TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 125

01 Haziran 2016 Çarşamba

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 14 Milletvekilinin; Kamu İhale Kanunu Teklifi (2/1162) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

2.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1163) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

3.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1164) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

4.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 03/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1165) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

5.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1166) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

6.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1167) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1168) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

8.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1169) (Çevre ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2016)

9.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın; Kuraklıktan Etkilenen Çiftçilerin Kredi Borçlarının Faizsiz Olarak Bir Yıl Ertelenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1170) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1171) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2016)

11.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1172) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

12.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1173) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

13.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1174) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

14.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve 36 Milletvekilinin; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1175) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

15.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 42 Milletvekilinin; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1176) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2016)

16.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1177) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1178) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

18.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1179) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2016)

 

Raporlar

1.- Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/532) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 224)  (Dağıtma  tarihi: 01.06.2016) (GÜNDEME)

2.-  Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/643) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 343) (Dağıtma  tarihi: 01.06.2016) (GÜNDEME)

3.- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/646) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 344)  (Dağıtma  tarihi: 01.06.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, dershanelerin kapatılması sonrasında eğitim sisteminde yaşanan karışıklığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesine bağlı olarak yapılması planlanan sulama kanallarının son durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

3.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da uygulanan politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)