TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 102

28 Nisan 2016 Perşembe

 

Tasarı

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/716) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2016)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1083) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1084) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1085) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1086) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1087) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

6.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 10.09.2014 Tarih ve 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1088) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

7.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1089) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

8.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1090) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

9.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer'in; 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1091) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

10.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 9 Milletvekilinin; 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1092) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

11.-  Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan'ın; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1093) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

12.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1094) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Taşıt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1095) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Osmanlı Hanedanı Mensupları Hakkında Kanun Teklifi (2/1096) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

15.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1097) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

16.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Mahalli İdarelerdeki Bazı Kadrolarda İstihdam Edilenler Hakkında Kanun Teklifi (2/1098) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

17.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 23 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1099) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)