TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 135

15 Haziran 2016 Çarşamba

 

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/724) ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 386) (Dağıtma Tarihi: 15.06.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un fethi sebebiyle düzenlenen etkinliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6097) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

2.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2003 yılından itibaren kamu arazisi tahsis edilen derneklere ve vakıflara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6098) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

3.- Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Kızılay'ın denetimine ve astığı bir afişe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6099) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

4.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki AFAD kampında yaşanan çocuk istismarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6100) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nın Mimarlar Odasına tahsisinin iptaline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6101) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

6.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a göç eden kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6102) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

7.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da bir dernek üyesi kişilerin emniyetteki sorgulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6103) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarının kiraladığı araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6104) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarının lojmanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6105) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

10.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bir derneğin aldığı bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6106) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, son 6 ay içinde Suriye tarafından Kilis'e atılan roketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6107) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

12.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, çipli pasaport ve ehliyet sistemine geçilip geçilmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6108) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

13.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6109) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, basın yayın alanındaki verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6110) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ülkemize gelen yabancılarla ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6111) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

16.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, itfaiye erlerinin yıpranma paylarına ve özlük haklarında iyileştirme ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6112) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

17.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Türkiye Şeker Fabrikalarında görev yapan bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6113) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

18.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Mogan Gölü'nün temizlenmesi için imzalanan protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6114) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün çiftçilere ait özel bilgileri elektrik şirketlerine vereceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6115) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

20.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlıkların 2002-2016 yılları arasında satın aldığı ve kiraladığı araç sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6116) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, Suriyeli sığınmacı çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6117) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vakıflarla ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/6118) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki caminin müezzin ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/6119) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, üst düzey yargı mensuplarının Cumhurbaşkanı ile görüşmesi konusundaki ifadelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6120) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, televizyon dizilerindeki şiddetin önlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6121) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

26.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından İzmir'e yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/6122) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

27.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, tıbbi kötü uygulama davaları ile ilgili bir tebliğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/6123) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

28.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından İzmir'e yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/6124) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

29.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, hapis cezalarının ertelenmesine gerekçe olan hastalık veya sakatlık halinin tespitine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6125) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundaki çeşitli uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6126) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

31.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir program kapsamında alınacak sözleşmeli personele yapılan mülakat sınavında sorulduğu iddia edilen sorulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6127) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

32.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir program kapsamında alınacak sözleşmeli personele yapılan mülakat sınavında sorulduğu iddia edilen sorulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6128) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

33.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, çocuk işçiliğine ve Suriyeli çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

34.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi'ne ve Eylem Planı'na ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6130) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

35.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Vezirköprü Huzurevi inşaatına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6131) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker pancarı analizine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6132) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı yatırımcılarla ilgili verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6133) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan ve 2013 yılında boşaltılan İŞKUR hizmet binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6134) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş sağlığı ve güvenliği kurullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6135) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş sağlığı ve güvenliği eğitimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6136) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

41.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren inşaatının şantiyesinde bir işçinin hayatını kaybettiği olaya ve işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6137) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlikle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6138) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, geriye dönük prim borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6139) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

44.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Gölhisar ilçesinde yürütülen bir dere ıslahı projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6140) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

45.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, güneş enerjisi santrali başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6141) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madenlerdeki iş güvenliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6142) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madenlerin hammadde satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6143) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madenlerin çıkarılmasında uzun vadeli planlama yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6144) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Diyarbakır'da bir öğrencinin kaldığı yurttan atılmasına ve bursunun kesilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6145) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, spor kulüplerinin borçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6146) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

51.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, çiğ süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6147) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6148) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

53.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, enerji içeceklerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6149) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan bazı yerleşim yerlerinde dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6150) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakliyat ekim alanları ve rekoltelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6151) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güvercin ve kuşlarla ilgili derneklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6152) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

57.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, süs bitkisi ve çiçek üreticilerine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6153) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

58.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan bir kuduz vakasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6154) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

59.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Muş'ta TİGEM tarafından özelleştirilen bir firmayla ilgili açılan soruşturmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6155) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker ihracatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

61.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir sosyal medya hesabından Şırnak'ta gözaltına alındığı iddia edilen bir kişinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6157) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir belediye başkanının belediye çalışanlarına şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6158) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

63.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6159) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardım alan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6160) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, silah ruhsatları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6161) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

66.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere ve insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6162) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

67.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Demre ilçesinde yapılacağı iddia edilen bir mezbahaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6163) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

68.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Ankara'da bir parkta ortadan kaybolan heykellerin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6164) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

69.-  Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine çadırkent kurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6165) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

70.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Valiliği tarafından bazı müzik parçalarının yasaklandığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6166) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

71.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Devlet Tiyatrolarının bazı idarecileri hakkındaki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6167) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

72.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğündeki üst düzey bazı görevlilerle ilgili bir iddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6168) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

73.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bir kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6169) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sinema ve tiyatro salonları ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6170) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan Gümüşler ören yeri ve manastırına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6171) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Devlet Tiyatrolarında çalışan sanatçılara verilen teşvik ikramiyelerine ve performans değerlendirmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6172) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sivil memurlara yan ödeme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6173) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

78.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2016 yılları arasında kurs ve eğitim seminerleri için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6174) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

79.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığın bazı bürokratlarıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6175) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2016)

80.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sosyal medyada siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan devlet memurlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6176) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.05.2016)

81.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bazı köylerin okula ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6177) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

82.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bazı okullarda öğrencilere yüksek notlar verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6178) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

83.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bazı okullarda öğrencilere yüksek notlar verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6179) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

84.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Gölhisar ilçesinde yürütülen bir dere ıslahı projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6180) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

85.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın Çelikhan köyünün su sorununa ve Çat Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6181) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

86.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan geçici işçilerin fazla mesai ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6182) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

87.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, süs bitkisi ve çiçek üreticilerine yönelik desteklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6183) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

88.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2016 yılları arasında kurs ve eğitim seminerleri için yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6184) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

89.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Demre ilçesindeki bazı mahallelerdeki içme suyu sıkıntısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6185) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

90.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan e-nabız sistemine ve hasta haklarının korunmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6186) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fırın ve fabrikalardaki denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6187) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, standartlara uygun olmayan unların fırınlara verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6188) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

93.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Muş'ta AMATEM açılması için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6189) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

94.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da Çerkezköy Belediyesi tarafından yapılması planlanan ışıklandırma çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6190) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

95.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, THY filosundaki bir uçağa Çorlu isminin verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6191) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

96.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul'da hizmete açılmamış banliyö tren hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6192) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

97.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da bir alt geçitten geçen kişilerden para talep edildiği yönündeki iddiaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6193) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

98.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, araç muayene istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6194) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

2.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin, rehabilitasyon merkezleri, bakım evleri ve çocuk yuvalarında istihdam edilen personelin niteliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 23 milletvekilinin, sendikacılık ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)