TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 106

04 Mayıs 2016 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1100) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler       ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

2.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun; 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1101) (İçişleri ile Plan ve Bütçe              Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

3.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1102) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

4.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1103) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

5.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 04.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1104) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

6.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1105) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1106) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

8.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1107) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1108) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

10.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın; Irak Kürdistan Bölgesinde Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Enfal Katliamının 'Soykırım' Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/1109) (Dışişleri ile İçişleri              Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun; Polatlı Adı ile İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1110) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

12.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; Yerli Üretim Fındığın Milli Ürün Sayılması ve Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1111) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

13.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1112) (Adalet; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

14.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1113) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

15.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

16.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın; Afyonkarahisar'a İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1115) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2016)

17.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1116) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

 

Raporlar

 

1.-1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/470) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 152)  (Dağıtma tarihi: 04.05.2016) (GÜNDEME)

2.-Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesine Dair Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/683) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 293)  (Dağıtma tarihi: 04.05.2016) (GÜNDEME)

3.-Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/582) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 301)  (Dağıtma tarihi: 04.05.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

2.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, Türkiye'de geçmişten bugüne yaşanan yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

3.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)