TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 109

09 Mayıs 2016 Pazartesi

 

 Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/584) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 09.05.2016) (GÜNDEME)

2.- İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyana’da Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/621) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 308) (Dağıtma tarihi: 09.05.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/641) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 09.05.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/642) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 09.05.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/648) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 09.05.2016) (GÜNDEME)

6.- İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve 7 Milletvekilinin Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1081) ile Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/715), İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun Çeşitli Adlar Altında Vatandaşlarımızın Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/28), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/75), Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/242), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/288), Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/586), Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/614), Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1076), Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1082) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 312) (Dağıtma tarihi: 09.05.2016) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, genç sporculara verilen teşviklerin kamu spotlarına konu edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2432)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bağdat Caddesinde yaşanan bir tecavüz vakasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3809)

3.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin eleştirildiği bir şehirlerarası otobüsün yolculuk esnasında polisler tarafından durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3810)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bir grup tarafından Ankara'da düzenlenen hilafet konulu konferansa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3811)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağından etkilenen sivillere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3812)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3813)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Ulaşım Ana Planı'nın uygulanmasına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3815)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, çocuklara yönelik sanal ortamda işlenen istismar suçlarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3816)

9.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde çalışan bazı personel hakkında fişleme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3817)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜBİTAK'ın yürüttüğü projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3818)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, intihar eylemleriyle ilgili istihbarat faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3819)

12.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, istismara uğrayan çocuk verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3820)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da daha önce yapılan bir su boru hattının yenilenmesi için gerçekleştirilen ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3821)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bayındır Barajı suyunun arıtma işleminde kullanılan kimyasal maddelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3822)

15.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bazı su arıtma tesislerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3823)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bir su arıtma tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3824)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün,  Bayındır Barajı özelleştirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3825)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bayındır Barajı Su Arıtma Tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3826)

19.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'daki maden ocaklarının çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3827)

20.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, terör eylemlerinin engellenmesi için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3828)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 10 yıldır işlem yapılmayan banka hesaplarına ve bu hesaplardaki paraların akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3829)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3830)

23.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, terör olaylarına karşı alınan önlemlere ve mağdurlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3831)

24.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrasında esnafın yaşadığı sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3832)

25.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, kadın tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3833)

26.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, bir derneğe mensup avukatların gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3834)

27.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, çocuklara yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili yürütülen bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3835)

28.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3836)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3837)

30.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bakanlık tarafından basımı yapılan Çanakkale Savaşları Tarihi kitabına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3838)

31.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3839)

32.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde engelliler için hizmet veren Saray Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki doktor sayısının yetersizliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3840)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnafların banka kredilerinden yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3841)

34.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da kurulması planlanan Batı OSB arazisinin tarım arazisi olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3842)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir fabrikada 55 işçinin zehirlenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3843)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaş şartı ile ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3844)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, memurlar için süt izni uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3845)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, iş kazaları nedeniyle vefat eden işçilerin ailelerine destek verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3846)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3847)

40.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da kurulması planlanan Batı OSB alanındaki arazi alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3848)

41.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik üretim santrallerinin rehabilitasyonuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3849)

42.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3850)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları elektrik giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3851)

44.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3852)

45.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3854)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımsal üretim için kullanılan tahmin ve erken uyarı sistemleri ve laboratuvar ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3855)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates üretiminin iyileştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3856)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de elma üretiminin iyileştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3857)

49.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da kurulması planlanan Batı OSB arazisinin tarım arazisi olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3858)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde yapılan tapulaştırma çalışmalarıyla ilgili iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3859)

51.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Sosyal Denge Sözleşmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3860)

52.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, ülkemizde yaşanan canlı bomba saldırılarına ve terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3861)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde il ve ilçe merkezlerindeki ana yol, kaldırım ve okulların engelliler için elverişliliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3862)

54.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çubuk ilçesinin çeşitli mahallelerinde yaşanan altyapı ve çevre sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3863)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yüz tanıma sistemi altyapısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3864)

56.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, canlı bomba ve patlayıcı düzenek yerleştirilmiş araçlarla yapılan terör saldırılarının ardından yürütülen idari soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3865)

57.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, haklarında kayıp başvurusu yapılan kişilerin terör örgütleri ile bağlantılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3866)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilanından sonra Dağlıca yolu üzerinden yapılan sivil araç geçişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3867)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelliler yararına kütüphanelerde kitap okuyan kişilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3868)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlere verilen çeşitli ücretlerin emeklilik hesaplarında kullanılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3869)

61.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 2003-2016 yılları arasında ülkemize gelen yabancı sermayeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3870)

62.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, kamuda görevli üst düzey yöneticilerin aylıkları dışında aldıkları diğer ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3871)

63.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, okullarda yaşanan altyapı ve derslik yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3872)

64.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Bakanlık bünyesinde ve okullarda yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3873)

65.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, sınıflardaki öğrenci sayılarının yüksekliğine ve okul yapımı için belirlenen arsaların bazı vakıflara bedelsiz devredildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3874)

66.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da bir sendikanın grevine katılan öğretmenlere açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3875)

67.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Karaman'da öğrencilerin bir öğretmenin tecavüzüne uğramasına ve çocuklara yönelik cinsel istismarın önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3876)

68.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, YGS'de bazı soruların hatalı olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3877)

69.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Karaman'da öğrencilerin tacize uğradığı evlerin denetimine ve vakıf ve derneklerde yaşanan taciz ve istismar olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3878)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Dikilitaş ve Bademdere kasabalarında bulunan halıcılık kurslarının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3879)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilkokul müfredatına yerel ve bölgesel konular ile ilgili bir ders konulması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3880)

72.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, maarif müfettişleri kadrosunun artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3881)

73.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, bir sendikanın iş bırakma eylemine katılan öğretmenler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3882)

74.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, ortaokul 8. sınıftan sonra hiçbir liseye kayıt yaptırmayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3883)

75.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Karaman'da öğretmenleri tarafından tecavüze uğrayan çocuklara ve çocukların cinsel istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3884)

76.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, yangın işçilerinin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3885)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Darboğaz Göleti'nde yaşanan su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3886)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki göçmen kuşların uğradıkları sulak alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3887)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tuz Gölü'nde yaşanan kirliliğe ve gölden elde edilen tuzun kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3888)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki belgesiz ve kaçak avlanmalara ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3889)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki ambalajlı suların üretimine ve denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3890)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı'nın ücretli olmasına ve Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrasında hattın kullanımından ücret alındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3891)

83.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bilgisayarlı tomografi çekimlerinde yaşanan artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3892)

84.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3893)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Çiftehan Kaplıcaları'nın onarım ve tanıtımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3894)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3895)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3896)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir başhekim ve hastane müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3897)

89.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de bulunan hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin eksik ve yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3898)

90.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3899)

91.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılay'da yaşanan terör saldırısı öncesinde bir vakfa bağlı öğrenci yurdunda kalanlara uyarı mesajı atıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3900)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de iyileştirilme ihtiyacı bulunan bazı yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3901)

93.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, taşıma belgeleri ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3902)

94.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen belge türlerine, ücretlerine ve K1 belgesi devir işlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3903)

95.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kamyoncu esnafının bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3904)

96.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan ve çok sayıda kazanın yaşandığı beton yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3905)

97.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli'nin bitirilmemiş olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3906)