TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 130

08 Haziran 2016 Çarşamba

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, bir elektrik dağıtım şirketinin almış olduğu güvence bedellerini zamanında iade etmediği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

2.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketleri tarafından ödenmesi gereken tazminatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

3.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığın Konya iline yönelik yatırım ve harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

4.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığın Bursa iline yönelik yatırım ve harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2016)

5.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan verimlilik artırıcı proje başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

6.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

7.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

8.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

9.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, elektrik dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasar bedellerinin dağıtım şirketleri tarafından ödenmediği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak şekerle mücadeleye ve yakalanan kaçak şeker miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışına satış gibi gösterilerek yurt içine yapılan şeker satışına ve alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına sınırlama getirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker üreten şirketlerin denetimine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şeker Enstitüsünün bütçesine ve yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şeker Kurumunun idari giderleri için tahsil edilen katılım paylarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye bağlı fabrikalarda rafineri kısmında şekerle temas eden makine ve aksamların krom nikel malzeme ile değiştirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin personel ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilik politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilikle ilgili kurumlarda istihdam edilen mühendislerin işten ayrılmalarının önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker pancarı üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/436) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2016)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fırınlarda çalışanların sağlık kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de don olaylarından etkilenen üreticilere yapılan ödemelerin geri alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bazı yerleşim yerlerinin afet alacaklarının ödenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2016)