TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 138

21 Haziran 2016 Salı

 

Teklifler

1.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun; 5237 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1234) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1235) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

3.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1236) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

4.- Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın; 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1237) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

5.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1238) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2548 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1239) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

7.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Karayolları Trafik Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1240) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 1 Milletvekilinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1241) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1242) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

10.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1243) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1244) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1245) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1246) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2016)

 

Tezkere

1.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekatına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2016)

 

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/717) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 21.06.2016) (GÜNDEME)

2.- Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tarihi: 21.06.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6195) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TBMM'de verilmesi planlanan bir iftar davetine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6196) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

3.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6197) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2016)

4.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bazı kurumların taşınır mal yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6198) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

5.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, ABD'de yürütülen bir soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6199) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan canlı bomba saldırısının ardından açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6200) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

7.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, bir sosyal medya hesabından Şırnak'ta gözaltına alındığı iddia edilen bir kişinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6201) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

8.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, ABD'de yürütülen bir soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6202) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'un fethinin yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6203) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

10.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yargı bağımsızlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6204) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Amerika'da görülmekte olan bir davaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6205) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

12.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bir firmanın kamu bankalarından almış olduğu kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6206) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

13.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Cumhurbaşkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6207) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

14.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6208) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

15.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Osman Gazi Köprüsü'nün maliyetine ve işletilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6209) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

16.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Rıza Sarraf'ın bağışta bulunduğu iddia edilen bir derneğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6210) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

17.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, cemevlerine hukuki statü tanınması hakkındaki hedefin hükümet programından çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6211) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

18.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bazı ilçelere kurulması planlanan sığınmacı kamplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6212) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

19.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, bazı imamların Atatürk ve silah arkadaşları için dua ettirmediği yönündeki iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6213) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

20.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bazı köylere Ahıska Türklerinin yerleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6214) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki oto galericilerinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6215) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

22.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Bulgaristan üniversitelerinden alınan diplomaların denkliği ile ilgili uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6216) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

23.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 2002-2016 yılları arasında Eskişehir'e yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6217) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6218) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayının maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6219) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, AFAD'a bağlı Nizip Konaklama Tesisi'nde sığınmacı çocukların cinsel istismara uğramasının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6220) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

27.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Gölbaşı-Haymana yoluna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6221) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran ilçesindeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6222) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öğretmenlere Osmanlıca dil eğitimi verileceğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6223) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

30.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'de olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6224) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

31.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa-Gaziantep karayoluna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6225) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

32.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, çeşitli ödeneklerden yabancı ülkelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6226) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanının yurt içi ve yurt dışı programlarına yüksek yargı organlarını temsilen katılımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6227) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6228) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

35.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, son beş yılda Başbakanlık bütçesinden vakıflara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6229) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

36.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kişinin Türk Vatandaşlığına geçiş sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6230) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

37.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Elmadağ'ın Deliler Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6231) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

38.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Elmadağ'ın Edige Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6232) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

39.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Elmadağ'ın Karaca Mahallesinin elektrik direklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6233) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Elmadağ'ın Aşağı Kamışlı Mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6234) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

41.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TOKİ  tarafından verilen apartman yönetimi hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6235) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'de yayınlanan bir diziye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6236) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/6237) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

44.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Digitürk'ün satışına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/6238) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/6239) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/6240) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925 yılından itibaren kapatılan tekke ve zaviyelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/6241) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/6242) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

49.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretlerine davet edilen ve edilmeyen basın kuruluşlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

50.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6244) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

51.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, doğum kontrolü uygulamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6245) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6246) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

53.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TRT'de çalışan bir gazetecinin işine son verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6247) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6248) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/6249) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

56.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Halkbank'ın işe alım sınavını yedekten kazanan ancak daha sonra işe alınmayan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/6250) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/6251) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/6252) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanına bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/6253) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6254) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

61.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, ceza infaz kurumlarında ücretli ve ücretsiz verilen elektrikli cihazlara ve elektrik ücretlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6255) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Midyat M Tipi Cezaevi'nde kalan bazı mahkumların bodrumda kaldıklarına dair iddialara ve sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6256) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6257) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Marmara Üniversitesinin diploma arşivine mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6258) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerindeki tutukluların özel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6259) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ülkemizdeki çocuk yoksulluğu oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6260) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6261) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6262) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6263) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6264) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6265) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6266) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6267) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

74.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6268) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

75.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, asgari geçim indirimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6269) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6270) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mekke'deki bir inşaat şirketinde çalışan Türk işçilerin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6271) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

78.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da güvenli olmayan bir bölgede şantiye kurulduğu yönündeki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6272) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6274) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

81.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Tuzlukçu İlçe Belediyesinin ihtiyaçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6275) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

82.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki çöp depolama alanının çevrede oluşturduğu rahatsızlığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6276) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6277) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6278) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6279) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6280) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6281) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6282) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

89.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6283) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6284) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6285) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6286) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

93.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'de yaşanan dolu afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6287) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6288) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

95.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, 2016 yılı yatırım hedeflerine ve Ağrı Şeker Pancarı Fabrikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6289) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

96.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir Ticaret Odası'nın yayınladığı bir basın bildirisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6290) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2016)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6291) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6292) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

99.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir düğünde toplanan takılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2016)

100.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, bir sosyal medya hesabına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6294) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2016)

101.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Muş Valisi tarafından yapılan bazı açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

102.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bazı köylere Ahıska Türklerinin yerleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6296) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

103.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir mahallede ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6297) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

104.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, Bandırma-Haliç arasında yapılan deniz uçağı seferlerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6298) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

105.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun bir köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6299) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir alt geçidin ücretli hale geldiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6300) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

107.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun mahalle ve köylerinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6301) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6302) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

109.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, IŞİD terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6303) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ili Eyyübiye Belediyesince kullanılan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6304) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, şehir içi ile havaalanı otopark ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6305) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yapımı devam eden Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6306) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

113.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sancaktepe ilçesinde yapımı devam eden Necmettin Erbakan Külliyesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6307) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

114.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sancaktepe Belediyesinin yeni hizmet binasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6308) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

115.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin statüsünde yapılan bir değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6309) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

116.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Rıza Sarraf'ın Türk vatandaşlığına geçmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6310) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6311) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

118.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli ili Gebze ilçesinde bir şirkete kiralanan parsele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6312) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

119.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6313) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

120.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin bir mahallesinin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6314) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

121.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan iftar çadırlarının kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6315) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

122.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6316) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6317) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'daki sulanabilen tarım arazilerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6318) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6319) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

126.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Hırvatistan'da düzenlenen bir festivale katılmak üzere görevlendirilen iki yetkilinin festivale katılmadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6320) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

127.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Hırvatistan'da düzenlenen bir festivale katılmak üzere görevlendirilen iki yetkilinin festivale katılmadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6321) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

128.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'daki Milli Kütüphane'nin kapatılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6322) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

129.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, halk kütüphanelerine alınan kitap, dergi ve gazetelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6323) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6324) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6325) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

132.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, hakkında çeşitli iddialar bulunan bir kişinin bir derneğe yapmış olduğu bağışlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6326) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

133.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Panama belgeleri kapsamında açılan soruşturma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6327) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6328) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6329) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

136.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, bir il milli eğitim müdürü tarafından yapıldığı iddia edilen bazı açıklamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6330) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

137.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Gökçeada'da okullara dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6331) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

138.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

139.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, müfredata alınan ve öğrencilere dağıtılan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

140.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, taşımalı eğitim sistemi ile eğitime devam eden köylere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6334) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

141.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bir kişinin usulsüz olarak okul müdürlüğüne atandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

143.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, bir okul müdürünün bazı öğrencileri darp ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

144.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, felsefe öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

145.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasıyla ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

146.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağlık alanı olarak belirlenmiş alana özel okul yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6340) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

148.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, askerlik süresindeki emeklilik kesintilerinin devlet tarafından karşılanması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6343) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

150.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, uzman erbaşlıktan memurluğa geçişi düzenleyen kanunda yapılan değişikliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6345) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

152.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Devrez Çayı'nın ıslahına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

155.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir iline yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

156.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, İkizcetepeler Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

158.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde SGK ile sözleşmesi sona eren özel sağlık kurumlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

160.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Tuzlukçu ilçesine hastane yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6354) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

161.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6355) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

162.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, bir seyahat firmasında yaşanan cinsel saldırıya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6356) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6357) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

164.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6358) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

165.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6359) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

166.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul-İzmir otoyolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6360) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

167.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara-Niğde otoyolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6361) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6362) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 milletvekilinin, Hatay ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

2.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 milletvekilinin, İŞ-KUR'un işçi alımlarıyla ilgili bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, son dönemde dış politikada yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)