TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 13

18 Aralık 2015 Cuma

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/376) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/377) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/378) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/379) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belize Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/380) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/381) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/382) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/383) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/384) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/385) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/386) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/198) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/199) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/200) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/201) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/202) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/203) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/204) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/205) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/206) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/207) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/208) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/209) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Milli Savunma ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/210) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/211) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Hakkında Kanun Teklifi (2/212) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 43. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/213) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/214) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/215) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununun 109. ve 234. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/216) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/217) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan ormanlık alanlarla ilgili yetki karmaşası iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Türkiye'den Suriye'ye silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketleri tarafından gerçekleştirilen özel güvenlik hizmeti alım ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da bulunan deprem sonrası toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan vergi denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Türkiye ile Rusya arasında son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle zarar gören firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kavak HES Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayı alınarak gıda maddesi adı altında marketlerde satılan ilaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, Rusya Devlet Başkanı'nın bir iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Irak ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı petrol girişi olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Rusya'nın ambargosu neticesinde zarar gören üreticilerin desteklenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan yangında altı çocuğun hayatını kaybettiği Kur'an kursuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

13.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, IŞİD terör örgütünden petrol alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli ve evde bakım maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

16.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlere ve çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

18.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Rusya ile ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

19.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

20.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Suriyeli kadınların kamplarda yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

21.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

23.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında tüketici kredisi kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

24.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Kürkçüler Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

25.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, IŞİD saldırılarının ardından tedavi için Kobani'den Türkiye'ye getirilen bazı yaralıların tutuklanması ile söz konusu yaralıların uğradıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

26.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kolluk güçlerinin sivil vatandaşlara şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

27.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Amasya Cezaevinde hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

28.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

29.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, çeşitli operasyonlarda yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hrant Dink davası ile ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik yürütülen topluma uyum çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

32.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında hazırlanması gereken raporlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

33.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, engellilerin erişebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

34.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve açık alanların engelliler için erişilebilir hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

35.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, sosyal yardımların dağıtımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, engelliler için erişilebilirlik alanında yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

37.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hrant Dink davası ile ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

39.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yerli otomobil üretimi ile ilgili çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

40.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını toplatarak imha ettiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, engelli vatandaşların kamuda ve özel sektörde istihdamı konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 2014 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarında yapılan zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

43.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kamuda ve özel sektörde engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğine ve bu konuda yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

45.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

46.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, teknik iş müfettişlerinin sorumlu olduğu alanda sosyal iş müfettişlerinin de görevlendirilebilmesini sağlayan düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarında ve özel işletmelerde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Sosyal Güvenlik Kurumunun kanser ilaçlarıyla ilgili bir uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

49.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

50.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen boğulma vakalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da bulunan deprem sonrası toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

52.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul Avrupa yakasında riskli alan ve rezerv alan ilan edilen yerlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

53.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, sel baskınlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

54.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

56.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Demirköprü Barajı'ndaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

57.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl ilinde olası bir depreme karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

58.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İncirlik Üssü'nün IŞİD'e karşı ABD'nin kullanımına açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

59.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

60.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde rezerv olarak bulunan uranyum cevheri nedeniyle oluşan radyasyon yüksekliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

61.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, güvenli ve sürdürülebilir madencilik faaliyetleri için alınması gereken tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Erzurum'da bir öğrencinin kaldığı yurttan atıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

64.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçelerinde hazine arazilerini kullanan vatandaşların tarımsal desteklerden yararlanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün arazi toplulaştırma ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

68.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da TARSİM tarafından çiftçilere yapılan sigorta ödemelerine bankaların bloke koyduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

69.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 2015 yılında Manisa genelinde ürünleri zarar gören çiftçilerden tarım sigortası yaptırmayanların durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

70.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

71.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Alevi sivil toplum kuruluşlarına saldırı istihbaratına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

72.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a suikast girişiminde bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

73.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, silah taşıdığı iddia edilen MİT tırlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

74.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'da bir evde yapılan aramaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

75.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'daki camilerin engellilerin erişimine uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

76.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

77.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

78.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, mülki idare amirleri ile emniyet teşkilatı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

79.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, terör örgütü PKK ile yürütülen mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

80.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredilen bazı Hazine taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

81.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçelerinde hazine arazilerini kullanan vatandaşların ecrimisil ödemelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

82.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçelerinde hazine arazilerini kullanan vatandaşlara bu arazilerin satılmamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

83.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, vergi dairesi müdürlüklerinde çalışan memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Halk Eğitim Merkezlerine teknik öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

85.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Bakanlığın yapmış olduğu görevde yükselme sınavlarına yönelik çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

86.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, eğitim sisteminin çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

87.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, engelli vatandaşların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

88.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, engelli öğrencilere yönelik kaynaştırma eğitimi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

89.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, özel eğitim ve öğretim kurumlarına ayrılan eğitim desteği kontenjanında adaletsizlik olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

90.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Okul Üzümü, Akıl Üzümü Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

91.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ilçe gruplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

92.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Demirköprü Barajı'ndaki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

93.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de yürütülen sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

94.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

95.-  Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde artan düşük vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

96.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, engellilere anadilde hizmet verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

97.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Metsamor Nükleer Santralinin Iğdır ilindeki kanser vakalarına etkisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

98.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars ilinde sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

99.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

100.-       Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Keşan-Enez Karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)