TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 107

05 Mayıs 2016 Perşembe

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/717) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016

 

Teklifler

1.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi (2/1117) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

2.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1118) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

3.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; Bursaya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1119) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

4.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1120) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

5.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Giresun İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1121) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2016)

6.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1122) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1123) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

8.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1124) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hususunda Kanun Teklifi (2/1125) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi (2/1126) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi         (2/1127) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1128) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2016)

 

Tezkere

1.- Sayıştayda Açık Bulunan 5 Sayıştay Üyeliği İçin Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/729) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığın Antalya iline yönelik yatırım ve harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

2.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak merkez ve Silopi'de TEOG sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2016)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığın İzmir iline yönelik yatırım ve harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Akkaya Barajı'nda yapılan temizleme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Üniversitesine tıp fakültesi açılması çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bor Şeker Fabrikasında geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1990-2016 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Havaalanı için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Çiftehan'da jeotermal su potansiyelini artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Narlıgöl'de seracılık ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki öğretmenevinin fiziki yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

12.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Sürmene Çamburnu Kutlular Düzenli Katı Atık Depolama Sahası'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4735) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

2.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4736) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu çalışanları hakkındaki ihbar ve soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4737) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir imam ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

6.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki Marmara Köşkünün yıkıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, hakkında cinsel istismar davası bulunan bir kişinin görevine devam ettirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4741) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

8.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4742) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

9.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bir ilaç firmasının rüşvet dağıttığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4743) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

10.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Suriyeli sığınmacılar için Manisa Akhisar'a sığınmacı kampı kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4744) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

11.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Ankara Valiliği tarafından ilçe il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4745) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

12.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de bir protesto yürüyüşüne yapılan müdahaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4746) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

13.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Geri Kabul Anlaşması kapsamında iade edilen kişiler ile ilgili sürece ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4747) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Gümüşhane'de yaşanan bir olay ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4748) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Diyarbakır'ın Suriçi Mahallesi'nde yapılması planlanan restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4749) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

16.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ülkemizde kaçak veya sahte içki satışına yönelik yapılan denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4750) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, ülkemizde 70 ilde IŞID terör örgütüne ait hücre evi bulunduğu iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4751) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4752) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4753) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin yol ve ulaşım sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4754) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin elektrik hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4755) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı çeşitli mahallelerin kanalizasyon hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4756) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de rüşvet ve Devlet sırlarından yararlanma suçlarından tutuklanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4757) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yaşanan terör eylemlerine ve Ankara Valisi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4758) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, terör örgütlerinin finansman kaynaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4759) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, trafik kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4760) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

27.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'ler tarafından 2002 yılından itibaren verilen ilanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4761) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

28.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Manavgat'ta yürütülen çeşitli projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4762) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

29.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, bazı devlet hastanelerinde din psikoloğu olarak atanan kişilerden oluşan manevi destek birimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4763) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

30.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Kazdağları'nda maden arama çalışmalarına ve HES projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4764) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

31.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da muhtarlara radyo dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/4765) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

32.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, bir dava ile ilgili açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4766) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

33.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4767) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

34.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir sağlık çalışanının tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4768) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

35.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4769) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

36.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dört kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4770) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

37.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4771) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

38.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli D Tipi Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu'nda kapasite fazlası mahkum bulunduğu iddiasına ve alınacak önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4772) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

39.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, kurumsal olarak gerçekleştirilen eğitim, kurs ve seminerlere ve maliyetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4773) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

40.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2015 yılları arasında İzmir'de gerçekleştirilen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4774) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

41.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalar ve maddelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4775) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

42.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu çocuklara işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4776) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

43.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Sivas Yetiştirme Yurdu'nda öğrenciler arasında yaşanan tecavüz iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4777) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

44.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, 2015 yılında Adıyaman'da sosyal dayanışma vakfı aracılığıyla dağıtılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4778) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

45.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın İzmir'e yapmış olduğu kamu yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4779) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

46.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın düzenlediği kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4780) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

47.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın düzenlediği kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4781) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

48.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, işsiz sayısında yaşanan artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4782) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

49.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, ülkemizdeki yabancılara gayrimenkul satışı uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4783) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

50.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Yarışlı Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4784) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

51.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, kurumsal olarak gerçekleştirilen eğitim, kurs ve seminerlere ve çeşitli iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4785) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

52.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de başlatılan proje ve yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4786) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

53.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Ege Denizi'ndeki bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4787) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

54.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin'in ilçe ve köylerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4788) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

55.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, bir Genel Müdür hakkındaki iddiaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4789) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

56.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Türk vatandaşlarına ait kişisel verilerin internet ortamında paylaşılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4790) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

57.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4791) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

58.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, operasyonlarda hayatını kaybeden TSK ve emniyet mensupları ile görev değişikliği talebinde bulunan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4792) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

59.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4793) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Mardin'de yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4794) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

61.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette çalışan personelin iş akdinin feshedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4795) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

62.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4796) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerinin internet ortamında paylaşılmasına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4797) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

64.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'de ve Türkiye genelinde altyapı sorunu olan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4798) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

65.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara ilindeki itfaiye istasyonları ve personeline İlişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4799) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

66.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, terör eylemlerini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4800) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

67.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Taksim'de yaşanan terör saldırısına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4801) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

68.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ülkemizde 70 ilde IŞID terör örgütüne ait hücre evi bulunduğu iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4802) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

69.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankaraspor Kulübü'nün Ankara'nın çeşitli bölgelerinde olduğu iddia edilen taşınmazlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4803) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

70.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İzmir'de yapılan bir operasyonda gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4804) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

71.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bazı vakıf ve cemiyetlere satılan veya tahsis edilen kamu arazilerine ve binalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4805) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

72.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, kamuda yerli ürün kullanılmasının teşvikine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4806) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

73.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, trafik sigorta primlerinden güvence bedeli adı altında yapılan kesintilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4807) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

74.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Bakanlık Müsteşarının bir konferansa katılımına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4808) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

75.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, üst düzey bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4809) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

76.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih dersleri için hazırladığı taslağa dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4810) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ortaöğretimde okutulacak tarih dersi öğretim planı taslak programına ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4811) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

78.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, ortaöğretimde okutulacak tarih dersi öğretim planı taslak programına ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4812) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çeşitli protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında işlem başlatılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4813) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

80.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğünün ortak bir projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4814) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

81.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4815) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

82.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, öğretmenlere ve diğer personele açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4816) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

83.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Gazi Üniversitesi'nin bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4817) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

84.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, bazı okullarda öğrencilere din dersi seçiminde yönlendirme yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4818) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

85.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nde bazı üst düzey görevlilerin yayınevleri ile ilişkili olduğu yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4819) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

86.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, öğretmenlere yıpranma hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4820) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

87.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'da okulların depreme dayanıklılığının tespitine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4821) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

88.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İzmir'de bir doktorun ve bir sendikanın işyeri temsilcisi olan personelin görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4822) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

89.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4823) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

90.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK'nın ödeme listesine alınmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4824) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

91.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ülkemizde satılan deniz ürünlerindeki ağır metal riskine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4825) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

92.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, meslek hastalığı tanısı konan çalışanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4826) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

93.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4827) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

94.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kimlik verilerinin çalındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4828) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

95.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Marmaray'da yaşanan teknik bir arızaya ve çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4829) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

96.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu-Giresun Havaalanı'nda bazı teknik eksikliklerin bulunduğu iddiasına ve iptal edilen uçuşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4830) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

97.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın bazı ilçelerinde bulunan yollarda yaşanan toprak kaymalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4831) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

98.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan eski bir havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4832) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

99.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Milas Üçyol Kavşağı'nın yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4833) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

100.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4834) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

101.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Sivas'ta yapılması planlanan sığınmacı kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4835) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

102.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4836) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

103.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, bazı üniversitelerde kişiye özel kadro açıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4837) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde görevli öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4838) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

105.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Gümüşhane'de yaşanan bir tecavüz olayına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4839) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

106.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4840) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ve 2016 Yılı Yatırım Programı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4841) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İranlı bazı iş adamlarının Türkiye'de yaptığı işlemlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4842) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık tarafından yayımlanan bir genelgeye ve genelge kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4843) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

110.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İranlı bir kişinin Türkiye'de bazı yetkililere rüşvet verdiğine dair iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4844) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

111.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, astsubayların görev ve makam tazminatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

112.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, tutuklanan siyasi parti yöneticisi ve üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4846) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

113.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, bazı eğitim ve sağlık kurumlarına kolluk kuvvetlerinin yerleştirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4847) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

114.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, bir öğretmenin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4848) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

115.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ta bulunan özel güvenlik bölgelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

116.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Vodafone Arena Stadı'nın açılışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

117.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, İran asıllı bir işadamının Türkiye'de bazı kişilere rüşvet verdiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4851) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

118.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, memurların zorunlu rotasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4852) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

119.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşen terör olayının faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4853) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

120.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, terör örgütlerinin faaliyetlerinin izlenmesi için ayrılan istihbarat kapasitesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4854) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

121.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Karaman'da Valilik veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yardım yapılan vakıf ve derneklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4855) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

122.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, otistik çocukların eğitimi için devlet tarafından karşılanan aylık saat miktarının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4856) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4857) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşanan metrobüs arızalarına ve yangınlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4858) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

125.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, LYS'ye süresi içinde başvuramayan adaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4859) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

126.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İncirlik Üssü'nde bulunduğu iddia edilen bir ABD uçağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4860) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

127.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, otuz bin TL faizsiz kredi desteği ödemesinden yararlanan esnaf sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

128.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, vakıflara ait yurtlara ve bu yurtlarda kalan öğrencilerin öğrenim düzeylerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

129.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2002'den beri terör olayları nedeniyle şehit olan güvenlik güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4863) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

130.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Kızılırmak'tan Ankara'ya su getirilmesi amacıyla yapılan inşaatların ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4864) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

131.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2009 yılından itibaren iflas eden şirketlere ve iflas erteleme taleplerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/4865) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

132.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, 1 Kasım 2015 tarihi itibarıyla gözaltına alınan, haklarında soruşturma açılan, tutuklu yargılanan veya ceza alan siyasetçilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4866) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

133.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4867) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

134.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4868) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

135.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Alevi vatandaşların personel alım süreçlerinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4869) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk cezaevlerinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4870) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

137.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de bulunan bir yetiştirme yurdunda yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2016)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakasına ve bir açıklamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesinde kadın sığınma evi ihtiyacına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

140.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bakanlığın İzmir'e yapmış olduğu yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4874) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

141.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2016 arasında Bakanlığın yapmış olduğu kurs ve eğitim seminerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4875) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

142.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, şeker pancarı üretimine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4876) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

143.-   Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

144.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4878) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

145.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, elektrik faturalarında yer alan dağıtım bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4879) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

146.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da elektrik dağıtım şirketinin bazı hizmet bürolarını kapatmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4880) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

147.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, şeker pancarı üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

148.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

149.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, mera fonu kapsamında toplanan paralara ve fon gelirlerinin harcanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4883) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

150.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, kırsal alanda yaşayan nüfusa, çiftçi sayısına ve tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4884) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

151.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

152.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, IŞİD terör örgütü bağlantılı olduğu ve silah satışı yaptığı iddiasıyla kapatılan bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

153.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Bakırköy-Beylikdüzü Taksim-Beylikdüzü otobüs hattı duraklarındaki bankların yetersiz olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

154.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Bakırköy-Beylikdüzü Taksim-Beylikdüzü otobüs hattındaki otobüslerin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Silivri Cezaevi'ne toplu taşıma yapan otobüs sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

156.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İGDAŞ'ta çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

157.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otomobil ve iş makinelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4891) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

158.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde kullanılan silah ve askeri mühimmata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4892) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

159.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Erzurum'dan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4893) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

160.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1925-1930 yılları arasında Diyarbakır'dan Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4894) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

161.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul'da Gülhane Parkı'nda bir çay bahçesinin duvarının yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4895) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

162.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da görevden alınan yerel yöneticilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4896) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

163.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da yargılanmakta olan siyasetçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4897) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

164.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, IŞİD terör örgütü soruşturmalarında gözaltına alınan kişilerin siyasi parti üyeliklerine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4898) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

165.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında açılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4899) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

166.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2015 yılında Mardin'de terör örgütüne operasyon yapılmasına vali tarafından izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4900) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

167.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, İstanbul'da çeşitli vakıflara tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4901) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

168.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesindeki okulların fiziki kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4902) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

169.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesindeki teknik meslek liselerinin ve anadolu meslek liselerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4903) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

170.-   Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üç öğrencinin TEOG kursuna katılma talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4905) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

172.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Demirci'de bir okulun kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

173.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan taşıma ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4907) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

174.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Ankara Yenimahalle ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde son beş yıl içinde yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4908) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2016)

175.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Bakanlık ile protokol imzalayan dernek ve vakıflara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4909) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

176.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir Altıeylül Öğretmenevinin yapım ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4910) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

177.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir doktorun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4911) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2016)

178.-   Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan bir çekime ve görüntülerin bir ulusal kanalın ana haber bülteninde yayınlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4912) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

179.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır-Mardin yolunun basım ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4913) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

180.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Kızıltepe çevre yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4914) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

181.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bölünmüş yollarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4915) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin, 6360 sayılı Kanun sonrası yerel yönetimlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

2.- Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'deki sendikaların siyasal iktidarla olan ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

3.- Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 23 Milletvekilinin, bilinçsiz avlanmaların ekolojik dengeye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; Türkiye’nin bir terör örgütü ile ithalat ve ihracat ilişkisine girmesinde ve yatırımlar için gerekli olan finansman ihtiyacının dışarı kaçmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 02/05/2016) (Dağıtma Tarihi: 05/05/2016)