TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 115

18 Mayıs 2016 Çarşamba

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile 310 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 313’e 1’inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.05.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, çiftçilerin yaptığı eylemde polisin orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5367) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

2.- Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5368) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı gazetecilerle ilgili açılan soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5369) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2016)

4.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5370) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2016)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2012 yılında düzenlenen Uluslararası Türkçe Olimpiyatları için bastırılan hatıra paralarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5371) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

6.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'un Durağan ilçesindeki emeklilerin maaş tahsil sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5372) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son yıllarda çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar suçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5373) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, baz istasyonlarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine ve Ankara'daki baz istasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5374) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

9.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Silopi ilçeleriyle ilgili olarak alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5375) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, 2002 yılından beri yapılan acele kamulaştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5376) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Türkiye'ye alınmayan yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5377) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

12.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, TOKİ konutlarının site yönetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5378) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bir vakfın statüsüne ve faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5379) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

14.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'e yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5380) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Cumhurbaşkanlığı binasına yerleştirilen defibrilatör cihazlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5381) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

16.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5382) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

17.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Urla'da DHMİ'ye ait bir sosyal tesisin bir vakfa kiralanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5383) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

18.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, bir rektör hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5384) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, görme engelli vatandaşların çeşitli sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5385) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, MTA Müzesinde yer alan primat vitrininin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5386) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Polatlı'daki çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5387) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

22.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, IŞİD terör örgütünün çeşitli propaganda faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5388) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

23.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, akreditasyon verilmeyen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5389) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

24.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Kilis'e yapılan roketli saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5390) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TDK tarafından bazı kelimelerin kadınları aşağılayıcı biçimde tanımlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/5391) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2016 yılları arasında icra dairelerindeki derdest dosyalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5392) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

27.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, yargı mensuplarının kullandığı bir internet sitesine mahkeme kararıyla el konulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5393) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5394) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

29.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, cezaevinde kalamaz raporu bulunan bir hükümlünün toplum güvenliği için tehlikeli görülerek tahliye edilmemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5395) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

30.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuklar arasında yaşanan cinsel şiddete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5396) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Altınokta Körler Derneği'nin desteklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5397) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5398) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

33.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, AB İlerleme Raporu ile çeşitli açıklamalara verilen tepkilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

36.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 5510 sayılı Kanuna göre ölüm aylığı bağlanılmayan dul eşlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

37.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, üniversite mezunu işsizlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

39.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, terörle mücadele sırasında yaralandığı halde gazi sayılmayan kişilerden Türkiye İş Kurumuna başvurup halen beklemede olanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5405) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

40.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da olası bir depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5406) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

41.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Avşa Adası'nda 3652 sayılı Kanun kapsamında yıkılan yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

42.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, bina yıkımlarından sonra ortaya çıkan zehirli maddelere karşı alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

43.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'nin Tavas ilçesine katı atık tesisi kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

44.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'deki bir mahallenin yıkılmasından sonra ortaya çıkan enkaza ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

45.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'deki hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

48.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Irak Kerkük'te mahsur kalan işçilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

50.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'nin Tavas ilçesine kurulması planlanan termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5418) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

53.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'de bir izcilik kampına dair çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5419) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

54.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, genç çiftçilere verilecek hibe desteği için başvurularının değerlendirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5420) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

55.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5421) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5422) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

57.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, tarım danışmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5423) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

58.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, iflas erteleme kararı alan firmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5424) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5425) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, terör saldırıları sonrasında alınacak önlemler konusundaki bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5426) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

61.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da bir kişinin TOMA'nın altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5427) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

62.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir parselle ilgili yapılan plan değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5428) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

63.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir derneğin Malatya'da düzenlemiş olduğu organizasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5429) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

64.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale Eceabat'ta inşaatı devam eden bir öğrenci konukevine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

65.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yeni kimlik kartlarında din hanesinin çip içine yerleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5431) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5432) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5433) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

68.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2002-2016 arasında Tekirdağ'da kamu kurum ve kuruluşlarına verilen kültür varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5434) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

69.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Mayıs 2016 itibariyle Ankara'ya gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5435) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5436) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

71.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Bakanlığın IŞİD propagandası yapan bir yayınevinden kitap aldığı yönündeki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5437) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vergi incelemesi yapılan mükelleflere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5438) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5439) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

74.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki öğrencilere ve eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5440) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

75.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, iş bırakma eylemleri nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5441) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

76.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, görme engelli vatandaşların eğitim alanındaki sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5442) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

77.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da engellilere yönelik hizmet veren bir okulda cinsel istismar yaşandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5443) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

78.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, okul öncesi eğitim kurumlarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5444) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

79.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Bakanlık tarafından imam hatip okullarında yürütülen bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5445) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

80.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi'nin açıklanmamış olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5446) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ikili eğitim veren okullara ve bu okullardaki öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5447) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5448) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde ilköğretime devam etmeyen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5449) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üniversitelerde bulunan konser salonu, gençlik merkezi, resim atölyesi ve tiyatro gruplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5450) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullardaki tiyatro kollarına ve 2014-2015 yılları içinde okullarda sahnelenen oyunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5451) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda düzenlenen münazara yarışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5452) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki açık öğretim liselerinde görevli olan ve yüz yüze eğitim derslerine giren öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5453) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5454) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

89.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da bir lisede yapılan bir toplantıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5455) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5456) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

91.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, terörle mücadele sırasında yaralandığı halde gazi sayılmayan kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5457) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

92.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, 2002-2016 yılları arasında gerçekleşen asker intiharlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5458) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

93.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir açıklamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5459) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki su kuyularına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5460) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

95.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5461) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

96.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'nin Tavas ilçesinin atıksu arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5462) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

97.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Büyük Menderes Havzası'nın kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5463) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5464) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

99.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5465) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

100.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Hepatit A aşısının dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5466) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

101.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da bir hastane kreşinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5467) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

102.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Bakanlığın bazı çalışanlarına personel gizlilik sözleşmesi imzalattırılmak istendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5468) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5469) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

104.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5470) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

105.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili Ardanuç ilçesi Yalnızçam-Ardahan bağlantı yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5471) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

106.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Ankara'dan bazı yabancı ülkelere THY'nin doğrudan uçuşlarının olmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5472) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, HGS kullanıcılarının bilgilendirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5473) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

108.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'ye 2014 ve 2015 yıllarında kurulan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5474) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/5475) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)