TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 127

03 Haziran 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1180) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

2.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1181) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

3.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1182) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

4.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması (Muz İhtisas Gümrüğü Kurulması) Hakkında Kanun Teklifi (2/1183) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

5.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1184) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

6.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/07/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1185) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

7.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 03/05/1985 Tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1186) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 129 Milletvekilinin; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1187) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu çalışanları hakkındaki ihbar ve soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4737)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir imam ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4738)

3.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4739)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki Marmara Köşkünün yıkıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4740)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, hakkında cinsel istismar davası bulunan bir kişinin görevine devam ettirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4741)

6.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4742)

7.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bir ilaç firmasının rüşvet dağıttığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4743)

8.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Suriyeli sığınmacılar için Manisa Akhisar'a sığınmacı kampı kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4744)

9.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Ankara Valiliği tarafından ilçe il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4745)

10.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de bir protesto yürüyüşüne yapılan müdahaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4746)

11.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Geri Kabul Anlaşması kapsamında iade edilen kişiler ile ilgili sürece ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4747)

12.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Gümüşhane'de yaşanan bir olay ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4748)

13.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Diyarbakır'ın Suriçi Mahallesi'nde yapılması planlanan restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4749)

14.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ülkemizde kaçak veya sahte içki satışına yönelik yapılan denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4750)

15.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, ülkemizde 70 ilde IŞID terör örgütüne ait hücre evi bulunduğu iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4751)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4752)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4753)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin yol ve ulaşım sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4754)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin elektrik hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4755)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin kanalizasyon hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4756)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de rüşvet ve Devlet sırlarından yararlanma suçlarından tutuklanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4757)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yaşanan terör eylemlerine ve Ankara Valisi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4758)

23.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, terör örgütlerinin finansman kaynaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4759)

24.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, trafik kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4760)

25.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'ler tarafından 2002 yılından itibaren verilen ilanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4761)

26.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Manavgat'ta yürütülen çeşitli projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4762)

27.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, bazı devlet hastanelerinde din psikoloğu olarak atanan kişilerden oluşan manevi destek birimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4763)

28.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Kazdağları'nda maden arama çalışmalarına ve HES projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4764)

29.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da muhtarlara radyo dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/4765)

30.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, bir dava ile ilgili açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4766)

31.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4767)

32.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir sağlık çalışanının tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4768)

33.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4769)

34.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dört kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4770)

35.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4771)

36.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli D Tipi Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu'nda kapasite fazlası mahkum bulunduğu iddiasına ve alınacak önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4772)

37.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, kurumsal olarak gerçekleştirilen eğitim, kurs ve seminerlere ve maliyetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4773)

38.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2015 yılları arasında İzmir'de gerçekleştirilen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4774)

39.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalar ve maddelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4775)

40.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu çocuklara işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4776)

41.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Sivas Yetiştirme Yurdu'nda öğrenciler arasında yaşanan tecavüz iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4777)

42.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, 2015 yılında Adıyaman'da sosyal dayanışma vakfı aracılığıyla dağıtılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4778)

43.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın İzmir'e yapmış olduğu kamu yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4779)

44.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın düzenlediği kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4780)

45.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın düzenlediği kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4781)

46.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, işsiz sayısında yaşanan artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4782)

47.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, ülkemizdeki yabancılara gayrimenkul satışı uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4783)

48.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Yarışlı Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4784)

49.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, kurumsal olarak gerçekleştirilen eğitim, kurs ve seminerlere ve çeşitli iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4785)

50.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de başlatılan proje ve yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4786)

51.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Ege Denizi'ndeki bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4787)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin'in ilçe ve köylerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4788)

53.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, bir Genel Müdür hakkındaki iddiaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4789)

54.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Türk vatandaşlarına ait kişisel verilerin internet ortamında paylaşılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4790)

55.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4791)

56.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, operasyonlarda hayatını kaybeden TSK ve emniyet mensupları ile görev değişikliği talebinde bulunan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4792)

57.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4793)

58.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Mardin'de yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4794)

59.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette çalışan personelin iş akdinin feshedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4795)

60.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4796)

61.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerinin internet ortamında paylaşılmasına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4797)

62.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'de ve Türkiye genelinde altyapı sorunu olan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4798)

63.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ilindeki itfaiye istasyonları ve personeline İlişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4799)

64.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, terör eylemlerini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4800)

65.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Taksim'de yaşanan terör saldırısına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4801)

66.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ülkemizde 70 ilde IŞID terör örgütüne ait hücre evi bulunduğu iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4802)

67.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankaraspor Kulübü'nün Ankara'nın çeşitli bölgelerinde olduğu iddia edilen taşınmazlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4803)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İzmir'de yapılan bir operasyonda gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4804)

69.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bazı vakıf ve cemiyetlere satılan veya tahsis edilen kamu arazilerine ve binalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4805)

70.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, kamuda yerli ürün kullanılmasının teşvikine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4806)

71.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, trafik sigorta primlerinden güvence bedeli adı altında yapılan kesintilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4807)

72.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Bakanlık Müsteşarının bir konferansa katılımına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4808)

73.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, üst düzey bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4809)

74.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih dersleri için hazırladığı taslağa dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4810)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ortaöğretimde okutulacak tarih dersi öğretim planı taslak programına ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4811)

76.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, ortaöğretimde okutulacak tarih dersi öğretim planı taslak programına ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4812)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çeşitli protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında işlem başlatılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4813)

78.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğünün ortak bir projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4814)

79.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4815)

80.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, öğretmenlere ve diğer personele açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4816)

81.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Gazi Üniversitesi'nin bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4817)

82.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, bazı okullarda öğrencilere din dersi seçiminde yönlendirme yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4818)

83.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nde bazı üst düzey görevlilerin yayınevleri ile ilişkili olduğu yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4819)

84.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, öğretmenlere yıpranma hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4820)

85.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'da okulların depreme dayanıklılığının tespitine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4821)

86.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İzmir'de bir doktorun ve bir sendikanın işyeri temsilcisi olan personelin görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4822)

87.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4823)

88.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK'nın ödeme listesine alınmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4824)

89.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ülkemizde satılan deniz ürünlerindeki ağır metal riskine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4825)

90.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, meslek hastalığı tanısı konan çalışanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4826)

91.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4827)

92.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kimlik verilerinin çalındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4828)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Marmaray'da yaşanan teknik bir arızaya ve çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4829)

94.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu-Giresun Havaalanı'nda bazı teknik eksikliklerin bulunduğu iddiasına ve iptal edilen uçuşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4830)

95.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın bazı ilçelerinde bulunan yollarda yaşanan toprak kaymalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4831)

96.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan eski bir havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4832)

97.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Milas Üçyol Kavşağı'nın yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4833)

98.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4834)

99.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Sivas'ta yapılması planlanan sığınmacı kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4835)

100.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4836)

101.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, bazı üniversitelerde kişiye özel kadro açıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4837)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde görevli öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4838)

103.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Gümüşhane'de yaşanan bir tecavüz olayına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4839)

104.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4840)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ve 2016 Yılı Yatırım Programı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4841)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İranlı bazı iş adamlarının Türkiye'de yaptığı işlemlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4842)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık tarafından yayımlanan bir genelgeye ve genelge kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4843)

108.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İranlı bir kişinin Türkiye'de bazı yetkililere rüşvet verdiğine dair iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4844)

109.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, astsubayların görev ve makam tazminatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4845)

110.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, tutuklanan siyasi parti yöneticisi ve üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4846)

111.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, bazı eğitim ve sağlık kurumlarına kolluk kuvvetlerinin yerleştirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4847)

112.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, bir öğretmenin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4848)

113.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ta bulunan özel güvenlik bölgelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4849)

114.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, İran asıllı bir işadamının Türkiye'de bazı kişilere rüşvet verdiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4851)

115.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, memurların zorunlu rotasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4852)

116.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşen terör olayının faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4853)

117.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, terör örgütlerinin faaliyetlerinin izlenmesi için ayrılan istihbarat kapasitesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4854)

118.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Karaman'da Valilik veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yardım yapılan vakıf ve derneklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4855)

119.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, otistik çocukların eğitimi için devlet tarafından karşılanan aylık saat miktarının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4856)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4857)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşanan metrobüs arızalarına ve yangınlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4858)

122.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, LYS'ye süresi içinde başvuramayan adaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4859)

123.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İncirlik Üssü'nde bulunduğu iddia edilen bir ABD uçağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4860)

124.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, otuz bin TL faizsiz kredi desteği ödemesinden yararlanan esnaf sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4861)

125.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, vakıflara ait yurtlara ve bu yurtlarda kalan öğrencilerin öğrenim düzeylerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4862)

126.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2002'den beri terör olayları nedeniyle şehit olan güvenlik güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4863)

127.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Kızılırmak'tan Ankara'ya su getirilmesi amacıyla yapılan inşaatların ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4864)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2009 yılından itibaren iflas eden şirketlere ve iflas erteleme taleplerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/4865)

129.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, 1 Kasım 2015 tarihi itibarıyla gözaltına alınan, haklarında soruşturma açılan, tutuklu yargılanan veya ceza alan siyasetçilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4866)

130.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4867)

131.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4868)

132.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Alevi vatandaşların personel alım süreçlerinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4869)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk cezaevlerinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4870)

134.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de bulunan bir yetiştirme yurdunda yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4871)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakasına ve bir açıklamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4872)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesinde kadın sığınma evi ihtiyacına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4873)

137.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın İzmir'e yapmış olduğu yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4874)

138.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2016 arasında Bakanlığın yapmış olduğu kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4875)

139.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, şeker pancarı üretimine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4876)

140.-   Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4877)

141.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4878)

142.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4879)

143.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da elektrik dağıtım şirketinin bazı hizmet bürolarını kapatmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4880)

144.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, şeker pancarı üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4881)

145.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4882)

146.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, mera fonu kapsamında toplanan paralara ve fon gelirlerinin harcanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4883)

147.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, kırsal alanda yaşayan nüfusa, çiftçi sayısına ve tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4884)

148.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4885)

149.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, IŞİD terör örgütü bağlantılı olduğu ve silah satışı yaptığı iddiasıyla kapatılan bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4886)

150.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Bakırköy-Beylikdüzü Taksim-Beylikdüzü otobüs hattı duraklarındaki bankların yetersiz olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4887)

151.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Bakırköy-Beylikdüzü Taksim-Beylikdüzü otobüs hattındaki otobüslerin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4888)

152.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Silivri Cezaevi'ne toplu taşıma yapan otobüs sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4889)

153.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İGDAŞ'ta çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4890)

154.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otomobil ve iş makinelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4891)

155.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde kullanılan silah ve askeri mühimmata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4892)

156.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Erzurum'dan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4893)

157.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Diyarbakır'dan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4894)

158.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul'da Gülhane Parkı'nda bir çay bahçesinin duvarının yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4895)

159.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da görevden alınan yerel yöneticilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4896)

160.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da yargılanmakta olan siyasetçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4897)

161.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, IŞİD terör örgütü soruşturmalarında gözaltına alınan kişilerin siyasi parti üyeliklerine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4898)

162.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında açılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4899)

163.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2015 yılında Mardin'de terör örgütüne operasyon yapılmasına vali tarafından izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4900)

164.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, İstanbul'da çeşitli vakıflara tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4901)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesindeki okulların fiziki kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4902)

166.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesindeki teknik meslek liselerinin ve anadolu meslek liselerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4903)

167.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4904)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üç öğrencinin TEOG kursuna katılma talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4905)

169.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Demirci'de bir okulun kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4906)

170.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan taşıma ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4907)

171.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Ankara Yenimahalle ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde son beş yıl içinde yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4908)

172.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Bakanlık ile protokol imzalayan dernek ve vakıflara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4909)

173.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir Altıeylül Öğretmenevinin yapım ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4910)

174.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir doktorun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4911)

175.-   Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan bir çekime ve görüntülerin bir ulusal kanalın ana haber bülteninde yayınlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4912)

176.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır-Mardin yolunun basım ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4913)

177.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Kızıltepe çevre yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4914)

178.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bölünmüş yollarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4915)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 Milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, yetiştirme yurdunda yetişip yurttan ayrılan çocukların karşılaşacakları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)