TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 118

24 Mayıs 2016 Salı

 

Tasarılar

 

1.- Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı (1/720) (Dışişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

2.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/721) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2016)

 

Rapor

 

1.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2015, 2014 ve 2013 Yıllık Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (5/5, 5/4, 5/3) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 24.05.2016) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ülke kalkınmasına etki edecek yeni teşvik modellerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, maden bölgelerindeki geçim sorunlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, özel sektörün aşırı borçlanmasına neden olan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)