TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 119

25 Mayıs 2016 Çarşamba

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/722) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

 

Teklifler

 

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Çocuk Haklarının Uluslararası Sözleşmelere Uygunluğunu İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1145) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

2.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1146) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 3 Milletvekilinin; Çocuk Hakları Komisyonu Adı ile Bir Komisyon Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1147) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa              Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

4.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekilleri Çağlar Demirel ve İdris Baluken'in; Toplumsal Barış ve Müzakere Kanunu Teklifi (2/1148) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

5.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; 02.05.1972 Tarihli ve 1586 Sayılı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1149) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 15 Milletvekilinin; Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Teklifi (2/1150) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 118. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1151) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

8.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; Tunceli İlinin İsminin Dersim Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1152) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

9.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1153) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

10.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1154) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2016)

11.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesine (k) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1155) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2016)

12.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1156) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

13.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 03/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1157) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

14.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1158) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

15.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1159) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

16.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1160) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)

17.-  Van Milletvekili Lezgin Botan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile 1 Milletvekilinin; Yükseköğretim Yasa Tasarısı ile Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1161) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2016)