TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 124

31 Mayıs 2016 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve 19 Milletvekilinin, kaçak ve sahte tüketim mallarının üretiminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 23 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 Milletvekilinin, Suriye uyruklu bazı kişilerin El-Nusra örgütüne teslim edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)