TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 12

17 Aralık 2015 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/366) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/367) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/368) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/369) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/370) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/371) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/372) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kültür Yollarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşmayı Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/373) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/374) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent ve Grenadinler Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/375) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/178) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/179) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/180) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/181) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/182) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/183) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/184) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/185) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/186) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/187) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/188) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı “Belediye Kanunu”na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/189) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Van-Erciş Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/190) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/191) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/192) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/193) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/194) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/195) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/196) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/197) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, silah altındaki vatandaşların askerlik görevi süresince sigortalı sayılmalarına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ambalajlı sulara ve içme sularına yönelik radyasyon kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron işçilerin kadroya alınmalarına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel tiyatrolara yönelik desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, baz istasyonlarına ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, floresan lambaların insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ekmek üretimine yönelik kontrollere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, buğday üretimine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

9.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir mahkumun tedavisinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, nadir görülen bir hastalığın tedavi olanaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Türkiye'de meydana gelen seçim ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, sınır güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)