TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 143

28 Haziran 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filistin Devleti Arasında Eğitim ve Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/734) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/736) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/738) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile       Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/739) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/741) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2016)

 

Teklifler

1.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 21/7/1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1247) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

2.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 26/5/1981 Tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1248) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1249) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

4.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1250) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/415) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 390)  (Dağıtma  tarihi: 28.06.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/568) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 391)  (Dağıtma  tarihi: 28.06.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/613) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 394)  (Dağıtma  tarihi: 28.06.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/702) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 396) (Dağıtma  tarihi: 28.06.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/704) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 397) (Dağıtma  tarihi: 28.06.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 2014 yılından itibaren gerçekleştirilen kesimhane, kasap ve et satışı yapılan market denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancılara verilen çalışma izinlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de entegre bir patates işleme tesisi kurulmasına ve patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de İŞKUR tarafından istihdam edilen kişilere ve açılan kurslara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancılara verilen çalışma izinlerinin sınırlandırılmasına yönelik uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, antik duvar resimleri bulunan mağaralara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MTA Mağara Araştırmaları Projesi kapsamında Niğde'de incelenen ve açığa çıkarılan mağaralara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de İl Özel İdaresi ve belediyelerin MTA ile birlikte yürüttüğü çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Doğu Akdeniz'deki jeotermal enerji aramalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Melendiz ve Hasan Dağı'nın jeotermal potansiyelinin araştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kitreli Beldesi'nde MTA tarafından yapılan su sondajlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Gülşehir ilçelerindeki jeotermal sahalarda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimsel değişimler ve küresel ısınmadan etkilenen hayvan ve bitki türlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'da patates üretimi yapmak için bitki pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kitreli Beldesi'nde MTA tarafından yapılan su sondajlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan Uyuz Göleti'nin suyunun tedavi amaçlı kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 24 'üncü Yasama Dönemi 680 Sıra Sayılı Araştırma Komisyonu Raporu konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, derin devlet uygulamalarının varlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 21 milletvekilinin, taşeron işçi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)