TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 140

23 Haziran 2016 Perşembe

 

Raporlar

1.- Bilirkişilik Kanunu Tasarısı (1/687) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 23.06.2016) (GÜNDEME)

2.- Yüksek Öğretimde Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin Asya-Pasifik Bölgesel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/399) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 23.06.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/576) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 23.06.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/644) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 23.06.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 19 milletvekilinin, Gezi Olayları sürecinde yaşananların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, kayısının üretiminden pazarlanmasına kadar tüm sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

3.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, madencilik faaliyetlerinin turizm ve tarım alanlarındaki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)