TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 136

16 Haziran 2016 Perşembe

 

Teklifler

 

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Polatlı Tarımı Geliştirme ve Organik Tarım Uygulamaları Enstitüsünün Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1201) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1202) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

3.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1203) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

4.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un; 17/03/1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1204) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1205) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1206) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

7.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 2 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1207 (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.20169

8.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1208) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 82/1209) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

10.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 21/7/1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1210) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

11.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 21/7/1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2/1211) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

12.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün; 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1212) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

13.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1213) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Ortadoğu ile İlişkiler Bakanlığının Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1214) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

15.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1215) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1216) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1217) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1218) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/455) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 355) (Dağıtma  tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/570) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/571) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 357) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/606) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/684) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/690) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Meteoroloji ve Hidroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/696) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

9.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 9/7 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/706) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/403) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

11.-  Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/575) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/589) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 366) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/630) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 367) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

14.-  1Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/631) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 368) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/633) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 369) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

16.-  Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/635) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 370) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

17.-  Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/647) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

18.-  Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/701) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

19.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/703) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

20.-  Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesini Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/469) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 374) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

21.-  Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/471) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

22.-  2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/562) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

23.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/673) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

24.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/685) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

25.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/714) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

26.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/705) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

27.-  Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

28.-  Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 385) (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

29.-  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/725) ve Millî Savunma Komisyonu Raporu S. Sayısı: 387). (Dağıtma tarihi: 16.06.2016) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

1.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 yılında Bakanlık bütçesinden yayımlanan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 22 milletvekilinin, ayçiçeğinin yurt içi üretiminin arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 34 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin tüm boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 20 milletvekilinin, demir-çelik sektörünün yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)