TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 11

16 Aralık 2015 Çarşamba

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/356) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/357) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/358) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/359) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/360) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/361) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/362) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- 3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/363) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/364) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/365) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/148) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/149) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/150) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/151) (İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/152) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/153) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/154) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun;  Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/155) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/156) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/157) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/158) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/159) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Irak'ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/160) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/161) (İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/162) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun;  7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/163) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/164) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

18.-  İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/165) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/166) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/167) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanunun 299'uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/168) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/169) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/170) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/171) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/172) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/173) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/174) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/175) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/176) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/177) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki AFAD mülteci kampı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

2.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, güvenlik güçlerinin sivillerin yaşam haklarını ihlal ettiğine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığına tahsis edileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, basın toplantısında yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, TÜİK tarafından hazırlanan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, isimsiz ihbar mektuplarıyla tutuklamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

8.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

10.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin karıştığı kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

11.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders taleplerinin karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

12.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, öğretmen maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

13.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye'nin koyduğu çekincelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

14.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da yapılması planlanan bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

15.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kamu kurumlarının TÜRGEV'e tahsis ettiği taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

16.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Ankara'da meydana gelen bir terör eylemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

17.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile Ankara Temsilcisi'nin tutuklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

18.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'daki Yıldızlı TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

19.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ile bağlantılı olarak yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

20.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

21.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Akyazı Stadı inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rusya'nın Türkiye'den beyaz et alımını durdurmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, toplumsal olaylarda yaşamını yitiren çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

24.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, gözaltı uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyde açılması planlanan mermer tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Borçka Hidroelektrik Santralinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Borçka Devlet Hastanesinin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

28.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Muratlı Hidroelektrik Santralinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, e-devlet sisteminin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında yapılacak aktivitelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye yönelik çeşitli iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

32.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya Başbakanı'nın Türkiye'ye yönelik çeşitli iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

33.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

34.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından TÜRGEV'e yönelik yapılan denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

35.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzonlu bazı önemli devlet adamlarının isimlerinin Trabzon'daki bazı binalara verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

36.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurulması planlanan rüzgar elektrik santrallerinin çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

37.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir mahalledeki çevre sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

38.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

39.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Kara Havacılık Eğitim Merkezi arasında tünel inşa edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da uygulanan asfalt katılım bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi için AMATEM'e başvuran bir kişinin tedaviye kabul edilmediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin 2002-2015 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi ve kontrollerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında yapılan sahte içki operasyonlarına ve sahte içkiden olumsuz etkilenenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

45.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

46.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın deprem riskine ve olası bir depreme yönelik hazırlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

47.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, stajyer öğrencilere staj hizmetleri süresince ücret ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bir etkinliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

49.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, icra ve haciz uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

50.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kamu arazilerinin yoksul vatandaşlara tahsis edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

51.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, asgari ücretlilere şehir içi ulaşım desteği verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

52.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, evi olmayan muhtaç ailelere kira yardımı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

53.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, işsizlik verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

54.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ekonomi politikalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

55.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, üreticilerin girdi maliyetleri ile sanayi yatırımlarına kaynak sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

56.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kayıt dışılık ve vergi kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

57.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, dolaylı vergilerin vergi içindeki payının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

58.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

59.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, vatandaşların Hazine ile olan arazi uyuşmazlıklarının giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

60.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 65 yaş aylığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

61.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, emeklilerin refahının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

62.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, tüketici kredileri ve kredi kartı borçları nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

63.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, israfın önlenmesi ile yatırım ortamının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

64.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, iç ve dış borç stoğuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

65.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

66.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçimlerde yaşandığı iddia edilen ihlallere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde meydana gelen bir ölüme ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

68.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı şiddet vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

69.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

70.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kalmakta olan bir çocuğun intihar etmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

71.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Madımak Davası hükümlüleri ile ilgili bazı hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

72.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki adliyenin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

73.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret suçu kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

74.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bir soruşturma dosyasının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

75.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, tutuklu ve hükümlülerle ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

76.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde yapılan sürekli nakil uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

77.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

78.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın Valiliği bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

79.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, intihar vakaları ile boşanmalardaki artışın nedenlerine ve aile kurumunun korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

80.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştıracak hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

81.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, mültecilerin geri kabulü ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği ile varılan anlaşmaya ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

82.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını piyasadan toplattığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

83.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını piyasadan toplattığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

84.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacıların çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

86.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, İŞKUR aracılığıyla geçici işçi statüsünde istihdam edilenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

87.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

88.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

89.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bulunan maden ocaklarına ve yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

90.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş'ta Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

91.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır'da yapıldığı iddia edilen bir imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

92.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da bulunan Şap Enstitüsü arazisine bakanlık binası yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

93.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesindeki TOKİ konutları ile ilgili sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

94.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

95.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde taş ocağı açılmasına ve tarım alanlarına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

96.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Güllük Limanı Genişletme Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

97.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Güllük Limanı Genişletme Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

98.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ÇED olumlu raporu verilen şirketlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

99.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, kentsel yapılaşmanın planlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

100.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir köyde kurulacak taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

101.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'daki çevre sorunlarına ve yeşil alanların tahribatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

102.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan olaylarla ilgili olarak alınan hukuki ve siyasi tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

103.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Türkiye'nin IŞİD'e petrol kaçakçılığı üzerinden para aktardığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

104.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

105.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyden geçirilmesi planlanan yüksek gerilim hattından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

106.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt içinde ve TPAO tarafından yurt dışında çıkarılan ham petrol ve doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/431) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

107.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik faaliyetleri için verilen ruhsatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

108.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir elektrik dağıtım şirketinin faaliyetlerine ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

109.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için hazırlanan yerli üretici listesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

110.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, taş ocağı ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

111.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de faaliyet gösteren taş ve maden ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/436) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rusya'dan alınan doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

113.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kamu kurumlarının olanaklarının YURTKUR yerine TÜRGEV'e tahsis edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üniversite yurtlarında kalan kız öğrencilerin sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

115.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, stadyum koltukları ve aydınlatmaları için yapılan ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

116.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

117.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, zeytincilik sektörüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

118.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir köyün mera arazisinin satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

119.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, birinci sınıf mera alanları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

120.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de gerçekleştirilen gıda denetim ve kontrolleri ile sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

121.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

122.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

123.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

124.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki çiftçilerin borçlarına ve ipotek edilen arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

125.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, zeytinyağı üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

126.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, tarımsal girdilerin çiftçiye maliyetinin düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

127.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, çiftçilerin mazot maliyetinin düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

128.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bazı bitkiler için fiyat garantisi verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

129.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

130.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, tohum, fide ve fidan politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

131.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da kolluk güçlerinin seçmenlerin iradesi üzerinde etkide bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

132.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öldürülen bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

133.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

134.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ta bazı yerleşim yerlerinin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

135.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ta ilan edilen askeri güvenlikli bölgelerin tarım alanlarına etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

136.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Uludere'de yaşanan asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

137.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, kadın sığınma evi verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

138.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rusya Devlet Başkanı'nın ülkemizle ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rusya Başbakanı'nın ülkemizle ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

140.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki asbest içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

141.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'daki bazı mahalleler ile kent merkezi arasındaki ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

142.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, terör örgütü tarafından alıkonulan güvenlik personeli ile sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

143.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, terör suçlarının faillerinin yakalanması için getirilen ihbar teşvik uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

144.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da yaşanan belediye otobüsü kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

145.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da toplu taşımda Ankarakart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

146.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde Trafik Tescil Şubesi bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

147.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı bir köyün sulama hattı ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

148.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, geçici ve gönüllü köy korucularının karıştıkları adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

149.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesinde gözaltına alınan bir öğrencinin çeşitli iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

150.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

151.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli tarihlerde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

152.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, IŞİD'in Türkiye'de insan ticareti yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

153.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı çerçevesinde planlanan yol ağlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

154.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı il valilikleri tarafından verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

155.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, IŞİD üyelerinin Gaziantep'te insan ticareti yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

156.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

157.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının hukuki dayanağına ve bölgede meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

158.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kalkınma planlarında yer alan hedeflerin gerçekleşme oranlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

159.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Sümela Ören Yeri ile ilgili restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

160.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde zarar gören tarihi eser ve yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

161.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da hasar gören Dört Ayaklı Minare'ye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

162.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş sürecine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

163.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

164.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, devlet desteklerinin denetimine ve çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

165.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli istihdamına ve artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

166.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki çiftçilerin borçlarına ve ipotek edilen arazilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

167.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, alışveriş merkezlerinde bazı ürünlerin satışı için yerli üreticilerden kayıt dışı bedeller talep edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

168.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ve azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

169.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmen atamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

170.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, dernek ve vakıflara yapılan kiralama ve satışlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

171.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerine ve İşletmeye ait gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

172.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, turistik bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerden farklı ecrimisil alındığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

173.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde görevli bir öğretmen hakkında başlatılan soruşturmaya ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

174.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, taşımalı eğitime tabi öğrencilere ve kapatılan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının taşraya şube müdürü atamak için yaptığı bir sınavdaki hatalı soru iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

176.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacılara verilen eğitim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

177.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bir etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

178.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, IŞİD'in kaçırdığı bir askerin kurtarılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

179.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Kastamonu'nun Tosya İlçesindeki Devrez Çayı'nın taşkınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

180.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe'deki bir bölgede çok sayıda ağaç kesileceği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

181.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyde tarımsal amaçlı su kuyusu açılmasına izin verilmemesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

183.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, orman hastalıkları ve zararlıları ile mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

184.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'ndeki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Akkaya Barajı'ndaki kirlilik sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

186.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Çakmak Barajı Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

187.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Ergene Nehri'nin temizlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

188.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, sokağa çıkma yasaklarının neden olduğu iddia edilen sağlık hizmetine erişim hakkı ihlallerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

189.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Suruç Devlet Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

190.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

191.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, HIV ve AIDS'e karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

192.-   Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, Osmaniye Devlet Hastanesinin fiziki yetersizliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

193.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da hayvancılıkla uğraşan üç kişinin ölümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

194.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çerkezköy-İstanbul tren seferlerinin tekrar başlatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

195.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, PTT Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla gerçekleştirilen araç kiralamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

196.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

197.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki bazı kavşaklarda yaşanan trafik kazalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

198.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

199.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı çerçevesinde planlanan yol ağlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin hızlı tren projesi dışında bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

201.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Çevreyolu'nda meydana gelen bir çökmeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

202.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen trafik kazalarına ve yürütülen yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 21 Milletvekilinin, kanser hastalarının ve yakınlarının yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

2.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ve 20 Milletvekilinin, ülke genelinde iklim değişikliklerinin yol açtığı çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

3.- Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve 26 Milletvekilinin, mobilya sektörünün önündeki engellerin kaldırılarak dünyadaki üretim payının arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)