TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 145

30 Haziran 2016 Perşembe

 

Tasarı

1.- Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/742) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2016)

 

Teklifler

1.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1251) (         Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

2.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1252) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1253) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

4.- Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1254) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1255) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

6.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Engellilik Hakkında Farkındalık Kanun Teklifi (2/1256) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

7.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1257) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1258) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

9.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1259) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

10.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Gelir Vergisi Kanunu, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1260) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

11.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 25 Milletvekilinin; Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1261) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

12.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1262) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

13.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 1 Milletvekilinin; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1263) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1264) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

15.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1265) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

16.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1266) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2016)

 

Raporlar

1.- Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansı (RRC-06)'nın Sonuç Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/651) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 345) (Dağıtma  tarihi: 30.06.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim ve Mesleki Eğitim Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/602) ve Dışişleri Komisyonu Raporu   (S. Sayısı: 393) (Dağıtma  tarihi: 30.06.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Kalesi'nin turizme açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Kalesi'nin turizme açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2016 yıllarında özel tiyatrolara ve filmlere yapılan yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnaf ve sanatkarlara yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnaf ve sanatkarların prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suça sürüklenen çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pasaport verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki bir vadinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bolkar Dağlarındaki göllerin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bolkar Dağlarında bulunan bir karınca türüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Karasit Mağaralarındaki şifalı maden suyu kaynaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 23 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'da yaşandığı iddia edilen çocuk ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2016)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan baraj sebebiyle yapılan kamulaştırmalardan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)