TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 139

22 Haziran 2016 Çarşamba

 

Raporlar

1.- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 13 ve 16’ncı Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Sayıştay Başkanlığı Seçimine İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (3/799) ile Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 401) (Dağıtma tarihi: 22.06.2016) (GÜNDEME)

2.- Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/729) ile Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 22.06.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, din ve vicdan hürriyetine ve Zerdüşt dinine mensubiyete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6363) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir arazinin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6364) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Viranşehir'de yapılan mahalle bekçiliği sınavına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6365) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yassıada'nın imara açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6366) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

5.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6367) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

6.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Mart 2016'ya kadar son beş yılda Türkiye'den Avrupa'ya düzensiz yollarla geçmeye çalışan göçmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6368) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

7.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, genel sağlık sigortası prim borçlarına ve borçlularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6369) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Türkiye ve Bulgaristan gümrüklerinde uygulanan dezenfeksiyon uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

9.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir terör örgütü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6371) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Temmuz 2015'ten itibaren Şanlıurfa'da yapılan bazı gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6372) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bazı kamu kurumlarının çalışan personeline terör saldırısı uyarısı yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6373) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın Adatoprakpınar Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6374) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın Hacımusa köyünün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6375) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın Ilıca Mahallesinin yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6376) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

15.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın Kocahacılı köyünün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6377) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın Yenice Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6378) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'nın Sivri ve İnler mahallelerinin yol sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6379) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir siyasi parti genel başkanına mermi atılması olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6380) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işkence ve kötü muamele gören kadınların rehabilitasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6381) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddet suçlarına verilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6382) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şiddet sonucu yaşam hakkı ihlal edilen kadınların yakınları tarafından 2002-2015 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6383) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şiddet, işkence ve kötü muamele yasağının ihlali sebebiyle 2002-2015 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6384) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Almanya'nın İncirlik'te bir üs inşa ettiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6385) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Rusya ile yaşanan krizin ekonomiye olan etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6386) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

25.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için merkezi bütçeden harcanan para miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6387) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

26.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2002-2016 yılları arasında kaymakamlıklar tarafından yardımda bulunulan tutuklu ve hükümlü ailelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6388) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

27.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Huber Köşkü'nde yapılan tadilatla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6389) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

28.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine organize sanayi bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6390) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

29.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Mogan Gölü'ndeki kirliliğe ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6391) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vakti hesaplamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6392) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

31.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2016 yılları arasındaki kurs, eğitim ve seminerler için ayrılan bütçeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/6393) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

32.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, iktidar partisi milletvekilleri tarafından terör suçu sebebiyle cezaevlerinde bulunan mahkumlara yapılan ziyaretlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

33.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, bazı bilişim firmaları ile Avrupa Birliği arasında nefret içerikli paylaşımların kaldırılması yönünde yapılan anlaşmaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

34.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, muhtarların sigorta primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6396) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

35.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Toplum Yararına Çalışma Programı için 2016 yılında ayrılan kaynağa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6397) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

36.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, SGK'nın ödeme politikası nedeniyle diyabetli hastaların mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

37.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, kaçak olarak çalışan sığınmacılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6399) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Beykoz'da 2. derece sit ve orman içi bir arazinin imara açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6400) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

39.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İstanbul'da yapılması planlanan Ro-Ro liman projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6401) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

40.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Karaburun yarımadasıyla ilgili verilen ÇED kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6402) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

41.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Avrupa Birliğine üyelik doğrultusunda çevre konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6403) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

42.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

43.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Ketenli Yaylası'nda açılması planlanan maden ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6405) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

44.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, yenilenebilir enerji üretimi alanında yapılacak yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6406) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

45.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ege Linyit İşletmesi bünyesinde olup taşeron firmalar tarafından istihdam edilen ve işten çıkartılan işçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6407) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

46.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı iddia edilen bir usulsüzlüğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6408) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

47.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Ketenli Yaylası'nda açılması planlanan maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6409) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

48.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin yurt olanaklarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6410) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

49.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, tarım danışmanları ile ilgili bir düzenlemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6411) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

50.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alan ve depolarının satıldığına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6412) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

51.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, tarımda gübre olarak kullanılan amonyum nitratın satışının durdurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6413) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

52.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Misakça köyünde devam eden sulama projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6414) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

53.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da son beş yıl içinde meydana gelen anız yakımı olaylarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6415) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

54.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, kapanan bakkallara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6416) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

55.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Cumhurbaşkanının İzmir'de bulunması sebebiyle alınan güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6417) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

56.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6418) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

57.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, özel güvenlik bölgelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6419) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

58.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6420) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açık otopark alanlarını 25 yıllığına bir şirkete kiralamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6421) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından açığa alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6422) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

61.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ankara'da ODTÜ arazisini içine alan bazı yol projelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6423) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Polis Meslek Yüksek Okullarına sınavsız alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6424) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havaalanı ve Kuzey Otoyolu projelerinin inşaatlarında kesilen ve yerlerine dikilen ağaç sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6425) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki geçici görevlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6426) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet mensuplarının çalışma saatlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6427) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki tayin ve terfilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6428) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Polis Meslek Yüksek Okullarından geçen komiserlerle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6429) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet mensuplarının tayin ve terfi yönetmeliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6430) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6431) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir taşınmazın bazı vakıf ve derneklere tahsis edileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6432) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

71.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Suriye'de savaşan bazı gruplar için üretim yaptığı iddia edilen işletmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6433) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, polislerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6434) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

73.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kent Orkestrası'nda görev yapan sanatçılara teşvik ikramiyesi verilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6435) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

74.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında tarihi mezar bulunduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6436) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

75.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, çocuklara yönelik dini eğitim veren bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6437) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6438) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

77.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6439) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

78.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, liselere yönelik bir düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6440) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

79.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'daki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına yönelik bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6441) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından beri yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6442) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

81.-  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, Kastamonu'daki Şerife Bacı Öğretmenevi'nin yıkılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6443) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

82.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6444) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

83.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, orman bölge müdürlüklerinde yangınla mücadelede fazla mesai yapan işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6445) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

84.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Güllübağ Göleti'ndeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6446) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

85.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Misakça köyünde devam eden sulama projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6447) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

86.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6448) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

87.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Ketenli Yaylası'nda açılması planlanan maden ocağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6449) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

88.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Sağlık Bakanlığı'nın kadınların süt izni kullanması konusundaki bir genelgesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6450) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

89.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de bazı sağlık personelinin büro hizmetlerinde çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6451) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

90.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'deki fenilketonüri hastası çocuklara ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6452) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

91.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, kadın sağlık çalışanlarının kullandıkları süt izinlerinin çalışılmayan süre olarak hesaplanmasını öngören bir genelge yayınlandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6453) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

92.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'ya liman yapılmasına yönelik bir proje olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6454) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

93.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Sirkeci-Halkalı banliyö tren hattının yenilenmesi işine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6455) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

94.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da devam eden bir yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6456) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 milletvekilinin, IŞİD'in Gaziantep'teki faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 21 milletvekilinin, İstanbul'da yapımı devam eden bazı projelerin çevreye olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

3.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 30 milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)