TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 137

17 Haziran 2016 Cuma

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1219) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1220) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

3.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1221) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

4.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün; Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1222) (Adalet Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

5.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1223) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

6.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1224) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

7.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1225) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1226) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1227) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile        Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi (2/1228) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

11.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1229) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

12.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1230) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

13.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1231) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2016)

14.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in; Samsun İlimizin Havza İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi        (2/1232) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)

15.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1233) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2016)