TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 113

13 Mayıs 2016 Cuma

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede Kurulması Hakkında Anlaşmaya Ek Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/718) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/719) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

Teklifler

1.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1129) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1130) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Afyonkarahisar İlinin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1131) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

4.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 1 Milletvekilinin; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1132) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

5.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1133) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2016)

6.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1134) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

7.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1135) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

8.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün; 22/2/2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1136) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1137) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 02.07.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1138) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Kars İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1139) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

12.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 5327 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1140) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

13.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 17 Aralık Gününün Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1141) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2016)

14.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1142) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1143) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

16.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1144) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/758)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

2.- Van Milletvekilleri Figen Yüksekdağ Şenoğlu ve Bedia Özgökçe Ertan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/759)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

3.- Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/760)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

4.- Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/761)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

5.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/762)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/763)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

7.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/764)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

8.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/765)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

9.- Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/766)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

10.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/767)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

11.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/768)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

12.-  İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/769)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

13.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/770)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

14.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/771)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

15.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/772)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

16.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/773)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen programlar için bastırılan davetiyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3910)

2.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı ziyaretlerine ve bu ziyaretlerde makam aracını götürmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3911)

3.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3912)

4.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bakan yardımcılıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3913)

5.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın bazı ilçelerini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim projeleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3914)

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın bazı ilçelerini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim projeleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3915)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Çayyolu kentsel dönüşüm ve gelişim projesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3916)

8.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir vakıfla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3917)

9.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, AB ile mülteci krizi konusunda varılan anlaşma sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3918)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, 5 Şubat 2016 tarihinde açıkladığı Terörle Mücadele Eylem Planı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3919)

11.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3920)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı gazetecilere herhangi bir fondan kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3921)

13.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, cinsel istismara maruz kalan çocuklara ve bu vakaların engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3922)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Feza Gazetecilik A.Ş.'ye kayyum atanmasına ve şirketin gelirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3923)

15.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çocuk istismarı, taciz ve tecavüz vakalarına ve bunlara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3924)

16.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki maddi zarara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3925)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki adalet sarayı ve cezaevleri sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3926)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük çektikleri iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3927)

19.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, ülkemizdeki bankaların alacaklarını tahsil amacıyla faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerine ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3928)

20.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, terör eylemleri nedeniyle oluşan zararların tazminine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3929)

21.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, çeşitli vakıf ve derneklere yapılan yardımlara ve harcamalarının denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3930)

22.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, YGS'deki hatalı soru ve cevaplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3931)

23.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki bir Halk Eğitim Merkezi'nde cinsel istismar iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3932)

24.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İşkenceye Karşı Komiteye sunulan 4. Periyodik Raporun hazırlık sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3933)

25.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir vakıf ile bazı derneklerin faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3934)

26.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Brüksel'de yaşanan canlı bomba saldırısının faillerinden birinin Türkiye'den sınır dışı edilme prosedürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3935)

27.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı bir mahalledeki parselasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3936)

28.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yer alan bir hükümle ilgili Başbakan yardımcısına sürekli basın kartı verilmesi uygulamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/3937)

29.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Karaman'da çocuklara yönelik cinsel istismar olayına dair haberlere yayın yasağı getirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3938)

30.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanı'nın bazı açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3939)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Amerikan Barolar Birliğinin mültecilere hukuki danışmanlık hizmeti sağlamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3940)

32.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2010 yılından beri mahkemelerce verilen iflas erteleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3941)

33.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1 Temmuz 2015 -23 Mart 2016 tarihleri arasında tutuklanan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3942)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karaman'daki öğrencilere yönelik cinsel istismar olayı failini cezaevinde ziyaret eden milletvekili olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3943)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında kalmakta iken 18 yaşını dolduran çocukların yurtlarla ilişiklerinin kesilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3944)

36.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3945)

37.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3946)

38.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Alacaağzı ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3947)

39.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Zonguldak Limanı'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3948)

40.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde yürütülmekte olan HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3949)

41.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de elektrik hizmetinde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3950)

42.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik üretim projelerinin lisanslamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3951)

43.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, gübre ve yem gibi ürünlere KDV istisnası getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3952)

44.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çubuk ilçesi Ömercik Mahallesi'nde besicilik yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3953)

45.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Et ve Süt Kurumu'nun alacağı ifade edilen süt miktarına ve fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3954)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Sur, Bismil ve Lice ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3956)

47.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Türk Dünyası Kültür Başkenti Vakfı'na ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3957)

48.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa Valiliğinin 17-20 Mart 2016 tarihlerinde Nevruz kutlamalarını yasaklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3958)

49.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'e yapılan tank sevkiyatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3959)

50.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, terör eylemi gerçekleştiren kişilere ve bu kişilerin yüz tanıma sistemiyle tespitine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3960)

51.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, cenaze ambulansı şoförlüğü yapan taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3961)

52.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1 Temmuz 2015 -23 Mart 2016 tarihleri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3962)

53.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Türkiye'de IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılara ve IŞİD'le mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3963)

54.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, özel güvenlik görevlilerinin yeterliliklerine ve denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3964)

55.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanının yurtdışı ziyaretlerindeki giderlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3966)

56.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, gübre ve yem gibi ürünlere KDV istisnası getirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3967)

57.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3968)

58.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bir vakfa menkul veya gayrimenkul kiralaması veya satışı yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3969)

59.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Türk Dünyası Kültür Başkenti Vakfı'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3970)

60.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de düzenlenen bir etkinliğe katılan bir konuşmacıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3971)

61.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, öğrencilere yönelik cinsel saldırıların önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3972)

62.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, otistik çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3973)

63.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, örgün eğitim dışına çıkan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3974)

64.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3975)

65.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki okulların öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3976)

66.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzman jandarmaların astsubaylığa geçişlerine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3977)

67.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3978)

68.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ın şebeke suyu götürülmeyen köylerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3979)

69.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Ballısaray baraj ve gölet projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3980)

70.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Kuzalan Şelalelerinin korunmasına yönelik projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3981)

71.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'da orman kadastro çalışmaları sebebiyle açılan tapu iptal davalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3982)

72.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın bazı yerleşim yerlerinde yaşanan içme suyu ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3983)

73.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bakanlığın akıllı ilaç kullanımına yönelik çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3984)

74.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de yaşanan doktor ve sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3985)

75.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın bazı yerleşim yerlerinde yaşanan doktor ve hemşire ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3986)

76.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, geçici koruma altındaki sığınmacılara verilen ilaç hizmetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3987)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3988)