TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 14

21 Aralık 2015 Pazartesi

 

Tasarı

1.- Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/387) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/218) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/219) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/220) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/221) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun, 10. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/222) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

6.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/223) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/224) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/225) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/226) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/227) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

11.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/228) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/229) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/230) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/231) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi (2/232) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/233) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/234) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

18.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 26.09.2004 Gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/235) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/236) (İçişleri           ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/237) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

21.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/238) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

22.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/239) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

23.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/240) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

24.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/241) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

25.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/242) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

26.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Çiftçilerin Kamu Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/243) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

27.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/244) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

28.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/245) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

29.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/246) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

30.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 11 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/247) ( Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

31.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 14 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/248) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/249) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/250) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

34.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/251) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

35.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/252) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/304) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 3) (Dağıtma tarihi: 21.12.2015) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/307) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 4) (Dağıtma tarihi: 21.12.2015) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/310) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 6) (Dağıtma tarihi: 21.12.2015) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/312) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi: 21.12.2015) (GÜNDEME)

5.- Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/318) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tarihi: 21.12.2015) (GÜNDEME)