TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 146

01 Temmuz 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1267) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

2.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; İcra ve İflas Kanunu ile Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1268) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1269) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler       ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

4.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in; Doğankent Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1270) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

5.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1271) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1272) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2016)

7.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 2 Milletvekilinin; Bir İl ve Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1273) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in; Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1274) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

9.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1275) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1276) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1277) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

12.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1278) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

13.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1279) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

14.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1280) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

15.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın; Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1281) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2016)

16.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; Yoksul Yurttaşlara Konut Tahsis Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1282) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi (2/1283) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1284) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2016)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Müteahhitlik ve Müşavirlik Alanında Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/424) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 350)  (Dağıtma  tarihi: 01.07.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Demiryolları Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/700) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 380) (Dağıtma  tarihi: 01.07.2016) (GÜNDEME)

3.- Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı (1/727) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi: 01.07.2016) (GÜNDEME)

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizin Suudi Arabistan ile ilişkilerine ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5722)

2.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ankara Garı'ndaki terör saldırısında ölenlerin anısına fidan dikilmesinin engellenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5723)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'e düşen roketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5724)

4.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, AFAD'a bağlı Nizip Mülteci Kampı'nda çocukların cinsel istismara uğramasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5725)

5.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, son bir yılda Türkiye'nin operasyonları ile Suriye ve Irak'ta etkisiz hale getirilen IŞİD terör örgütü mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5726)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki cami ve mescitlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5727)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, araç alımı ve kiralaması için devletin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5728)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir hastanede kadınlardan kan alımı yapılmayacağı yönünde bir duyuru yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5729)

9.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Nizip Geçici Barınma Merkezi'nde yaşanan cinsel istismar olayının tekrarını önlemek üzere AFAD tarafından alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5731)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜRKSAT'ın 2002-2016 yılları arasındaki yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5732)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki aşı uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5733)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında yaşanan iş kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5734)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık Basın İlan Kurumu tarafından verilen ilanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5735)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, basın kartı verilmesi uygulamasına ve uygulamada yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5736)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bazı fetvalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5737)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Gazi Mahallesinde meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5739)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bir ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5740)

18.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Kilis'te yaşanan sosyo-ekonomik sorunlara ve şehrin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5741)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yapılan destek ve yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5742)

20.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, İstanbul'da sokaklarda yaşayan mültecilerin kamplara götürüldüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5743)

21.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, yerel basının çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5744)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, banka çalışanlarının durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/5745)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde onarılması gereken mescitlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/5746)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan bir çeşme ve cami çevresinin restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/5747)

25.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, USAID raporlarında yer alan çeşitli iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/5748)

26.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bazı tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle ve avukatlarıyla görüştürülmediklerine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5749)

27.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Bakanlığın cezaevleriyle ilgili gizli bir genelgesi olduğu yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5750)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, avukatların adliyelere girişlerde üstlerinin aranmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5751)

29.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, bir aileye ödenen evde bakım maaşının kesilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5752)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'taki intihar vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5753)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görev yapan danışmanlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5754)

32.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TYÇP kapsamında İŞKUR tarafından belirlenen kontenjanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5755)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hastanelerde işaret dili bilen doktor istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5756)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, iş kazalarına ve engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5758)

35.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir hafriyat kamyonunun yaya yolunu kullanarak bir kişinin ölümüne neden olmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5759)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıktaki müşavir, danışman ve personel istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5760)

37.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Aydın ili için ayrılan bütçeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5761)

38.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Nevşehir ili için ayrılan bütçeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5762)

39.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Mülk Göleti'ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5763)

40.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Hazar Denizi'nin statüsü ile ilgili izlenen politikalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5764)

41.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, 2002-2015 yılları arasında Bitlis'te alınan teşviklere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5765)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fotovoltaik enerjiyle sürdürülebilir kırsal kalkınma projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5766)

43.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, enerji dağıtım ve satış bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5767)

44.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 2003-2016 arasında elektrik enerjisinde gerçekleşen kayıplara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5768)

45.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, elektrikte kaçak kullanım oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5769)

46.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Karaburun Yarımadasında RES üretim lisansı verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5770)

47.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yönelik yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5771)

48.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Türk Akımı ile TANAP Projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5772)

49.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, 2010-2016 Mayıs ayı arasında Bitlis'te verilen maden ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5773)

50.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5774)

51.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5783)

52.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, tarımsal desteklere, tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5784)

53.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı ev ve işyeri aramalarına dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5794)

54.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacılara aşırı güç kullanıldığına dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5795)

55.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin taşınmaz satışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5796)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İl Özel İdare Müdürlüğünün belediyelere yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5797)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde dikilen fidanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5798)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda Niğde'de yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5799)

59.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir hafriyat kamyonunun yaya yolunu kullanarak bir kişinin ölümüne neden olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5800)

60.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Suriye'de faaliyet yürüten bir terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5801)

61.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul Gazi Mahallesinde meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5802)

62.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 2008'de gerçekleştirilen bir sınır ötesi harekatta düşen helikopterin düşme nedenine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5803)

63.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ın Karadağ Mahallesi'nde yaşanan çöp sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5804)

64.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyüne halı saha yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5805)

65.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Alanyurt köyüne halı saha yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5806)

66.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, İstanbul'da yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5807)

67.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Malatya Valisi tarafından bir futbol takımının şehri terk etmesi talimatının verildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5808)

68.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, kurs, eğitim ve seminerler için yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5809)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Darboğaz Sıdıran Kalesinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5810)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de Yazar ve Şairler Kültür Müzesi kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5811)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bedestene ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5812)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Viranşehir'de ortaya çıkarılan tarihi bir yerleşim yerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5813)

73.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de tefecilik yapan kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5818)

74.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, beş katlı bir binanın bir vakfa kiraya verilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5819)

75.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'de bir ortaokulda yaşanan olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5820)

76.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Aydın ili için ayrılan bütçeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5821)

77.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Nevşehir ili için ayrılan bütçeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5822)

78.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünde görev yapan öğretim görevlisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5823) (

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kafkas Üniversitesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5824)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, öğretmenevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5825)

81.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa ilinde yer alan imam hatip okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5826)

82.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Gökçeada'daki okulların durumuna ve yeni okul binalarının yapılacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5827)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir köyün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5828)

84.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı Parkuru'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5829)

85.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü çevresinde yapılan dolgu çalışmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5830)

86.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki ağaç kesimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5831)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hemşirelikle ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5832)

88.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Devlet Hastanesi Ek Binası'nın hizmete açılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5833)

89.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de yaşanan sağlık hizmetleri eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5834)

90.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Nevşehir ili için ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5835)

91.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Aydın ili için ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5836)

92.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 2002 yılından itibaren Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkarılan yeşil kart sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5837)

93.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesinde hizmet veren ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5838)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki bazı köylerin ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5839)

95.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir hafriyat kamyonunun yaya yolunu kullanarak bir kişinin ölümüne neden olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5840)

96.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Nevşehir ili için ayrılan bütçeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5841)

97.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılında Aydın ili için ayrılan bütçeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5842)

98.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinin yüksekliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5843)

99.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis-Baykan yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5844)

100.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesine havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5845)

101.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ile ilgili ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5846)

102.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, THY bünyesinde bulunan uçaklara verilen isimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5847)

103.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Adıyaman'a yapılan uçak seferlerine ve bilet fiyatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5848)