TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 142

27 Haziran 2016 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/730) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/731) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiyede Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/732) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Akhisar Stadı'nın tamamlanamamış olmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4619)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt dışı gezilerine katılan gazete temsilcilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4621)

3.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Şehir Stadı'nın yapımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4622)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iddia oyun kuponlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4623)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şans oyunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4624)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Spor Toto kuponlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4625)

7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, IŞİD tarafından Kilis'e yapılan roket saldırılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5480)

8.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Suriye topraklarından Kilis'e yapılan roket saldırılarının engellenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5481)

9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Gaziosmanpaşa'da riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5482)

10.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, İstanbul'da sahte reçete düzenledikleri iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyona ve terör örgütü bağlantılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5483)

11.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde görevli bazı doktorların rapor alarak güvenlik görevlilerinin tedavilerini yapmadıkları iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5484)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sığınmacı kamplarındaki yeni doğan bebeklere ve sağlık kontrollerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5485)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteciye yönelik suikast girişimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5486)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sivas'ın diğer illere verdiği göçün sebeplerine ve önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5488)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sinop'un diğer illere verdiği göçün sebeplerine ve önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5489)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Gölbaşı'nın Bezirhan mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5491)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kanalizasyon şebekesine bağlı olmaksızın foseptik kuyusu kullanan binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5492)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ın bir köyüne kurulması planlanan çadır kente ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5493)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü tarafından Kilis'e yapılan roketli saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5494)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2003-2015 yılları arasında örtülü ödenekte yaşanan artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5495)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütü tarafından Kilis'e yapılan roketli saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5496)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde bulunan bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5497)

23.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde bulunan bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5498)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı ilçesinde kurulması planlanan bir çimento fabrikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5499)

25.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da açılması planlanan bir müzeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/5500)

26.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TRT'de görev yapan bir personelin Cumhurbaşkanına hizmet verdiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/5501)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'da bulunan bankalara ve bu bankaların 2002-2015 yılları arasında kullandırdıkları kredi ve mevduata ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/5502)

28.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5503)

29.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazeteci tarafından yayınlanan kitabın bazı cezaevlerinde sakıncalı bulunduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5504)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığa ait makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5505)

31.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir gazetenin mahkumlara verilmediği yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5506)

32.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Adalet Bakanlığının cezaevlerinde uygulanmak üzere gizli bir genelge yayımladığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5507)

33.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik uygulamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5508)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, İstanbul'da sahte reçete düzenledikleri iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyona ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5509)

35.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, asgari ücret alan işçilerin ücretlerinin kesildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5510)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizde özel sektör çalışanlarının mesai ve fazla mesai saatlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5511)

37.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5512)

38.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'da yaşanması muhtemel deprem karşısında alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5513)

39.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerindeki çay fabrikalarının neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5514)

40.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, ülkemizin Suriye sınırına ABD menşeli HIMARS füze savunma sistemi yerleştirileceği yönündeki ifadelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5515)

41.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığa ait makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5516)

42.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, nükleer enerjiyle ilgili çeşitli açıklamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5520)

43.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, elektrik dağıtımındaki kayıp ve kaçak oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5521)

44.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 2015 yılında rödovans yoluyla temin edilen elektrik miktarlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5522)

45.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yılda termik santrallerden elde edilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5523)

46.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların devam eden çatışmalardan kaynaklanan sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5524)

47.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 2016 yılında tarımsal danışmanlık kapsamında verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5525)

48.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, çiftçilere verilen toprak analiz desteğinin 2016 yılında kaldırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5526)

49.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, TKDK'ya alınan şirket personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5527)

50.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve yapılan baskınla ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5530)

51.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, bir cenazenin Gaziantep'in Nizip ilçesine defnedilmesine izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5531)

52.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Belediyesi'nin bazı imar değişikliği kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5532)

53.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5533)

54.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, terör saldırılarının ardından getirilen yayın yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5534)

55.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5535)

56.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesindeki ihale ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5536)

57.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Ağrı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve yabancı terörist savaşçı olarak nitelenen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5537)

58.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacı sayılarına ve kamu düzenini bozan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5538)

59.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılarla ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5539)

60.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, IŞİD terör örgütü hakkındaki bir rapora ve IŞİD'e karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5540)

61.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürdürülen operasyonlarda kullanılan silah ve mühimmatla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5541)

62.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5542)

63.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de engellilere yönelik erişilebilirlik çalışmaları yapılan kamu binalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5543)

64.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5544)

65.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Muş'tan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5545)

66.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Elazığ'dan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5546)

67.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2016 arasında Bakanlığın düzenlediği kurs ve eğitim seminerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5547)

68.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5548)

69.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, selefi ideolojiye sahip terör örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5549)

70.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, iki ilin sınırının değiştirilmesi kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5550)

71.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına ve çeşitli iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5551)

72.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da açılması planlanan bir müzeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5552)

73.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 2011 yılından itibaren Vergi Müfettiş Yardımcıları için yapılan yeterlilik sınavlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5553)

74.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçelerinde uygulanan ecrimisil bedellerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5554)

75.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçelerindeki Hazine arazilerinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5555)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yemek ihalesini kazanan şirkete ve çeşitli iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5556)

77.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Hatay'ın Defne İlçesindeki bir okulda verilen eğitimle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5558)

78.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hatay'da bir ilkokulda bir öğretmenin derslere kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı şekilde girdiğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5559)

79.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2016 yılındaki öğretmen ihtiyacına ve yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5560)

80.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2016 yılında Bakanlığa bağlı öğretmenevi ve lojman sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5561)

81.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002 yılında Bakanlığa bağlı öğretmenevi ve lojman sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5562)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir dernek tarafından düzenlenen toplantıda Alevilik ile ilgili kullanılan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5563)

83.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5564)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, görme engellilerin eğitim gördüğü okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5565)

85.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, kaybolma tehlikesi altında olan dillerin korunmasına ve anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5566)

86.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002'den beri açılan çeşitli okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5567)

87.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, ilkokulda bitişik yazının zorunlu tutulmasının etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5568)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vatani görevini yerine getirirken yaralanan askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5569)

89.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü'ne ve çeşitli iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5570)

90.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5571)

91.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir ilaç şirketiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5572)

92.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, İstanbul'da sahte reçete düzenledikleri iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyona ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5573)

93.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Erzurum'da bir tutuklunun ameliyatına dair çeşitli iddiaların soruşturulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5574)

94.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5575)

95.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığa ait makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5576)

96.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, fiili hizmet süresi zammına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5577)

97.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da tüketilen içme suyuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5578)

98.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Kepez Devlet Hastanesi'nin faaliyete geçmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5579)

99.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerde alınan ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5580)

100.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, son beş yılda Bingöl'de yolcu taşımacılığı yetki belgesi için tahsil edilen miktara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5581)

101.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır-Bingöl arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5582)

102.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum-Tekman arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5583)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir tecavüz davasında verilen mahkeme kararına ve 2002-2016 yılları arasında görülen tecavüz vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5584)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin drone kiralama giderlerine ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5585)

105.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'daki mania hattının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5586)

106.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Van depremi sonrasında vatandaşa yönelik alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5587)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan kapalı köy okulu ve sağlık ocaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5588)

108.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, AFAD'a bağlı Nizip Mülteci Kampı'nda çocukların cinsel istismara uğramasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5589)

109.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, AFAD'a bağlı Nizip Mülteci Kampı'nda çocukların cinsel istismara uğradığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5590)

110.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, devlet büyüklerine hakaret suçu dolayısıyla ceza alan kamu görevlisi verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5591)

111.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, ASKİ bünyesinde hizmet veren bir taşeron firmanın toplu iş akdi fesihlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5592)

112.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5593)

113.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5594)

114.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5595)

115.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün elektrik hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5596)

116.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5597)

117.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5598)

118.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5599)

119.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5600)

120.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir çadırkentte yaşanan cinsel istismar vakasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5601)

121.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, İİBF mezunlarının KPSS ile muhasebe öğretmeni olarak yerleştirilme haklarının olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5602)

122.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da yapılması planlanan metro projesinin ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5603)

123.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir çadırkentte meydana geldiği iddia edilen cinsel istismar olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5604)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Menemen R Tipi Cezaevindeki bir hasta hükümlünün sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5606)

125.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Menemen R Tipi Cezaevindeki bir hasta hükümlünün sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5607)

126.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5608)

127.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, ülkemizdeki cezaevlerinden firar eden IŞİD militanlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5609)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5610)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5611)

130.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, firar eden iki sanığa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5612)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2012-2016 yılları arasında kötü muameleye maruz kalan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5613)

132.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle açılan bir davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5614)

133.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, yaşanan çatışmalar nedeniyle Yüksekova'dan göç eden vatandaşların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5615)

134.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörle mücadele esnasında yaralanmasına rağmen gazi veya malul sayılmayan güvenlik görevlilerinin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5616)

135.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, erişilebilirlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5617)

136.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5618)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5619)

138.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Cumhurbaşkanının AB ile ilişkiler hakkında yaptığı açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5620)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5621)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5622)

141.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörle mücadele esnasında yaralanmasına rağmen gazi veya malul sayılmayan güvenlik görevlilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5623)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki çalışan verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5624)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5625)

144.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, kiralık işçi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5626)

145.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazaları hakkında kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5627)

146.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, işine son verilen bir çevre mühendisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5628)

147.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, madencilik sektörü ile ilgili verilen görüşlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5629)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bir köyün taşınması kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5630)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5631)

150.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Ayvalık ilçesinde bulunan balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5632)

151.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Aliağa Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5633)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5634)

153.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki esnafın sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5635)

154.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, madencilik sektörü ile ilgili düzenlemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5637)

155.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, yapılması planlanan termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5638)

156.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır'da elektrik verilmeyen köy ve mezralara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5639)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5640)

158.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, maden facialarının önlenmesi için alınan tedbirlere ve Soma-Eynez maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5641)

159.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi ve köylerinde yaşanan don olayına ve çiftçilerin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5645)

160.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, hububat ve kayısı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5646)

161.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, madencilik sektörü ile ilgili verilen görüşlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5647)

162.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, tarımsal sulama kaynaklı elektik borcu bulunan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5648)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5649)

164.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Kemalpaşa kirazı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5650)

165.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, elektrik borcu bulunan çiftçilerin tarımsal desteklemeden yararlanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5651)

166.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, tarım danışmanları ile ilgili alınan bir karara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5652)

167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5653)

168.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kürt kökenli işçilere yönelik bir saldırıya ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5656)

169.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevindeki yaralı bir tutukluya verilen sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5657)

170.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevindeki yaralı bir tutukluya verilen sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5658)

171.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara Garı'nda gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası yürütülen soruşturmaya ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5659)

172.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Ankara'daki mobese sistemine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5660)

173.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'nın kullanımı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5661)

174.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da bulunan çim kayağı tesislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5662)

175.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde dağıtılmak istenen yardımların engellendiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5663)

176.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Kastamonu Belediyesi tarafından köçek oyununun yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5664)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5665)

178.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin su sayaçları ile ilgili uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5666)

179.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5667)

180.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sokak müzisyenlerine yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5668)

181.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ta patlamamış mühimmat bulunduğu iddia edilen bir tatbikat alanına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5669)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5670)

183.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5671)

184.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 1. derece arkeolojik sit alanlarında geçici yapılaşma konusunda alınan bazı kararlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5672)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5673)

186.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Ayvalık ilçesinde bulunan balık çiftliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5674)

187.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Finike ve Kaş'ta bulunan tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5675)

188.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamuoyuna yansıyan ve Panama belgeleri olarak bilinen belgelerdeki iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5678)

189.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa, Çapa ve Avcılar yerleşkeleri konusunda TOKİ ile imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5679)

190.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ve öğrencilere verilen cezalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5680)

191.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5681)

192.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, eğitim kurumlarına yapılan yönetici atamalarına ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5682)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5683)

194.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana ilindeki bazı okullarda kılık kıyafet yönetmeliğinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5684)

195.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir okulun dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5685)

196.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir okulda yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5686)

197.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörle mücadele esnasında yaralanmasına rağmen gazi veya malul sayılmayan güvenlik görevlilerinin sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5687)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5688)

199.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, güvenlik güçleri tarafından öldürülen DAİŞ üyelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5689)

200.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinin Alanyurt Köyü'nde yaşanan içme suyu kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5690)

201.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, madencilik sektörü ile ilgili verilen görüşlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5691)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine sulama amaçlı gölet yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5692)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Ulukışla ilçesinde bir gölet yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5693)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ağaç ıslah çalışması sonrası görevlendirilen bir işçiye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5694)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bir köydeki içme ve sulama suyu çalışmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5695)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir köye gölet yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5696)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5697)

208.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Seben ovasındaki arazilerin sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5698)

209.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Kağıthane Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktor hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5699)

210.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyon'un Sandıklı ilçesi Devlet Hastanesi'nde hekim yetersizliği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5700)

211.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki diş hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5701)

212.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörle mücadele kapsamında gazi veya malul sayılmayan yaralılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5702)

213.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, sahte reçetelerle alınan bazı ilaçların Irak ve Suriye'deki terör örgütlerine gönderildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5703)

214.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, acil sağlık hizmetlerinde çalışanların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5704)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5705)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5706)

217.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt-Eruh kara yolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5707)

218.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Alanyurt Köyü'nde bulunan bir yolun yapım ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5708)

219.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinin Karaağaç Köyü'ndeki yol yapımı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5709)

220.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, THY'nin 2016 yılının ilk üç ayına ait faaliyet zararına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5710)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5711)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulukışla-Pozantı yolu üzerine yaya geçidi yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5712)

223.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulukışla-Pozantı yolunun duble yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5713)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulukışla-Pozantı yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5714)

225.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5715)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5716)

227.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, minibüs şoförlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5717)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, özelleştirme işlemleri konusundaki yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle oluşan kamu zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

2. Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 19 milletvekilinin, antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

3.  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 21 milletvekilinin, Kırklareli'nin İğneada beldesinde yapılması planlanan nükleer enerji santralinin bölgeye vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)