TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 111

11 Mayıs 2016 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, yerli sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, ülkemizin gelecekte ihtiyaç duyacağı mesleklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 21 Milletvekilinin, 2015 yılı içerisinde öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerine katılmasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)