturduğu iddia edilen zararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6670) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, cadde ve sokaklarda dilendirilen veya seyyar satıcılık yaptırılan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6671) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

8.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Sivricehüyük Mahallesi'nde kurulmak istenen AFAD kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6672) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

9.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, TRT'de yayınlanan bazı programlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6673) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

10.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Kütahya Valisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6674) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Doğu ve Güney Doğu bölgelerindeki bazı belediyelere aktarılan kamu kaynaklarının yerinde kullanılmadığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6675) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Beştepe'deki bir yolun araç trafiğine kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6676) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, çiftçilerin kuraklıktan ve düzensiz yağıştan etkilenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

14.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, MİT'in silah ve taşıtlarının kayıt dışı tutulmasına imkan veren bir düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6678) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki beyin göçüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6679) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, LGBTİ bireyleri tarafından organize edilen ve Valilik tarafından yasaklanan bir yürüyüşe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6680) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

17.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik yaz aylarında yapılması planlanan sosyal etkinliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6681) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

18.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, 6551 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren çözüm süreciyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6682) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

19.-  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, İzmit Belediyesi tarafından bir vakfa devredilen arazi üzerine yapılan tesislere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/6683) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

20.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TRT'de yayınlanan bir programdaki konuğun ifadelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6684) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TRT'deki istihdam şekillerine ve 2007-2015 yılları arasında alınan dış yapım hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6685) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

22.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, tarımsal desteklerden yapılan kesintilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/6686) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

23.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, bazı milletvekilleri hakkında dile getirilen iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6687) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

24.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, ziyaret edildiği iddia edilen terör örgütü üyelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6688) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

25.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, kayıpların ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ve yapılan yargılamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren yarı açık cezaevlerinde yaşanan firar olaylarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6690) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

27.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 65 yaş aylığı veya evde bakım aylığı kesilen vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6691) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile ve Sosyal Destek Programı kapsamında yapılan sözleşmeli personel alımına ve çeşitli iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6692) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

29.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 2002-2016 yılları arasında KOSGEB tarafından Zonguldak'ta sağlanan desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6693) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

30.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6694) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

31.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara bağlanan aylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6695) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

32.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, SGK tarafından alım fiyatı düşürülen bazı hizmetlerde yaşanılan aksaklıklara ve hastaların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6696) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'de meydana gelebilecek iş kazalarının tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6697) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

34.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6698) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

35.-  Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, özelleştirilen Derince Limanı'na ve bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6699) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

36.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un bazı ilçelerinde deniz dolgusu yapılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6700) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

37.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılması planlanan bir termal otele ve çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6701) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

38.-  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, İzmit Belediyesi tarafından bir vakfa devredilen araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6702) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

39.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de faaliyet gösteren taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6703) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

40.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir arazinin imar planında yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6704) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

41.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, sökülmek üzere Aliağa Gemi Söküm Bölgesine getirilen bir gemiye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6705) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un bazı belediyeleri tarafından özel bir uluslararası belgelendirme ve muayene test şirketinden hizmet alınıp alınmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6706) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

43.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de bir maden arama sahası için verilen ÇED raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6707) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

44.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ülkemizde yapılması planlanan termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

45.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6709) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

46.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da abonelerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6710) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

47.-  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, İzmit Belediyesi tarafından bir vakfa devredilen arazi üzerine yapılan tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

48.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 2008-2015 yılları arasında tarımsal kredi kullanan üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

49.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin çiftçilerden para talep etmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

50.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, tarımsal desteklerden yapılan kesintilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

51.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, hayvanlardan insanlara geçen çiçek hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

52.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ülkemizdeki tarım alanlarının toplulaştırılmasına ve tarım alanlarının kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6716) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

53.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde görülen bir hayvan hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

54.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriye'ye sınırı olan illerin ihracat verilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

55.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, şehir tiyatrolarında görev yapan sanatçılara 2013 yılından itibaren teşvik primi ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

56.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir kişi hakkında TRT'de yayınlanan bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle şikayet veya soruşturma başvurusu bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6721) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

58.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da bir yayınevine ait deponun kundaklandığı olayın soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6722) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

59.-  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, İzmit Belediyesi tarafından bir vakfa devredilen arazi üzerine yapılan tesislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6723) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aşkale Geri Gönderme Merkezine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6724) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

61.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki sığınmacılar için kurulan geri gönderme merkezlerinde yaşandığı iddia edilen mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

62.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6726) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

63.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, bazı şehirlerde sokakların ücretli otopark olarak kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6727) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

64.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsleriyle ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6729) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizdeki sığınmacılar için kurulan geri gönderme merkezlerine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6730) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Pendik ilçesinde yapımı planlanan bir akaryakıt istasyonuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6731) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu kamplarda kaçırılma olayı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6732) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

69.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bazı gazete ve dergilere aboneliklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6733) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

70.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Samsun-Hopa arasında yapılması planlanan Yeşil Yol Projesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

71.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6735) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

72.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, 2015-2016 sezonunda Devlet Tiyatrolarında oynanan oyunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6736) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

73.-  Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, İzmit Belediyesi tarafından bir vakfa devredilen arazinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6737) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

74.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ABD'de açılan bir davaya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6738) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

75.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Cumhurbaşkanı'nın yükseköğrenimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6739) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

76.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da bazı liselerde yürütülen proje okul uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

77.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bir ilkokulda üç öğretmen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6741) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

78.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Karaman'da vakıflara bağlı yurt ve öğrenci evlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

79.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, eğitimle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

80.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'nın eğitimdeki başarı oranlarında gerilemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

81.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karne alan öğrencilere imam hatip ortaokulu ve liselerini tanıtan broşürlerin dağıtıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

82.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

83.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesini gerektiren bir düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

84.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde karma eğitime son verileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

85.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Almanya ile imzalandığı iddia edilen bir askeri anlaşmaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

86.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, mayın temizliğine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

87.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, orman köylülerinin kalkındırılması için devlet tarafından verilen desteklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6751) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

88.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'daki kuyu açma ve sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6752) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

89.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da yapılması planlanan baraj ve gölet projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6753) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

90.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, bireysel sulama yatırımlarına verilen desteklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6754) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

91.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 2012-2016 yılları arasında DSİ'ye ait baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6755) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

92.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, sulama birliklerinde çalışan taşeron işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6756) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

93.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da yapım aşamasında olan Bozova Taşkın Koruma Tesisi'ne yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6757) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

94.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Yüreğir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tekerlekli sandalye ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6758) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

95.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, SGK tarafından alım fiyatı düşürülen bazı hizmetlerde yaşanılan aksaklıklara ve hastaların mağduriyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6759) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

96.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, radyoloji teknikerlerinin çalışma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6760) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

97.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, yaşlı bakım teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

98.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, kamuda çalışan eczacıların gelirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6762) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

99.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2016 yılları arasında sağlık hizmetlerinden alınan katkı payı ve ücretlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6763) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

100.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yapılması düşünülen kısa kalkış ve iniş mesafeli havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6764) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

101.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Adapazarı-Haydarpaşa tren hattında durak sayısının azaltılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6765) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

102.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, metrobüs hattında meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

103.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, Aydın'daki bir kavşak inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6767) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

104.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Elazığ'da meydana gelen bir kazaya ve Tatvan-Ankara demiryolu üzerindeki hemzemin geçitlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6768) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Vodafone Arena Stadı'nın açılışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4850)

2.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bir etkinlik davetiyesinde bir vakfın isminin yer almasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5054)

3.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Türkiye Hentbol Federasyonunda görevli hakemlerin maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5191)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir siyasi parti tarafından düzenlenen umre organizasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5849)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, terör olayları ve şehitler nedeniyle iptal edilen resmi kutlamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5850)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kazan Belediye Başkanlığı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5851)

7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir kişinin müftülüklerin katkısıyla verdiği konferanslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5852)

8.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı kişilere çeşitli adlar altında ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5853)

9.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İbrahim Kaypakkaya'nın ölümü ile anma etkinlikleri konusundaki çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5854)

10.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Marmara Köşkü'nün yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5855)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı devlet hastanelerinin siber saldırıya uğradığı yönündeki iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5856)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın bir köyünde yaşanan yol ve içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5858)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın bir köyünde yaşanan yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5859)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın bir köyünün bir projedeki destek talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5860)

15.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın bir köyünde yaşanan yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5861)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın bir köyünde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5862)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın bir köyünde yaşanan içme suyu ve elektik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5863)

18.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesindeki mermer ocaklarının çevreye verdiği zarara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5864)

19.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, HES projelerinin etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5865)

20.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Marmaris'te bulunan bir işletmenin izinsiz inşaat faaliyeti yapmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5866)

21.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde alınan kamulaştırma kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5867)

22.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Bodrum ilçesinde bir alanda yapılan inşaat ve deniz dolgu çalışmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5868)

23.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Yunanistan'dan geri gönderilen on iki Suriyeli mültecinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5869)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/5871)

25.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5872)

26.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan hasta bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5873)

27.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5874)

28.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, savcılık tarafından işleme konulmayan bir suç duyurusuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5875)

29.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars Cezaevi'ne ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5876)

30.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, sığınmacı ve mültecilere yönelik politikalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5877)

31.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye'nin dış politika yönetimine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5878)

32.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2002-2016 yılları arasında KOSGEB tarafından Tekirdağ'da verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5879)

33.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5880)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tapu müdürlüklerinde görev yapan personelin çeşitli sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5881)

35.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, maden ruhsatlarına yönelik izinlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5882)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5883)

37.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da çiftçilerin sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5887)

38.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, kanatlı eti ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5888)

39.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, çay ağaçlarının yenilenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5889)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki tarım arazilerine ve çiftçilere verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5890)

41.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ayçiçek üreticilerinin bitkisel hastalıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5891)

42.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir valinin korumaları tarafından bir araca silahla ateş edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5892)

43.-  Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Hakkari Valiliğinin bir mezarlığa yaptığı müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5893)

44.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, IŞİD terör örgütünün 19 Mayıs tarihinde eylem yapabileceği yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5894)

45.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, bir üniversite öğrencisinin Kürtçe konuştuğu için gözaltına alındığına dair iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5895)

46.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, geçici ve gönüllü köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5896)

47.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Hakkari ve Çorum'daki bazı okullarda bayrak törenlerinde İstiklal Marşı söylenmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5897)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilere yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5898)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme ve ortopedik engelliler için yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5899)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilere yönelik yapılması gereken değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5900)

51.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bir şehit cenazesinde yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5901)

52.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5902)

53.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Panama Belgeleri olarak adlandırılan belgelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5903)

54.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da yaşanan ekonomik sorunların çözülmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5904)

55.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli Üniversitesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5905)

56.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, eğitim faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesinde nüfus yoğunluğunun dikkate alınıp alınmadığı hususuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5906)

57.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, bir ders kitabında yer alan bir metne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5907)

58.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, üniversiteye hazırlık alanında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5908)

59.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, bir lisenin iki öğrencisinin intiharlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5909)

60.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, endüstri meslek liselerindeki metalürji bölümü ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5910)

61.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5911)

62.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Erciyes Üniversitesi'nde okula alınmayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5912)

63.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla ilindeki gölet ve sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5913)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğal su kaynaklarının kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5914)

65.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Kuluncak ilçesinin bir mahallesindeki içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5915)

66.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, terör saldırılarından dolayı tedavi gören bazı kişilerden tedavi ücreti alındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5916)

67.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Gerze Devlet Hastanesi'ndeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5917)

68.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Hastanesi'nde hayatını kaybeden bir hastaya hastaneye ilk başvurusunda müdahale edilmemiş olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5918)

69.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Elmalı Devlet Hastanesi için yapılan iki ayrı ihaleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5919)

70.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir derneğin kabul ettiği bağış ve mali tablolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5921)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinde engellilere yönelik alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5922)

72.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Amerika'da devam eden bir soruşturma kapsamında Hükümetten bilgi istenip istenmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5923)

73.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, kansere neden olan maddelerle çalışan kişilerin korunmasına yönelik önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5924)

74.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olağanüstü kongresinde görevlendirilen polis ve ambulans sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5925)

75.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesinin bir köyünün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5926)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan Suriyelilere dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5927)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancılara ait mülk ve yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5928)

78.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde bulunan Poyraz köyünün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5929)

79.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde bulunan Olukpınar köyünün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5930)

80.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde bulunan Özyurt köyünün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5931)

81.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde bulunan Kızılcakışla köyünün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5932)

82.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde bulunan Sarıoba köyünün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5933)

83.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya ilinin Kepez ilçesinde sanayi sitesi için ayrılan arazi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5934)

84.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Taşınır Mal Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5935)

85.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, bazı firmaların IŞİD terör örgütüne kimyasal madde sevk ettiğine dair iddialar hakkında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5936)

86.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da nakliyecilik yapan esnafın sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5937)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamındaki soruşturma ve kovuşturma verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5938)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerindeki tutukluların ve ziyaretçilerin aranmalarındaki hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5939)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kırıkkale F Tipi Cezaevi yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5940)

90.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları, gaziler ve malullere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5941)

91.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sokakta yaşayan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5942)

92.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, itfaiye görevlilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5943)

93.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları, gaziler ve malullere yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5944)

94.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinin Gedik beldesinde işçilerin açlık grevi yaptığı maden ocağına ve işçilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5945)

95.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesi sınırlarında bulunan bazı kumsalların kiralanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5946)

96.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Ermenistan'ın Türkiye sınırındaki bir nükleer santralin oluşturduğu tehdide ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5947)

97.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Türkiye'nin iç ve dış borcuna ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5948)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hakkında yargı kararı bulunan HES'lere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5949)

99.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tüketicilerin yüksek elektrik maliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5950)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ham petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5951)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TPAO'nun son üç yıllık net satış hasılatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5952)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker pancarı üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5959)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçi kayıt sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5960)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker içeren içeceklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5961)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile çiftliğine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5962)

106.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi sınavına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5963)

107.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Kahramanmaraş ve Sivas'a inşa edileceği iddia edilen sığınmacı kamplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5964)

108.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bisiklet kullanımının artırımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5965)

109.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki hesap açıklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5966)

110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir vali yardımcısının intiharına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5967)

111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İSPARK fiyatlarındaki artışa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5968)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vatandaşlığa alınma ve çıkarılmaya dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5969)

113.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, itfaiye görevlilerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5970)

114.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Karşıyaka mezarlığında bulunan bir caminin yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5971)

115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de kültür ve turizm faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5972)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bilimsel kazı çalışmalarıyla ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5973)

117.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar vakasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5974)

118.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Kartal Anadolu Lisesi'nin logosunun değişmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5975)

119.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları, gaziler ve malullere yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5976)

120.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Pozantı ilçesinin Körkün havzasındaki sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5977)

121.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, çocuklara uygulanan suçiçeği aşılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5978)

122.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, AFAD'a bağlı Nizip Konaklama Tesislerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5979)

123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kuzey Marmara Otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5980)

124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, evrensel hizmet fonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5981)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, şehirlerarası otobüs firmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5982)

126.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tarihi Marmara Köşkü'nün yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5985)

127.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, düşen bir askeri helikopterle ilgili yapılan açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5986)

128.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde düzenlenen bir şenlikte meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5987)

129.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerindeki ücretlerin yüksekliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5988)

130.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadıyla anılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5989)

131.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Kur'an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5990)

132.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ayrımcılık ve nefret söylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5991)

133.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5992)

134.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, bir işadamının Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği'ne (Togem-Der) yaptığı iddia edilen bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5993)

135.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Maarif Vakfı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5994)

136.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Marmara Köşkü'nün yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5995)

137.-    Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yurt dışında görülmekte olan bir davaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5996)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı sosyal medya hesaplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5997)

139.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5998)

140.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6000)

141.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, asgari ücrete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6001)

142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terör olayları ve sonuçları ile ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6002)

143.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine organize sanayi bölgesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6003)

144.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'e yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6004)

145.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kamuya ait tatil kamplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6005)

146.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana'nın Büyükkonak Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6006)

147.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana'nın Küçükyağcı Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6007)

148.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana'nın Eskikışla köyündeki bir caminin istinat duvarının onarımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6008)

149.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana'nın Boğazkaya köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6009)

150.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana'nın Durutlar köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6010)

151.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çayyolu semtinin yol, trafik ve otopark sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6011)

152.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Hükümet üyelerinin yer aldığı çeşitli kurullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6012)

153.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, İstanbul'un fethinin yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6013)

154.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde alınan bir kamulaştırma kararına ve bir çocuk oyun evine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6014)

155.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyanlara bir derece verilmesi uygulaması hakkındaki Danıştay kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6015)

156.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul'un fethi kutlamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6016)

157.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2002-2016 yılları arasında Tekirdağ'da yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni memur alımında uygulanan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6018)

159.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, infaz koruma memurluğu için Elazığ'da yapılan sınavındaki sorulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6019)

160.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir gazeteci hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6020)

161.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Kürkçüler Cezaevi'nde kalan çocuk tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6021)

162.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6022)

163.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6023)

164.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanının af yetkisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6024)

165.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir yargı kararının gerekçesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6025)

166.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yargı üyelerinden oluşan bir heyetin ABD'ye yapmış olduğu bir ziyarete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6026)

167.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2014,2015 ve 2016 yıllarında insan hakları konusunda hakim ve savcılara verilen eğitimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6027)

168.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık Hizmet Binasının giriş kapısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6028)

169.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2016 yılında gerçekleştirilen ASDEP işe alım mülakatlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6029)

170.-   İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6030)

171.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, bir açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6031)

172.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, yapılan bir açıklamaya ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6032)

173.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Mesleki Yeterlilik Kurumunun faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6033)

174.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, TYP projesi kapsamında istihdam yapılan belediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6034)

175.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, son beş yılda TYÇP kapsamında Eskişehir'de istihdam edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6035)

176.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, engellilerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6036)

177.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, maden ocaklarına ve işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6037)

178.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2008-2015 yılları arasında SGK ile sözleşme yapan ve sözleşmesi feshedilen sağlık kuruluşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6038)

179.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un fethi kutlamalarının ilanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6039)

180.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, kayyım atanan bir maden şirketindeki işçilerin mağduriyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6040)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'da bazı yerleşim yerlerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6041)

182.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, ülkemizdeki tarım politikasına ve tarım envanteri uygulamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6043)

183.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, buğday üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6044)

184.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, tarım danışmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6045)

185.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, buğday üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6046)

186.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'ne verilen tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6047)

187.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Carattepe Maden Projesi'nde özel güvenlik görevlilerine silah bulundurma yetkisi verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6049)

188.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısının ardından kamu görevlileri hakkında açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6050)

189.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Şırnak'ta cenazelerin defnedilmesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6051)

190.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir sosyal medya hesabına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6052)

191.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un fethi kutlamalarının ilanına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6053)

192.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Siirt'ten Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6054)

193.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Bingöl'den Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6055)

194.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Bitlis'ten Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6056)

195.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, bir firmanın Gebze Belediyesi ile yapmış olduğu kira sözleşmesinin hükümlerine uymadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6057)

196.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren Yunanistan'dan geri kabul edilen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6058)

197.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde terör nedeniyle terk edilen bir köye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6059)

198.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, 2016 yılında yasaklanan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6060)

199.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6061)

200.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terör olaylarının turizm sektörüne etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6062)

201.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğündeki üst düzey bazı görevlilerle ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6063)

202.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vergi kayıp kaçak bedellerinin azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6064)

203.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, itfaiye çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6065)

204.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün sosyal medyada paylaştığı iddia edilen bir ifadesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6066)

205.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Erciyes Üniversitesi'nde öğrenciler hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6067)

206.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'deki bir okulda yazı panosundaki ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6068)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir okul müdürünün yaptığı eylem ve sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6069)

208.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, 2002 yılından itibaren yapılan yönetici atamalarına dair açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6070)

209.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imam hatip liseleri ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6071)

210.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, bir ilkokulun imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6072)

211.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, okul yönetimleri tarafından öğrenci velilerine gönderilen bazı anketlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6073)

212.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, açıköğretim sınavlarında görev yapan öğretmenlere gözetmenlik ücretlerinin ödenmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6074)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ilçede okul müdürü atamalarında torpil yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6075)

214.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimlerde ve okullarda bir internet sitesine erişimin engellendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6076)

215.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesine yapılması planlanan fakülteye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6077)

216.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli Üniversitesi ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6078)

217.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, öğretmen atamaları ve ek göstergelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6079)

218.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesine savaş uçaklarıyla operasyon yapıldığına dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6080)

219.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de av turizmi kapsamında yaban keçilerinin avlanmasına izin verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6081) (

220.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen geçici işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6082)

221.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da çocuklara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6083)

222.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen bir taciz olayına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6084)

223.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, mültecilerle birlikte bazı çocuk hastalıklarının arttığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6085)

224.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, okul çağındaki çocukların aşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6086)

225.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6087)

226.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir mahalledeki postane görevlisi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6088)

227.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, basın ve ifade özgürlüğüne dair çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6089)

228.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya Batı Çevre Yolu projesinin bitirilememesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6090)

229.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Silvan Çevre Yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6091)

230.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Çınar Çevre Yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6092)

231.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa Viranşehir Çevre Yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6093)

232.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6094)

233.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6095)

234.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'ın ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6096)